ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Heraldyka i weksylologia - promocja książki
 

     Dnia 25 listopada 2017 roku, z inicjatywy Michała Kwileckiego - Wiceprezesa Oddziału ZSzP we Wrocławiu, w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie autorskie ze znanym heraldykiem i weksylologiem - autorem szeregu prac z zakresu ww. dziedzin - a także dziennikarzem Alfredem Znamierowskim, połączone z promocją jego najnowszej książki pt. "Heraldyka i weksylologia" (wydanej latem przez Wydawnictwo ARKADY z Warszawy), którego organizatorem był Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. Spotkanie poprowadził dr Marek Wójcik z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który po krótkim wystąpieniu autora rozpoczął z nim dyskusję.
     "Heraldyka i weksylologia" to obecnie najobszerniejszy w światowym edytorstwie leksykon (512 stron, około 3000 ilustracji), który - dzięki zawartej w nim wiedzy i bogatej ikonografii - może stanowić znakomitą podstawę do studiów dotyczących kształtowania się oraz rozwoju herbów i weksyliów. Podkreślenia wymaga ogromny wkład w książkę pani Doroty Kaczmarek i pana Janusza L. Kaczmarka, którzy właśnie za dobór części ilustracji i opracowanie graficzne całości otrzymali nagrodę w Konkursie na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2016/2017, rozstrzygniętym na niedawnych Targach Książki w Krakowie, informację o czym przekazał pan Tadeusz Deptuła - przedstawiciel Wydawnictwa ARKADY z Warszawy.

(Adam Biliński)

 
materiały audio i video ze spotkania autorskiego
 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2017 Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017