ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Wycieczka do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie
 

     Dnia 23 września 2017 roku Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu zorganizował wycieczkę do Krzeszowa k./Kamiennej Góry, w której wzięli udział członkowie i sympatycy Związku, a której celem była Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie. Wyjazd z Wrocławia zorganizowanej grupy nastąpił o godz. 9:30 z ul. Kazimierza Wielkiego.
     Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kościoła pomocniczego pw. św. Józefa Oblubieńca, który powstał w latach 1690-1696, przy udziale budowniczych M. Urbana z Lubawki i M. Kleina z Nysy. Jest to budowla jednonawowa, z rzędami płytkich kaplic przylegających do nawy od strony wschodniej i zachodniej i z emporami ponad nimi; głęboki chór zakonny zakończony absydą od północy; fasada ze spływami walutowymi w szczycie i kamiennymi rzeźbami w niszach. Wnętrze kościoła jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami i wraz z chórem oraz kaplicami bocznymi w całości pokryte freskową dekoracją malarską autorstwa M. Willmanna. We wnętrzu znajduje się wyposażenie z czasów budowy.
     Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie stanowi dawne opactwo cystersów, będące na początku swego istnienia filią opactwa cystersów w Henrykowie. Kościół kapitulny, zbudowany w latach 1728-1735 w stylu barokowym, zawiera dużą liczbę dzieł sztuki sakralnej. Dość wspomnieć o rzeźbach praskiego rzeźbiarza Ferdynanda Brokoffa na portalu i fasadzie. We wnętrzu znajdują się stalle i organy rzeźbione przez A. Dorazila, freski - dzieło J. Neunhertza, obrazy m.in. M. Willmanna i P. Brandla. Bazylika stanowi sanktuarium maryjne ze względu na otoczony kultem obraz Matki Boskiej Łaskawej (Madonna z Dzieciątkiem) z I połowy XIII wieku, który jest najstarszym obrazem maryjnym w Polsce, ufundowanym prawdopodobnie przez fundatora pierwotnego klasztoru - Bolka I i ukoronowanym papieskimi koronami przez Jana Pawła II dnia 2 czerwca 1997 roku, co miało miejsce w Legnicy.
     Za prezbiterium, we wzniesionej w latach 1735–1747 kaplicy o rokokowym wnętrzu, znajduje się mauzoleum Piastów świdnickich: Bolka I i Bolka II (XIV wiek). W Domu Opata znajduje się Muzeum Bazyliki, w którym można obejrzeć m.in. szaty i przedmioty liturgiczne.
     Po wspólnym obiedzie, którym pokrzepiliśmy się przed dalszym zwiedzaniem, chętni mogli obejrzeć również piwnice pod kościołem oraz strych wraz z wieżą, z której rozpościera się piękny widok na okolice, w tym na Kalwarię Krzeszowską.

(Adam Biliński)

 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2017 Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017