ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Jajeczko 2017
 

     Dnia 22 kwietnia 2017 roku członkowie Oddziału ZSzP we Wrocławiu spotkali się na tradycyjnym "Jajeczku", które miało miejsce w Karczmie Piastów, w zespole hotelowo-gastronomicznym "Dwór Polski" we Wrocławiu. W spotkaniu, oprócz członków Związku, wzięli udział zaproszeni goście: m.in. ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek oraz prof. Andrzej Grodzicki. Zebranie otworzył Adam Biliński - Prezes Oddziału, który powitał przybyłych członków ZSzP oraz zaproszonych gości i złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Następnie ks. Stanisław Pawlaczek odmówił modlitwę i poświęcił przygotowane uprzednio jajeczka, którymi się podzieliliśmy. W dalszej kolejności Prezes Oddziału przedstawił plany Zarządu Oddziału na kolejne miesiące. Na naszą prośbę, z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, prof. Andrzej Grodzicki wygłosił mini prelekcję, obejmującą charakterystykę i historię tego, słynącego licznymi cudami, dzieła kultury sakralnej. W jej trakcie Profesor zaprezentował także kopię róży papieskiej - najważniejszego odznaczenia, przekazywanego przez papieży kościołom, sanktuariom, władcom lub innym osobistościom jako wyraz szacunku i uznania - która wzbudziła duże zainteresowanie obecnych. Spotkanie przebiegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze. W międzyczasie Prezes Oddziału złożył życzenia wielkanocne członkom Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

(Adam Biliński)

 
 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2017 Ostatnia aktualizacja: 28.05.2017