ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
(mowa wygłoszona na otwarcie przez Monikę Janczewską - Sekretarz Oddziału ZSzP we Wrocławiu)
 

     Szanowni Państwo, serdecznie witam na sesji popularnonaukowej, poświęconej kobietom, organizowanej przez Związek Szlachty Polskiej. Nasza organizacja została powołana w 1995 roku, w tym roku obchodzimy zatem Jubileusz 20-lecia. Związek zrzesza szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Osoby zainteresowane działalnością Związku zapraszam w przerwie do zapoznania się z materiałami informacyjnymi. Współorganizatorem sesji jest Muzeum Architektury, któremu w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować za włączenie się w realizację tego projektu. I wreszcie witam najważniejsze osoby - prelegentów, bez których nie byłoby nas tutaj: Panią Marię Ponińską i Gabrielę Bogusławską - córki Róży Zamoyskiej, Panią Iwonę Zawisza-Chrzanowską - wnuczkę dr Marii Szulborskiej-Świderskiej, dr Ewelinę Kostrzewską z Uniwersytetu Łódzkiego, Pana prof. Romana Zubera, Pana dr. Stanisława Bogaczewicza z IPN, dr. Piotra Galika z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i wreszcie nieocenionego Piotra Łosia, który wystąpi dzisiaj w podwójnej roli. Nie mogę również pominąć prezesa naszego oddziału Adama Bilińskiego i wiceprezesa Michała Kwileckiego, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach.
     Wiek XXI bywa nazywany wiekiem kobiet. Możemy realizować swoje marzenia i ambicje, dokonywać wyborów i brać za nie odpowiedzialność. Patrząc w przyszłość, nie powinnyśmy jednak zapominać o tym co już było. Historia kobiet pokazuje jak wielkie dziedzictwo zostawiły nam nasze poprzedniczki. Burzliwe dzieje naszej Ojczyzny stawiały kobiety przed różnymi wyzwaniami i taka będzie dzisiejsza sesja. Postaci, które przypomnimy to: kobiety, które czynnie włączyły się w walkę narodowowyzwoleńczą; kobiety realizujące swoje ambicje naukowe i zawodowe, zaangażowane w pracę społeczną i charytatywną; czy wreszcie kobiety, które dzisiaj moglibyśmy z powodzeniem nazwać - tak - businesswoman. Każda z nich swym niepospolitym zaangażowaniem daje nam świadectwo czasów minionych i może być inspiracją do podejmowania dzisiejszych wyzwań. Zapraszam zatem do wysłuchania referatów, życząc Państwu najlepszych wrażeń.

(Monika Janczewska)

 
materiały audio i video z sesji
 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016 Ostatnia aktualizacja: 30.07.2016