ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 

(widok na dolinę Dniestru u podnóża góry zamkowej w Haliczu)
 
Sentymentalna podróż na Kresy Południowo-Wschodnie
 

     W dniach 24 - 28 września 2016 roku prezes Oddziału ZSzP we Wrocławiu wziął udział w sentymentalnej podróży na Kresy Południowo-Wschodnie, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolski Oddział Tłumaczan wspólnie ze Szkolnym Biurem Turystycznym SZKOLTUR we Wrocławiu, obejmującej kolejno: Drohobycz (24 IX), Tłumacz (25 IX), Obertyn (25 IX), Kołomyję (25 IX), Bołszowce (26 IX), Stanisławów (26 IX), Halicz (26 IX) i Lwów (27-28 IX), w trakcie której odwiedził rodzinne strony oraz groby swoich przodków, znajdujące się w Tłumaczu, w byłym województwie stanisławowskim.

(Adam Biliński)

Tłumacz - Obertyn - Kołomyja

Bołszowce - Stanisławów - Halicz

Lwów

 
Modlitwa w kinoteatrze - STUDIO WSCHÓD - emisja 18.10.2016
 
 
 
 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016 Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016