ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Opłatek 2016
 

     Dnia 9 stycznia 2016 roku w Restauracji Królewskiej, w zespole hotelowo-gastronomicznym „Dwór Polski” we Wrocławiu, Rynek 5, miało miejsce spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. Wzięli w nim udział członkowie naszego stowarzyszenia a także zaproszeni goście - nasi sympatycy. Gościem honorowym był ksiądz arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej Marian Gołębiewski. Spotkanie otworzył o godzinie 15:00 Prezes Oddziału Adam Biliński, który powitał zgromadzonych oraz poprosił księdza arcybiskupa o zabranie głosu a także o pobłogosławienie opłatka, którym następnie się podzieliliśmy, składając sobie serdeczne życzenia. Został odczytany fragment Ewangelii wg św. Łukasza, omawiający narodziny Jezusa; nie zabrakło też tradycyjnych polskich kolęd. W dalszej części kolejno głos zabierały Jolanta Świątkowska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Elżbieta Niewolska - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Tłumacza, które przekazały nam najlepsze życzenia od reprezentowanych przez siebie organizacji. Prezes Oddziału podziękował szacownym gościom, wręczając egzemplarze najnowszego Verbum Nobile. Po części oficjalnej w serdecznej atmosferze prowadziliśmy rozmowy towarzyskie, w trakcie których padły dwie deklaracje woli członkostwa w Związku ze strony naszych sympatyków. Załączone fotografie chyba najlepiej ukazują nasze uroczyste spotkanie, które upłynęło w naprawdę rodzinnej atmosferze.

(Adam Biliński)

 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016 Ostatnia aktualizacja: 30.07.2016