Genealogia rodu Żurakowski herbu Sas

[linia główna]

 

Aleksander ŻURAKOWSKI "z Żuraków" (*? †?) ∞? Anna Podwysocka (*? †?):

  A1 Mikołaj (*? †?) ∞? Zofia Piotrowska (*? †?):

     B1 Stefan (*? †?) de Świstelniki [1]∞? Zofia Słonecka (*? †?) [2]∞? Magdalena Kamińska (*? †?):

        C1 [1m] Józef (*? †?)

        C2 [1m] Kazimierz (*? †?) de Litiatyn ∞? Konstancja Kasperska vel Gasperska (*? †?):

           D1 Tekla (*1782? †?) ∞1802 Klemens Orłowski (*1771? †?)

           D2 Franciszek (*1784 †?) {ur. in Kozowa}

           D3 Michał (*1785 †?) {ur. in Kozowa}

           D4 Tadeusz (*1786 †?) {ur. in Kozowa}

           D5 Tadeusz Stanisław (*1787 †?) major {wzm. w 1821 r. jako świadek ślubu Jana i Baranieckiej oraz w 1822 r. jako ojciec chrzestny u Chądzyńskich}

           D6 Jan Nepomucen Fryderyk (*1788 †?) heres bonorum Turylcze ∞1821 [Firlejów] Józefa Baraniecka (*1803? †?) de Janczyn:

              E1 Zofia Karolina (*1821 †?) {ur. in Różanówka, metr. in Tłuste}

           D7 Helena (*1791? †?) ∞1817 Józef Chądzyński (*1789? †?)

           D8 Piotr Celestyn Juliusz Dezydery (*1792 †?)

           D9 Karolina Salomea (*1793 †?) {ur. in Kalne, metr. z 1796 r.} ∞1811 Wincenty Słonecki (*1789 †?) heres bonorum Hołowczyńce {ex Korzelice}

        C3 [2m] Jan (*? †?)

        C4 [2m] Andrzej (*? †?) ∞? Elżbieta Mostowska (*? †?):

           D1 Jan Nepomucen (*1800 †?) de Świstelniki ∞? Franciszka Romanowska (*? †?) de Herbutów:

              E1 Józef (*1827 †?)

              E2 Paweł (*1835 †?) de Świstelniki ∞? Rozalia Rega vel Karmańska (*? †?):

                 F1 Władysław (*1853 †?)

                 F2 Józef DE ŻURAKI SAS-ŻURAKOWSKI (*1861 †?) de Sołotwina [d.50] ∞? Salomea Iwanicka (*? †?):

                    G1 Józef (*1902 †1903) {ur. in Starunia, zm. in Zarzecze}

                    G2 Józefa (*1904 †?)

                    G3 Jadwiga Julia (*1910 †?)

                 F3 Stanisław (*1865 †?)

           D2 Stefan Marcin (*1817 †?) inspector sylvarum in Pobereże (ad Jezupol), ekonom in Bakowce [1]∞? Honorata Pawłowska (*? †?) [2]∞1859 [Sokołówka] Teodora Kielanowska (*1823? †?) de Bakowce:

              E1 [1m] Andrzej (*1846 †?) {metr. in Podhajce} ekonom in Pietniczany ∞? Apolonia Rűtter (*? †?):

                 F1 Cecylia (*1881 †?) {metr. in Sokołówka}

              E2 [1m] Władysław (*1850? †1855)

              E3 [1m] Rudolf (*1852 †?) {ur. in Komarów (ad Podhajce)} ekonom ∞1877 [Nastasów] Antonina Filomena Kröninger (*1860/61? †?) de Bucniów {ur. in Zbaraż}

     B2 Łukasz (*? †?) de Dytiatyn ∞? Aniela Czajkowska (*? †?) de Czajkowice:

        C1 Wojciech (*? †?) de Dytiatyn ∞? Marianna Eliaszowicz (*? †?):

           D1 Aleksander (*? †?) de Konkolniki ∞? Marianna Pilecka (*? †?):

              E1 Józef (*1822? †?) {ur. in Bielanówka (ad Zielona)}

              E2 Julian (*1833? †?) {ur. in Potok Złoty}

        C2 Jan (*? †?) ∞? Katarzyna Ozorkowska{?} (*? †?):

           D1 Ignacy (*? †?)

