ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ

Oddział we Wrocławiu


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 


 
(mowa wygłoszona na otwarcie przez Adama Bilińskiego - Prezesa Oddziału ZSzP we Wrocławiu)
 

     W imieniu Związku Szlachty Polskiej witam wszystkich, zarówno obecnych na sali jak również oglądających nas na nagraniach w Internecie (co może mieć miejsce jeszcze wiele lat od dzisiaj), z tego szczególnego miejsca, w tym niezwykłym obiekcie (dawnym Pałacu Książąt Legnicko-Brzeskich), w naszym pięknym mieście Wrocławiu, w Nowym 2018 Roku, w którym przypada jakże radosny Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
     Możecie Państwo zapytać, jaki sens ma przypominanie o Jubileuszu, którego główne obchody odbędą się pewnie w listopadzie, przy okazji naszej dzisiejszej konferencji… Otóż, podobnie jak odzyskanie niepodległości poprzedziła niełatwa walka – nie tylko zbrojna na licznych polach bitewnych, ale również walka o zachowanie tożsamości narodowej na polu kultury, nauki, sztuki czy też nawet na niwie gospodarczej – której liczni uczestnicy zapoczątkowali proces kształtowania się elit II Rzeczypospolitej, brutalnie przerwany przez wybuch II wojny światowej; tak samo uprzywilejowana pozycja szlachty w pierwszym państwie polskim: Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów była efektem długotrwałego procesu, który również łączył się z walką za kolejnych władców, za religię panującą, o utrzymanie granic kraju, za wszystkich mieszkańców jego ziem, ich języki, obrzędy, zwyczaje…
     Ciesząc się z możliwości zgłębienia tego tematu w dniu dzisiejszym ale i jutro także... – A trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że rozważania, których spodziewam się usłyszeć, mogą przybliżyć nas do uzyskania odpowiedzi na aktualne obecnie pytania, takie jak: 1) czy pół wieku od wybuchu II wojny światowej i ustanowienia nowego ładu na ziemiach polskich, który w straszliwy sposób przeorał dotychczasowe elity, wystarczyło na trwałe ukształtowanie się nowych elit?; 2) czy jest możliwe w drodze ustawy, specjalnej uchwały czy też nadzwyczajnego zarządzenia odwrócenie skutków, o których była mowa przed chwilą; czy mogło to nastąpić samoistnie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wolnej Polski?; wreszcie 3) czy w XXI wieku rozsądnym jest, aby o przynależności do elit decydowało tylko i wyłącznie urodzenie, jednocześnie to samo kryterium było podstawą odbierania określonym osobom poczucia przynależności do tychże elit?… – pragnę podziękować Instytutowi Historycznemu Uniwersytetu Wrocławskiego, reprezentowanemu przez jego dyrektora, prof. dr. hab. Rościsława Żerelika, za współorganizację tej konferencji, również – Fundacji xx. Czartoryskich za przyczynienie się do jej dojścia do skutku.
     Dziękuję wszystkim, którzy mają swój wkład przy organizacji dzisiejszego wydarzenia, w szczególności dr. hab., prof. UWr Filipowi Wolańskiemu oraz wiceprezesowi Oddziału ZSzP we Wrocławiu Michałowi Kwileckiemu, który jest łącznikiem nas wszystkich. Nade wszystko dziękuję zaś prelegentom i prowadzącym, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie wystąpień i chcą się podzielić swoją wiedzą na temat zawarty w tytule dzisiejszej konferencji. Jest mi niezmiernie miło spotkać znowu tych z Państwa, których miałem okazję poznać podczas poprzednich tego typu wydarzeń. Raz jeszcze jednak dziękuję – po równo – wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie w tym wyjątkowym roku.

(Adam Biliński)

 
materiały audio i video z konferencji
 


 
WSTECZ KRONIKA DALEJ
 
© Copyright by Związek Szlachty Polskiej 2018 Ostatnia aktualizacja: 31.03.2018