ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 

(fot. Adrian Nikiel)
 
Uczestnicy Jubileuszowej Konferencji z okazji 25-lecia Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego
 
(mowa wygłoszona na otwarcie przez Adama Bilińskiego - Prezesa Oddziału ZSzP we Wrocławiu)
 

     Zwykło się przyjmować, że genealogia to domena szlachty. I rzeczywiście, zarówno w prawie szlacheckim jak i dynastycznym, genealogia ma kapitalne znaczenie, ponieważ od tego, jak wyglądają więzi w danej rodzinie, do dnia dzisiejszego zależy możliwość dziedziczenia herbów szlacheckich, tytułów arystokratycznych, związanych z nimi praw i obowiązków a czasem nawet i władzy nad państwami…
    
Jednak w stosunkach majątkowych genealogia od zawsze miała znaczenie, zarówno dla szlachty jak i dla rodzin nie mających szlacheckiego pochodzenia. Choć zapewne mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jest ona istotna współcześnie w codziennym życiu każdego z nas. Zwłaszcza od zmiany w 2009 roku przepisów prawa spadkowego, zawartych w Kodeksie cywilnym, w wyniku której możemy dziedziczyć spadek po kuzynach (kuzynach własnych, kuzynach rodziców, kuzynach dziadków itd.) i w związku z którą to zmianą nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy – nie z własnej woli – możemy stać się spadkobiercami ustawowymi powołanymi do spadku, w którego skład wchodzą najczęściej same długi… Dlatego też genealogią najbliższej rodziny nie tylko warto się interesować, ale to wręcz powinien być obowiązek każdego z nas!...
    
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne skupia osoby interesujące się genealogią w wymiarze szerszym niż podstawowy… Mam przyjemność spotykać członków i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego najczęściej we wrocławskim Centrum Historii Rodziny, w którym pełnią oni dyżury jako wolontariusze. W imieniu własnym, ale też w imieniu innych użytkowników, z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Wam, Drodzy Przyjaciele, za czas który poświęcacie wspólnej sprawie, za Wasz uśmiech, dobre słowo, wszelką pomoc i wsparcie, jakie od Was otrzymujemy… Wasze poświęcenie jest szlachetniejsze od niejednego głośnego nazwiska czy też niejednego rzadkiego herbu, wzmianki o których odnajduję w źródłach, z których korzystam na co dzień…
     Gratulując pięknego Jubileuszu, życzę Wam kolejnych lat tak aktywnej i bogatej działalności jak dotychczas, o której nie raz można było przeczytać w naszej prasie codziennej. Składając gratulacje na ręce Pani Prezes Marii Rągowskiej-Banasiak, ściskam dłoń każdego z Was. Na koniec pragnę podzielić się osobistą refleksją, jak bardzo czuję się zaszczycony z powodu tego, iż również mogę powiedzieć o sobie, że jestem genealogiem!…

(Adam Biliński)

 
materiały audio i video z konferencji
 

(fot. Adrian Nikiel)


(materiały organizatora)
 
 
 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2017 Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017