           D2 Zofia (*? †?)

           D3 Mikołaj Jan (*1789 †?) de Boków {ur. in Konkolniki} ∞? Teresa Płuszczyńska (*? †?) {ex Bełz}:

              E1 Jan Nepomucen (*1818 †?)

              E2 Innocenty Hieronim (*1822 †?)

              E3 Ambroży (*1824 †?)

              E4 Piotr (*1831 †?)

           D4 Franciszka (*? †?)

           D5 Aleksandra (*? †?)

        C3 Grzegorz (*? †?)

        C4 Filip Jakub (*? †?) posesor bonorum Swaryczów [d.93, d.168] ∞? Tekla Pohorecka (*? †?):

           D1 Antonina (*1812 †?) {metr. z 1812 i 1821 r.} ∞? N. Mokrzycki (*? †?)

           D2 Waleria (*1814 †?) {metr. z 1821 r.}

           D3 Łukasz Piotr Felicjan (*1817 †?) {metr. z 1821 r.}

           D4 Ludwik Symforian (*1821 †?) ekonom in Ottynia ∞? Sabina Wishofer (*? †?):

              E1 Edward (*1851 †1852) {metr. in Ottynia}

              E2 Stanisław (*1853 †?) {ur. in Niżniów} de Sołotwina [d.12, d.225] ∞? Helena Hankiewicz (*? †?) de Pniów:

                 F1 Antoni Jan Józef (*1889 †?)

                 F2 Władysław Michał (*1891 †1892)

              E3 Antoni (*1856 †?) {metr. in Nadwórna}

           D5 Marianna (*1825 †?) {metr. z 1827 r.}

           D6 Ignacy (*1828? †?) pisarz in Tarnawica [d.1] ∞1861 [Ottynia] Lubina Ginda (*1837? †?) de Ottynia:

              E1 Jadwiga (*1862 †?)

              E2 Kazimierz (*1865 †?)

              E3 Maria Apolonia (*1876 †?) {ur. in Nadwórna [d.123]}

 

      + Stefan ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Apolonia Tyczyńska (*? †?):

        A1 Daniel (*? †?) de Żuraki ∞? Anastazja N. (*? †?):

           B1 Grzegorz (*? †?)

           B2 Stefan (*1754? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.34, d.54] [1]∞1780 Magdalena Szymanowska (*? †?) {wdowa?} [2]∞1804 Wiktoria Szymanowska {primo voto Szymanowska} (*1781? †?) de Starunia:

              C1 [1m] Anastazja Justyna (*1781 †?)

              C2 [2m] Franciszka (*1806 †?) ∞1827 Eliasz Dobrowolski (*1806 †?) de Żuraki

              C3 [2m] Marianna (*1810 †1847) {zm. in Przerośl} ∞1834 Jan Hołyński (*1789? †przed 1845) {r.g.} heres sortis in Przerośl

              C4 [2m] Katarzyna Wiktoria (*1814 †1849) ∞1837 Michał Jaworski (*1814? †?) de Drohomirczany{?}

              C5 [2m] Julianna (*1821? †?) ∞1839 Józef Polaczek (*1798? †?) de Ksawerówka

              C6 [2m] Helena (*? †?):

                 D1 Katarzyna (*1859 †?) {córka Heleny, ur. in Żuraki [d.36]}

           B3 Piotr (*1761? †1823) heres sortis in Żuraki [d.115] [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1812 Katarzyna Knihinicka (*1795 †?) de Markowce {secundo voto Szkuratowska, tertio voto Krechowiecka}:

              C1 [2m] Franciszek (*1814 †?) {informacja w mat. leg.}

              C2 [2m] Julianna (*1816 †?) ∞1833 [Tyśmienica] Jan Łucki (*1803? †?) de Lackie

              C3 [2m] Aniela (*1822 †?) [1]∞1838 [Tyśmienica] Jakub Trzciński (*1819? †?) de Lackie [2]∞1844 [Tyśmienica] Franciszek Langheining (*? †?) de Lackie

           B4 Wawrzyniec (*? †?)

