ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 

Kronika wydarzeń

2017
23 IX Wycieczka do Krzeszowa
16 IX Udział prezesa Oddziału ZSzP we Wrocławiu
w zjeździe rodu Krynickich
2 IX Udział członka Oddziału ZSzP we Wrocławiu
w Balu Debiutantów w Warszawie
1 VII Podziękowanie od prezydenta Związku Polskich
Kawalerów Maltańskich Aleksandra hr. Tarnowskiego
24-25 VI Udział przedstawicieli Oddziału ZSzP
we Wrocławiu w Jubileuszu 25-lecia Śląskiego
Towarzystwa Genealogicznego
3 VI Wycieczka do Gołuchowa
27 V Polskie arystokratki i ich dolnośląskie epizody
- sesja popularnonaukowa
22 IV Jajeczko
18 III Homo Nobilis - wzorzec szlachcica w Rzeczy-
pospolitej XVI i XII wieku - promocja książki
25 II Spotkanie dyskusyjne z dr. Markiem Jerzym
Minakowskim
21 I Opłatek

2016

15 XII Opłatek Maltański
17 XI Udział przedstawicieli Oddziału ZSzP we
Wrocławiu w konferencji o arystokracji w Zabrzu
5 XI Spotkanie z poezją Andrzeja Kornackiego
14-16 X Udział przedstawicieli Oddziału ZSzP
we Wrocławiu w Ogólnopolskiej Konferencji
Genealogicznej w Brzegu
24-28 IX Udział prezesa Oddziału ZSzP we Wrocławiu
w podróży na Kresy Południowo-Wschodnie

24 IX Europa w Rodzinie. Ziemiaństwo polskie
w XX wieku - otwarcie wystawy

17 IX Wycieczka do Görlitz
27 VIII Udział prezesa Oddziału ZSzP we Wrocławiu
w zjeździe rodu Burczyńskich
29 VII Śladami unii polsko-saskiej - wyprawa do Saksonii
9 VII Turniej rycerski o mizerykordię kasztelana Zamku
Wojnowice
18 VI Polskie dziewczyny Bonda - sesja popularnonaukowa
4 VI Wycieczka do Kamieńca Ząbkowickiego
22 V Z radością o Chrzcie Polski - koncert
29-30 IV Szlachta cząstkowa w obrazie wsi - konferencja
naukowa
2 IV Jajeczko
12 III Podziękowanie od prezydenta Związku Polskich
Kawalerów Maltańskich Aleksandra hr. Tarnowskiego

27 II W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej
- promocja książki

9 I Opłatek

2015

7 XII Opłatek Maltański
13 IX Utracone Dziedzictwo - piknik szlachecki w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa

20 VI Szlachta cząstkowa w obrazie wsi - konferencja
naukowa

30 V Wycieczka do Rydzyny
18 IV Portrety kobiet tamtych czasów - znane i nieznane
przedstawicielki szlachty - sesja popularnonaukowa

11 IV Jajeczko
28 III Wujowie i inni - pokaz filmu
19 II Spotkanie z młodzieżą w XIV LO we Wrocławiu
17 I Opłatek

2014

13 XII Saga Wrocławska - promocja książki
18 X Marianna Orańska i nasz Region - prelekcja
28 VI Szlachta Rzeczypospolitej - Jubileuszowa
Konferencja Historyczna

1999-2013

Migawki z historii Oddziału ZSzP we Wrocławiu
 
Strona startowa Aktualności O nas Lista rodów Kronika wydarzeń Władze Oddziału Nasi Partnerzy Kontakt
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2017 Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017