ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Opłatek 2018
 

     Dnia 13 stycznia 2018 roku w Restauracji Litewskiej, w zespole hotelowo-gastronomicznym „Dwór Polski” we Wrocławiu, Rynek 5, miało miejsce spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. Wzięli w nim udział członkowie naszego stowarzyszenia oraz członkowie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego a także zaproszeni goście, w tym nasi sympatycy. Gościem honorowym był ksiądz biskup archidiecezji wrocławskiej Jacek Kiciński. Spotkanie otworzył o godzinie 12:00 Prezes Oddziału Adam Biliński, który powitał zgromadzonych oraz poprosił księdza biskupa o zabranie głosu a także o pobłogosławienie opłatka, którym następnie się podzieliliśmy, składając sobie serdeczne życzenia. Został odczytany fragment Ewangelii wg św. Łukasza, omawiający narodziny Jezusa; nie zabrakło też tradycyjnych polskich kolęd. W dalszej części kolejno głos zabrali Jolanta Świątkowska - prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Michał Niemirowicz-Szczytt - rzecznik prasowy i jednocześnie członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, którzy przekazali nam najlepsze życzenia. Prezes Oddziału podziękował gościom, wręczając kalendarze Związkowe, a księdzu biskupowi książkę pt. "Heraldyka i weksylologia" autorstwa Alfreda Znamierowskiego, którą promowaliśmy w ubiegłym roku. Podczas spotkania zostało przeprowadzone Walne Zebranie Członków Oddziału, podczas którego zostali wybrani delegaci na Walne Zebranie Delegatów oraz które nadało tytuły honorowe dla zasłużonych członków Oddziału. Po części oficjalnej w serdecznej atmosferze prowadziliśmy w dalszym ciągu rozmowy towarzyskie, w trakcie których padły deklaracje chęci zostania członkami Związku ze strony naszych sympatyków. Załączone fotografie świetnie ukazują nasze uroczyste spotkanie, które upłynęło w jak zwykle rodzinnej atmosferze.

(Adam Biliński)

 
 
 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2018 Ostatnia aktualizacja: 21.01.2018