ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
 
Opłatek 2017
 

     Dnia 21 stycznia 2017 roku w Restauracji Królewskiej, w zespole hotelowo-gastronomicznym „Dwór Polski” we Wrocławiu, Rynek 5, miało miejsce spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. Wzięli w nim udział członkowie naszego stowarzyszenia a także zaproszeni goście - nasi sympatycy. Gościem honorowym był ksiądz arcybiskup archidiecezji wrocławskiej Józef Kupny Metropolita Wrocławski. Spotkanie otworzył o godzinie 15:00 Prezes Oddziału Adam Biliński, który powitał zgromadzonych oraz poprosił księdza arcybiskupa o zabranie głosu a także o pobłogosławienie opłatka, którym następnie się podzieliliśmy, składając sobie serdeczne życzenia. Został odczytany fragment Ewangelii wg św. Łukasza, omawiający narodziny Jezusa; nie zabrakło też tradycyjnych polskich kolęd. W dalszej części kolejno głos zabierały Aleksandra Sieradzka - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu, Elżbieta Niewolska - prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, Maria Rągowska-Banasiak - prezes Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Jolanta Ilnicka - prezes Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, które przekazały nam najlepsze życzenia od reprezentowanych przez siebie organizacji. Prezes Oddziału podziękował szacownym gościom, wręczając egzemplarze najnowszego Verbum Nobile oraz kalendarze Związkowe. Po części oficjalnej w serdecznej atmosferze prowadziliśmy w dalszym ciągu rozmowy towarzyskie, w trakcie których padły dwie deklaracje woli członkostwa w Związku ze strony naszych sympatyków. Załączone fotografie najlepiej ukazują nasze uroczyste spotkanie, które upłynęło w prawdziwie rodzinnej atmosferze.

(Adam Biliński)

 
 
 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2017 Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017