ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Jajeczko 2016
 

     Dnia 2 kwietnia 2016 roku członkowie Oddziału Wrocławskiego ZSzP spotkali się na tradycyjnym "Jajeczku", które miało miejsce w Karczmie Piastów, w zespole hotelowo-gastronomicznym "Dwór Polski" we Wrocławiu. W spotkaniu, oprócz członków Związku, wzięli udział zaproszeni goście: ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek oraz Andrzej Kornacki, mający korzenie w rodzie Żabów herbu Kościesza, autor tomiku wierszy pt. "Podróż do siebie". Zebranie otworzył Adam Biliński - Prezes Oddziału, który powitał przybyłych członków ZSzP oraz zaproszonych gości i złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Następnie ks. Stanisław Pawlaczek odmówił modlitwę i poświęcił przygotowane uprzednio jajeczka, którymi się podzieliliśmy. Następnie zostały odczytane życzenia, nadesłane na adres Oddziału. W dalszej kolejności Michał Kwilecki przedstawił stan zaawansowania przygotowań do konferencji naukowej, planowanej na koniec kwietnia. Monika Janczewska wyrecytowała jeden z wierszy Andrzeja Kornackiego. Delegacja Oddziału ZSzP we Wrocławiu złożyła życzenia wielkanocne członkom Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, mającym swoje zebranie w sąsiedniej sali. Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze.

(Adam Biliński)

 






 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016 Ostatnia aktualizacja: 30.07.2016