ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
Migawki z historii Oddziału ZSzP we Wrocławiu
 

1999 Zawiązanie Oddziału ZSzP we Wrocławiu z inicjatywy Mieczysława Kopcia
 

2005 Wycieczka do Pałacu w Krobielowicach
 

2005 Udział delegacji wrocławskiej w Walnym Zebraniu Członków ZSzP w Warszawie
 

2006 Konferencja polsko-litewska we Wrocławiu - spotkanie z członkami Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej
 

2007 Wycieczka na Litwę
 

2008 Spotkanie z JE kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem
 

2008 Spotkanie z JKW Albertem księciem saskim
 

2013 Spotkanie z JE kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem
 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2016 Ostatnia aktualizacja: 30.07.2016