 

[linia z miasta Sołotwina i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Marcin ŻURAKOWSKI LECHNOWICZ (*? †?) de Żuraki ∞1731 [Bohorodczany] Teofila Telatycka{?} (*? †?) de Żuraki:

  A1 Marianna (*1733 †?) {metr. in Bohorodczany}

 

+ Andrzej ŻURAKOWSKI (*? †?) {wzm. w 1733 r. jako ojciec chrzestny Marianny}

 

   + Bazyli ŻURAKOWSKI (*? †?) heres sortis in Starunia [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1775 [Nadwórna] Rozalia Wyszyńska (*? †?) {wdowa} de Wołosów:

     A1 [1m] Helena (*? †ok. 1800) ∞ok. 1793 Jan Ławrocki (*? †?) de Starunia

 

      + Piotr ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Marianna Kluczeńko (*? †?):

        A1 Jan (*1798? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.173] ∞1819 Marianna Drohomirecka Karpowicz (*1797 †?) de Żuraki:

           B1 Anna (*1821 †?)

           B2 Julianna (*1824 †1826)

           B3 Julianna (*1830 †?) ∞1848 Michał Sulima Drohomirecki (*1826? †?) {r.g.} de Żuraki

           B4 Maria (*1832 †?)

           B5 Andrzej (*1841? †?) {r.g.} de Żuraki [d.173, d.175] ∞1867 Rozalia Dobrowolska (*1846? †1927) de Starunia:

              C1 Maria (*1869 †?)

              C2 Anna (*1886 †?) ∞1901 Antoni Kornij (*1876? †?) {r.g.} de Żuraki

 

      + Stefan ŻURAKOWSKI (*1754? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.34, d.54] [1]∞1780 Magdalena Szymanowska (*? †?) {wdowa?} [2]∞1804 Wiktoria Szymanowska {primo voto Szymanowska} (*1781? †?) de Starunia:

        A1 [1m] Anastazja Justyna (*1781 †?)

        A2 [2m] Franciszka (*1806 †?) ∞1827 Eliasz Dobrowolski (*1806 †?) de Żuraki

        A3 [2m] Marianna (*1810 †1847) {zm. in Przerośl} ∞1834 Jan Hołyński (*1789? †przed 1845) {r.g.} heres sortis in Przerośl

        A4 [2m] Katarzyna Wiktoria (*1814 †1849) ∞1837 Michał Jaworski (*1814? †?) de Drohomirczany{?}

        A5 [2m] Julianna (*1821? †?) ∞1839 Józef Polaczek (*1798? †?) de Ksawerówka

        A6 [2m] Helena (*? †?):

           B1 Katarzyna (*1859 †?) {córka Heleny, ur. in Żuraki [d.36]}

 

         + Piotr ŻURAKOWSKI (*1761/82? †1823) heres sortis in Żuraki [d.115] [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1812 Katarzyna Knihinicka (*1795 †?) de Markowce {secundo voto Szkuratowska, tertio voto Krechowiecka}:

           A1 [2m] Julianna (*1816 †?) ∞1833 [Tyśmienica] Jan Łucki (*1803? †?) de Lackie

           A2 [2m] Aniela (*1822 †?) [1]∞1838 [Tyśmienica] Jakub Trzciński (*1819? †?) de Lackie [2]∞1844 [Tyśmienica] Franciszek Langheining (*? †?) de Lackie

 

            + Karol ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Maria Matkowska (*? †?):

              A1 Anna (*? †?) ∞ok. 1865 Józef Szymanowski (*1837 †?) de Starunia

              A2 Bazyli (*1845? †?) {r.g} de Żuraki [d.139] ∞1869 Maria Rudnicka (*1847 †?) de Starunia:

                 B1 Katarzyna (*1871 †?)

