ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Opłatek 2015
 

     Dnia 17 stycznia 2015 roku w Restauracji Królewskiej, w zespole hotelowo-gastronomicznym „Dwór Polski” we Wrocławiu, Rynek 5, miało miejsce spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. W zebraniu tym wzięli udział członkowie Związku a także liczne grono zaproszonych przez nas sympatyków. Gościem honorowym był ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek. Spotkanie otworzył o godzinie 12:30 Prezes Oddziału Adam Biliński, który powitał wszystkich zebranych i poprosił Księdza Prałata o odmówienie modlitwy i błogosławieństwo. Po tym w serdecznej atmosferze tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem. Prezes Oddziału odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza dotyczący narodzin Jezusa. Nie zapomnieliśmy również o członkach naszego Oddziału, którzy już odeszli. Na prośbę Prezesa Oddziału Ksiądz Prałat odmówił modlitwę za Zmarłych. Członkowie Zarządu: wiceprezes Michał Kwilecki i sekretarz Monika Janczewska przedstawili plany inicjatyw, które chcemy zrealizować w I półroczu br. Po części oficjalnej śpiewaliśmy kolędy i w serdecznej atmosferze prowadziliśmy rozmowy towarzyskie. Na zakończenie wykonana została zbiorowa fotografia upamiętniająca ten mile spędzony czas.

(Adam Biliński)

 
 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016 Ostatnia aktualizacja: 30.07.2016