ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej - promocja książki
 

     Dnia 27 lutego 2016 roku, z inicjatywy Michała Kwileckiego - Wiceprezesa Oddziału ZSzP we Wrocławiu, w zespole hotelowo-gastronomicznym "Dwór Polski" we Wrocławiu, odbyło się spotkanie autorskie z dr. Rafałem Lisem z Akademii Ignatium w Krakowie, połączone z promocją jego książki pt. "W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego", którego organizatorem był Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. Spotkanie poprowadził dr Piotr Galik z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, który po krótkim wstępie autora rozpoczął z nim dyskusję. Miło mi odnotować, że dyskusja ta spotkała się z dużą uwagą publiczności, która wzięła w niej aktywny udział, zadając liczne pytania.

(Adam Biliński)

 
materiały audio i video ze spotkania autorskiego
 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016 Ostatnia aktualizacja: 30.07.2016