              A3 Antoni (*1856? †po 1903) {r.g.} de Żuraki [d.139, d.52] ∞1880 Maria Jaroszkowska (*1861 †1903) de Żuraki:

                 B1 Rozalia (*1890 †?) ∞1908 Bazyli Maksymiuk (*? †?)

                 B2 Ludwika (*1892 †?) ∞1917 Antoni Drohomirecki (*? †?)

                 B3 Petronela (*1897 †1908)

                 B4 Anna (*1902 †?) ∞1936 Marcin Zając (*? †?)

 

               + Antoni ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Aniela Brzezicka (*? †?):

                 A1 Jan (*1905? †?) {r.g.} ∞1930 Maria Hłodan (*1812? †?) de Żuraki

 

               + Ignacy ŻURAKOWSKI (*1828? †1908) ∞? N.N. (*? †?) {zm. in Sołotwina [d.240]}

 

               + Paweł DE ŻURAKI SAS-ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Rozalia Karmańska (*? †?):

                 A1 Józef (*? †?) de Sołotwina [d.50] ∞? Salomea Iwanicka (*? †?):

                    B1 Józef (*1902 †1903) {ur. in Starunia, zm. in Zarzecze}

                    B2 Józefa (*1904 †?)

                    B3 Jadwiga Julia (*1910 †?)

 

      + Marianna ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1800 Ignacy Sękowski (*? †?) de Starunia

 

      + Helena ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1793 Antoni Wyszyński (*? †?) de Starunia

 

[linia z miasta Wojniłów i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Bartłomiej ŻURAKOWSKI (*? †?) de Babin [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1745 Teresa Olszańska (*? †?) {wdowa}

 

+ Tomasz ŻURAKOWSKI (*? †?) {wzm. w 1745 r. jako świadek ślubu Jerzego i Witkowskiej}

 

+ Jerzy ŻURAKOWSKI (*? †?) posesor sortis in Babin ∞1745 Ludwika Witkowska (*? †?) de Przewoziec:

  A1 Antoni (*1746 †?)

  A2 Tomasz (*1754 †?) de Babin ?∞? Anna Witwicka (*? †?):

     B1 Marcin (*1786 †?)

  A3 Jan (*1756 †?)

  A4 Szymon (*1766 †?)

 

+ Jan ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Anna N. (*? †?):

  A1 Wiktoria (*1765 †?) ?∞1782 Piotr Matkowski (*? †?) de Podmichale (ad Kałusz)

 

+ Konstantyn ŻURAKOWSKI (*? †?) de Babin ∞1770 Agnieszka Zawadzka (*? †?) de Babin:

  A1 Ludwika (*1771 †?)

  A2 Jan (*1772 †?)

  A3 Antonina Justyna (*1774 †?)

  A4 Wojciech (*1777 †?) {zapisany jako syn Ludwiki}

  A5 Mikołaj (*1780 †?)

  A6 Katarzyna (*1784 †?) ?∞1799 Jan Kobylański (*? †?) de Uhrynów

 

+ Józef ŻURAKOWSKI (*? †?) de Babin ∞? Marianna Swaryczewska (*? †?):

  A1 Anna (*1771 †?)

  A2 Antoni (*1776 †?)

  A3 Teresa (*1784 †?) ?∞1802 Wojciech Prosianowski (*1778? †?) de Podmichale (ad Kałusz)

  A4 Michał (*1792 †?)

  A5 Jan (*1793 †?)

