ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Uczestnicy wycieczki do Zamku w Gołuchowie
 

     Dnia 3 czerwca 2017 roku Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu zorganizował wycieczkę do Gołuchowa, w której wzięli udział członkowie i sympatycy Związku, a której celem był Zamek Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej. Wyjazd z Wrocławia zorganizowanej grupy nastąpił o godz. 9:00 z ul. Kazimierza Wielkiego.
     Zamek w Gołuchowie ma długą historię, sięgającą czasów wczesnego renesansu. Jego fundatorami byli przedstawiciele rodu Leszczyńskich herbu Wieniawa (przodkowie króla Stanisława Leszczyńskiego). W 1695 roku Leszczyńscy sprzedali Gołuchów Suszkom. Następnie zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli (Górowscy, Chlebowscy, Swinarscy, Suchorzewscy), popadając stopniowo w ruinę. W 1856 roku (niektóre źródła podają rok 1853) Tytus Działyński, w związku z nadchodzącym ślubem swojego syna Jana Kantego z Izabellą Czartoryską (córką księcia Adama Jerzego Czartoryskiego) zakupił to, co pozostało z pierwotnego zamku, z przeznaczeniem na przyszłą siedzibę nowożeńców. Małżeństwo nie było udane. W związku z zaangażowaniem Jana Kantego Działyńskiego w Powstanie Styczniowe oraz przymusową emigracją w następstwie represji pruskiego zaborcy, Izabella z Czartoryskich Działyńska formalnie odkupiła zamek od rodu Działyńskich i uczyniła z niego swoją siedzibę, w której zgromadziła imponującą (prawie w całości zachowaną do dzisiaj) kolekcję dzieł sztuki, udostępnianą publiczności już za życia fundatorki.
     Po obejrzeniu ekspozycji na zamku i krótkim spacerze po parku miał miejsce wspólny obiad, którym pokrzepiliśmy się przed dalszym spacerem po terenie przyzamkowym. Finał wyprawy miał miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej, zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, podczas którego mogliśmy wysłuchać utwory artystyczne o tematyce leśnej i łowieckiej, grane na myśliwskich rogach m.in. przez uczniów szkół leśnych.

(Adam Biliński)

 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2017 Ostatnia aktualizacja: 04.06.2017