ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 

O nas

 

Związek Szlachty Polskiej ("ZSzP") jest organizacją
społeczno-kulturalną, powstałą w 1995 roku w Gdańsku,
zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga
(Wielu) Narodów.

Pomysłodawcą Związku był Ireneusz Stanisław Osiński
herbu Wąż (odm.).
Oddział ZSzP we Wrocławiu powstał
dnia 10 czerwca 1999 roku z inicjatywy Mieczysława Kopcia
herbu Kroje, który został jego pierwszym Prezesem.


Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty,
jak również przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów
szlacheckich. Do Związku należy obecnie ok. 500 osób,
reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich.
Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę
w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym
współczesnej Polski.

Zgodnie ze statutem,
ZSzP stawia sobie za cel przede
wszystkim:

* integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
*ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej
Obojga (Wielu) Narodów,
*opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
*popularyzację i promowanie kultury, dorobku
i najlepszych tradycji szlacheckich,
*krzewienie etosu rycerskiego.
Cele i środki działania rozwija deklaracja ideowa Związku.

Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia
szlacheckiego a więc syn lub córka ojca - szlachcica.
Kandydaci do Związku przyjmowani są jedynie w oparciu
o prawo ziemskie I Rzeczypospolitej. Więcej informacji
na temat członkostwa można znaleźć na oficjalnej stronie
Związku w sekcji Członkostwo.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej
w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską,
nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów
arystokratycznych i odcina się od organizacji, które
uważa za uzurpatorskie. Stowarzyszenie nie jest związane
z żadną opcją polityczną.

Organem prasowym Związku jest pismo Verbum Nobile.

 
 
Strona startowa O nas Aktualności Kronika wydarzeń Lista rodów Władze Oddziału Nasi Partnerzy Kontakt
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016-2019 Ostatnia aktualizacja: 31.01.2019