 

+ Stefan ŻURAKOWSKI (*1748? †?) [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1798 Helena Kawecka {primo voto Dobruchowska} (*1758? †?) de Słobudka

 

   + Anna ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞1789 Michał Nahujowski (*? †?) de Bednarów (ad Kałusz)

 

   + Anna ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞1789 Wasyl Dołżański (*? †?) de Wistowa (ad Kałusz)

 

   + Marianna ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞1767 Stefan Solecki (*? †?) de Chocim (ad Kałusz)

 

+ Wiktoria ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞przed 1750 Jan Prusinowski (*? †?) posesor sortis in Babin

 

[linia z miasta Firlejów i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

♣ Michał ŻURAKOWSKI (*? †?) cześnik kołomyjski ∞? Zofia N. (*? †?):

  A1 Wiktoria (*1769 †?)

  A2 Grzegorz Józef Ksawery (*1772 †?)

  A3 Zuzanna Klara (*1773 †?)

 

+ Franciszek ŻURAKOWSKI (*? †?) de Żędowice cześnikowicz czernichowski ∞? Honorata Mańczukowska (*? †?):

  A1 Ignacy Aleksander Józef (*1777 †?)

  A2 Elżbieta (*1778 †?)

  A3 Feliks (*1779 †?) {metr. z 1780 r.}

  A4 Ludwik Michał (*1780 †?)

  A5 Barbara Łucja (*1781 †?)

 

[linia z miasta Kozowa i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

Kazimierz ŻURAKOWSKI (*? †?) de Litiatyn chorąży posesor bonorum Kalne ∞? Konstancja Gasperska (*? †?) {c. Wojciecha}:

  A1 Tekla (*1782? †?) ∞1802 Klemens Orłowski (*1771? †?)

  A2 Franciszek (*1784 †?) {ur. in Kozowa}

  A3 Michał (*1785 †?) {ur. in Kozowa}

  A4 Tadeusz (*1786 †?) {ur. in Kozowa}

  A5 Tadeusz Stanisław (*1787 †?) major {wzm. w 1822 r. jako ojciec chrzestny u Chądzyńskich}

  A6 Jan Nepomucen Fryderyk (*1788 †?) heres bonorum Turilcze ?∞? Józefa Baraniecka (*? †?):

     B1 Zofia Karolina (*1821 †?) {ur. in Różanówka, metr. in Tłuste}

  A7 Helena (*1791? †?) ∞1817 Józef Chądzyński (*1789? †?)

  A8 Piotr Celestyn Juliusz Dezydery (*1792 †?)

  A9 Karolina Salomea (*1793 †?) {ur. in Kalne, metr. z 1796 r.} ∞1811 Wincenty Słonecki (*1789 †?) heres bonorum Korzelice

 

      + Józefa ŻURAKOWSKA (*1824? †1883) ∞? Julian Starzyński (*1814? †1878) heres bonorum Zadarów

 

[linia z miasta Potok i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

♣ Piotr ŻURAKOWSKI (*1783? †?) ∞1813 [Potok] Katarzyna Zybułtowska (*1790 †?)

 

[linia z miasta Gwoździec i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Andrzej ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Agnieszka N. (*? †?):

  A1 Michał (*1800? †?) ∞1824 Marcjanna Świderska (*1808? †?) de Dżurków

 

   + Antoni ŻURAKOWSKI (*? †?) {wzm. w 1824 r. jako świadek ślubu Michała}

 

[linia z miasta Niżniów i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Jan ŻURAKOWSKI (*? †?) de Kutyska ∞? Łucja Zahorska (*? †?):

  A1 Leopoldyna (*1835? †?) ∞1850 [Niżniów] Michał Drohomirecki (*1821? †?) oeconomus de Żywaczów {ex Czernelica}

 

[linia z miasta Bohorodczany i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Marcin ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Klara Lewicka (*? †?):

  A1 Józef (*? †?) de Bohorodczany ∞? Julia Jaszyńska (*1873? †1905):

     B1 Franciszek z Asyżu (*1902 †?)

     B2 Bronisława (*1904 †?)

