ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Opłatek 2019
 

     Dnia 12 stycznia 2019 roku w sali bankietowej zespołu hotelowo-gastronomicznego „Dwór Polski” we Wrocławiu, Rynek 5, miało miejsce spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez wrocławskie oddziały Związku Szlachty Polskiej i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Wzięli w nim udział członkowie obu stowarzyszeń oraz nasi sympatycy. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Gościem honorowym był ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek. Spotkanie otwarli o godzinie 12:00 prezes Oddziału ZSzP we Wrocławiu Adam Biliński i prezes Oddziału PTZ we Wrocławiu Jolanta Świątkowska, którzy przekazali zgromadzonym życzenia świąteczne oraz poprosili księdza prałata o odmówienie modlitwy i poświęcenie opłatka, którym następnie się podzieliliśmy, składając sobie życzenia. Został odczytany fragment Ewangelii wg św. Łukasza, omawiający narodziny Jezusa; nie zabrakło też tradycyjnych polskich kolęd. W dalszej części głos zabrali kolejno Maria Rągowska - prezes Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego i Elżbieta Niewolska - prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, którzy przekazali nam najlepsze życzenia. Prezes Oddziału ZSzP we Wrocławiu podziękował gościom, wręczając okolicznościowe upominki w postaci książek. Po części oficjalnej w serdecznej atmosferze prowadziliśmy w dalszym ciągu rozmowy towarzyskie.

(Adam Biliński)

 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2019 Ostatnia aktualizacja: 31.01.2019