ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Jajeczko 2018
 

     Dnia 7 kwietnia 2018 roku członkowie wrocławskich oddziałów Związku Szlachty Polskiej i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego spotkali się na wspólnym "Jajeczku", które miało miejsce w Karczmie Piastów, w zespole hotelowo-gastronomicznym "Dwór Polski" we Wrocławiu. W spotkaniu, oprócz członków obu organizacji, wzięli udział zaproszeni goście, w tym ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek, Elżbieta Niewolska - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, red. Anna Fastnacht-Stupnicka oraz prof. Michał Mierzejewski. Zebranie otworzył Adam Biliński - Prezes Oddziału ZSzP we Wrocławiu, który powitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości i złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Następnie Jolanta Świątkowska - Prezes Oddziału PTZ we Wrocławiu zrobiła to samo w imieniu reprezentowanej przez siebie organizacji. Ksiądz Stanisław Pawlaczek odmówił modlitwę i poświęcił przygotowane uprzednio jajeczka, którymi się podzieliliśmy. Na wszystkich duże wrażenie zrobiła pascha - tradycyjna potrawa wielkanocna - wyrób naszego sympatyka, Pani Elżbiety Ziemkiewicz, a także tradycyjny mazurek - dzieło Pani Jolanty Świątkowskiej. W drugiej części spotkania głos zabrały osoby, które przyniosły ze sobą pamiątki rodzinne, przywołując ciekawe historie z nimi związane.

(Adam Biliński)

 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2018 Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018