 

[linia z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Wawrzyniec ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Marianna N. (*? †?):

  A1 Józef (*1726? †1820) in Tłumacz

  A2 Aleksander (*1757? †?) [1]∞1776? Marianna Jastrzębska (*? †?) [2]∞1792 Rozalia Pągowska (*? †?) [3]∞1821 Katarzyna Żurek {primo voto Pniowska} (*? †?):

     B1 [1m] Walenty (*1777 †1823) de Tłumacz ∞? N.N. (*? †po 1823)

     B2 [1m] Tekla (*1779 †?)

     B3 [1m] Agnieszka (*1785 †?)

     B4 [1m] Katarzyna (*1788 †?)

     B5 [1m] Rozalia (*1791 †?)

     B6 [2m] Andrzej (*1792 †?)

     B7 [2m] Teresa (*1798 †?)

     B8 [3m] Stefan (*1824 †?)

 

   + Eliasz ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞1743 Konstancja Pankowska (*? †?) de Jezierzany

 

   + Jerzy ŻURAKOWSKI (*? †?) de Dolina ∞? Rozalia N. (*? †?):

     A1 Anna (*1756 †?)

     A2 Marianna (*1758 †?) ?∞ok. 1793 Michał Tuzinkiewicz (Duzinkiewicz) (*1749? †?)

     A3 Jakub (*1761 †?)

     A4 Agnieszka (*1764 †?)

 

     {może tożsami (?)}

 

   + Jerzy ŻURAKOWSKI (*? †?) de Olesza/Przybyłów ∞? Elżbieta Białobrzeska (*? †?):

     A1 Kazimierz (*1780 †?) {wzm. w 1789 r.}

 

      + Jan ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Rozalia Krzemińska (*1775? †1845) de Jezierzany

        A1 Maria (*1805? †1848) ∞1829? Wincenty Śmiałkowski (*1799 †1848) de Jezierzany

        A2 Anna (*1808? †?) ∞1832 Stefan Pruszyński (*1804? †1848) de Jezierzany

        A3 Józef vel Jakub (*1811? †przed 1847) de Jezierzany [d.20 i 8] ∞1835 Katarzyna Zdanowicz (*1809? †?):

           B1 Maria (*1844 †?)

           B2 Honorata (*1847 †?) {córka Katarzyny}

 

      + Michał ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Marianna Moczowska{?} (*? †?):

        A1 Aleksander (*1814? †?) de Nadorożna [d.43] ∞1835 Teresa Tuzinkiewicz (*1812? †?) de Hryniowce:

           B1 Maria (*1849 †1850)

           B2 Anna (*1850 †?)

 

            + Jan ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Weronika Pokorska (*? †?):

              A1 Mikołaj (*1883? †?) {r.g.} de Nadorożna ∞1909 Tekla Bilińska (*1888 †?) de Nadorożna:

                 B1 Maria (*1912 †?)

 

      + Maciej vel Mateusz ŻURAKOWSKI (*1792? †1831) de Tłumacz [d.141] ∞? Marianna Jakoweńko (*? †?):

        A1 Magdalena (*1817 †?) ∞1833 Stefan Czapliński (*1811? †?) de Tłumacz

        A2 Marianna (*1819 †?) (???)

        A3 Michał (*1821 †?)

        A4 Jan (*1828 †?) de Tłumacz [d.141] ∞? Anna Tereszczuk (*? †?):

           B1 Józef (*1855 †?)

        A5 Piotr (*1831 †?)

 

               + Józefa ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞przed 1907 Jan Smulski (*? †?) de Nadorożna

 

      + Weronika ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1796 Jan Janiszewski (*? †?) de Olesza

 

      + Marianna ŻURAKOWSKA (*1744? †1830) ∞ok. 1794 Józef Krzemiński (*1762 †przed 1830) de Jezierzany

 

      + Helena ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1792 Andrzej Malitowski (*? †?) de Jezierzany

 

   + Teresa ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1782 Mikołaj Śniechowski (*1756 †?) de Jezierzany

 

[linia z miast Rożniatów, Nadwórna i Sołotwina oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Roch ŻURAKOWSKI (*? †?) de Swaryczów ∞? Apolonia Gurowska (*? †?):

  A1 Marianna (*1798? †?) ∞1826 Jan Podhorodecki (*1802? †?)

  A2 Andrzej (*1806? †?) de Swaryczów [d.56] ∞1842 Marianna Strutyńska (*1821? †?) de Strutyn Wyżny

 

+ Roch ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Tekla N. (*? †?):

  A1 Katarzyna (*1818? †?) [1]∞? Bazyli Popowicz (*? †?) de Bania (ad Kałusz) [2]∞1852 Józef Swaryczewski (*1813? †?) {wdowiec} de Swaryczów

 

+ Antoni ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Anna Zabłocka (*? †?):

  A1 Michał (*1807? †?) de Swaryczów [d.76] ∞1837 Joanna Drohomirecka (*1817? †?) de Tużyłów

 

+ Jakub ŻURAKOWSKI (*? †?) posesor bonorum Swaryczów [d.93, d.168] ∞? Tekla Pohorecka (*? †?):

  A1 Antonina (*1812 †?) {metr. z 1812 i 1821 r.} ∞? N. Mokrzycki (*? †?)

  A2 Waleria (*1814 †?) {metr. z 1821 r.}

  A3 Łukasz Piotr Felicjan (*1817 †?) {metr. z 1821 r.}

  A4 Ludwik Symforian (*1821 †?) ekonom in Ottynia ∞? Sabina Wishofer (*? †?):

     B1 Edward (*1851 †1852) {metr. in Ottynia}

     B2 Antoni (*1856 †?) {metr. in Nadwórna}

     B3 Stanisław (*? †?) de Sołotwina [d.12, d.225] ∞? Helena Hankiewicz (*? †?) de Pniów:

        C1 Antoni Jan Józef (*1889 †?)

        C2 Władysław Michał (*1891 †1892)

  A5 Marianna (*1825 †?) {metr. z 1827 r.}

  A6 Ignacy (*1828? †?) pisarz in Tarnawica [d.1] ∞1861 [Ottynia] Lubina Ginda (*1837? †?) de Ottynia:

     B1 Jadwiga (*1862 †?)

     B2 Kazimierz (*1865 †?)

     B3 Maria Apolonia (*1876 †?) {ur. in Nadwórna [d.123]}

 

[linia z miasta Kałusz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Ignacy ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Rozalia Śmiałowska (*? †?):

  A1 Tekla (*? †?) ∞ok. 1864 Feliks Słowikowski (*? †?) de Bereźnica

 

[linia z miasta Ottynia i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Kazimierz ŻURAKOWSKI (*? †?) ∞? Maria N. (*? †?):

  A1 Tomasz (*1777? †?) de Ottynia [d.112] [1]∞? Maria Kacyniak (*1780? †1830) [2]∞1831 Maria Idzi (*1794? †1847):

     B1 [1m] Maciej (*1807? †?) de Ottynia [d.101] ∞1827 Maria Dmytrow (*1809? †?):

        C1 Rozalia (*1828 †1830)

        C2 Agnieszka (*1831 †?) ∞1850 Marcin Kacyniak (*1830? †?)

        C3 Mikołaj (*1834 †1835)

        C4 Jan (*1836 †?)

        C5 Wiktoria (*1838 †1855)

        C6 Wojciech (*1842 †1842)

        C7 Aniela (*1843? †1848)

        C8 Tomasz (*1846 †1850)

        C9 Michał (*1849 †?)

        C10 Honorata (*1854 †1854)

     B2 [1m] Anna (*1813? †?) ∞1835 Wojciech Twardowski (*1815? †?)

     B3 [1m] Jakub (*1819? †1850) de Ottynia [d.112, d.219] ∞1841? Agnieszka Sapa (*? †?) de Odaje:

        C1 Kazimierz (*1842 †1842)

        C2 Zofia (*1843? †1845)

        C3 Franciszka (*1845 †1855)

        C4 Kajetan (*1850 †?)

     B4 [1m] Mikołaj (*1822? †?) de Ottynia [d.112] [1]∞1840 Agnieszka Jaśnikowska (*1820? †1841?) [2]∞1841? Rozalia Palińska (*1819? †1859) [3]∞1859 Rozalia Konarska (*1835? †?):

        C1 [2m] Maria (*1842 †?)

        C2 [2m] Michał (*1843? †1854)

        C3 [2m] Jan (*1844? †1845)

        C4 [2m] Franciszka Ksawera (*1845 †?)

        C5 [2m] Helena (*1847 †?)

        C6 [2m] Wiktoria (*1851 †1852)

        C7 [2m] Ferdynand (*1854 †1855)

        C8 [2m] Paulina (*1856 †?)

        C9 [2m] Jakub (*1857? †1857)

        C10 [2m] Czesława (*1858 †1858)

        C11 [3m] Julianna (*1860 †1862)

        C12 [3m] Ludwik (*1862 †1865)

        C13 [3m] Feliks (*1865 †?)

     B5 [1m] Wojciech (*? †?) de Odaje ∞? Teodozja Fesiuk (*? †?):

        C1 Jakub (*1850 †1855)

        C2 Jan Nepomucen (*1856 †?)

        C3 Kazimierz (*1860? †1865)

        C4 Maria (*1861 †?)

 

   + Stanisław ŻURAKOWSKI (*1776? †1836) de Ottynia [d.78] ∞? Zofia Osadca (*1779? †1834):

     A1 Magdalena (*1805? †?) [1]∞1833 Jakub Twardowski (*1810? †?) [2]∞1848 Mateusz Nawrot (*1806? †?) de Tarnawica

     A2 Mateusz (*1807? †1857) de Ottynia [d.78] [1]∞1832 Magdalena Bień (*1813? †1834) [2]∞1834 Anna Maxylewicz (*1807? †1848) de Tarnowica [3]∞1848 Helena Syposz (*1824? †?):

        B1 [1m] Rozalia (*1834 †?) ∞1857 Antoni Mazur (*1826? †?)

        B2 [2m] Maria (*1835 †1838)

        B3 [2m] Jan (*1836 †?) de Ottynia [d.78] ∞1858 Wiktoria Bień (*? †?) de Uhorniki:

           C1 Pusentius (*1860 †?)

           C2 Franciszek (*1862 †?)

        B4 [2m] Wojciech (*1839 †?)

        B5 [2m] Rozalia (*1841? †1849)

        B6 [2m] Józef (*1844 †1848)

        B7 [2m] Henryk (*1846 †1848)

        B8 [3m] Józefa (*1851 †1859)

        B9 [3m] Tomasz (*1854 †1859)

     A3 Rozalia (*1810? †?) ∞1834 Wojciech Kołt (*1815? †?) de Tarnowica

     A4 Katarzyna (*1813? †?) ∞1838 Łukasz Gacek (*1800? †?) de Tarnowica

     A5 Józef (*1817? †?) de Ottynia [d.78] ∞1839 Anna Janiszak (*1820? †?):

        B1 Mikołaj (*1839 †1848)

        B2 Teofila (*1843? †?) ∞1864 Józef Nowakowicz (*1844? †?)

        B3 Apolonia (*1845 †?) ∞1865 Michał Idzi (*1838? †?)

        B4 Maria (*1846? †?) ∞1858 Jan Wróbel (*1831? †?)

        B5 Rozalia (*1848 †?)

        B6 Piotr (*1850 †1850)

        B7 Filomena (*1851 †1854)

        B8 Helena (*1851 †1851)

        B9 Leon (*1854 †?)

        B10 Paulina (*1856 †?)

        B11 Honorata (*1861 †?)

 

      + Anna ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1832 Antoni Capaja (*? †?) de Tarnowica

 

      + Katarzyna ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1832 Jan Capaja (*? †?) de Tarnowica

 

      + Rozalia ŻURAKOWSKA (*? †?) ∞ok. 1832 Marcin Sapa (*? †?) de Odaje

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017