Genealogia rodu Twarowski (herbu Pilawa ?)

[linia z miasta Kałusz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Paweł TWAROWSKI (*? †?) de Kotiatycze ∞1758 [Dolina, metr. in Kałusz] Ludwika Kossowska (*1732? †1782)

 

[linia z miast Tłumacz i Kołomyja oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Ambroży TWAROWSKI (*? †?) de Żywaczów & Załucze cześnik drohicki & latyczowski ∞1760 Ewa Tyszkowska (*? †?) de Kolińce:

  A1 Kajetan Józef (*1763 †?) {metr. in Tłumacz}

  A2 Justyna Aniela Marianna (*1764 †?) {metr. in Kołomyja}

  A2 Maciej Kajetan Stefan (*1767 †?) {metr. z 1775 r. in Kołomyja}

 

   + Stanisław TWOROWSKI (*? †?) {wzm. w 1799 r.}

 

     + Marianna TWOROWSKA (*? †?) {wzm. w latach 1825-1828}

 

+ Anna TWAROWSKA (*? †?) ∞ok. 1756 Stanisław Zabilski (*? †?) de Żywaczów cześnik bielski

 

[linia z miasta Kosów i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Jan TWOROWSKI (*? †?) ∞? Tekla Chałowska{?} (*? †?):

  A1 Karol (*1802? †?) heres bonorum Hołyń {ex Podhorki} [1]∞1830 [Kałusz] Klara Wrzeszcz (*1804? †?) de Tużyłów [2]∞1838 [Kosów] Maria Kozłowiecka (*1814? †?) de Rożnów:

     B1 [2m] Włodzimierz Teofil Ksawery (*1840 †?) {ur. in Rożnów, metr. z 1841 r.}

* Być może wyżej wymieniony Kajetan Tworowski jest tożsamy z Kajetanem Tworowskim, który wraz niejakim Janem Tworowskim udowodnił swoje szlacheckie pochodzenie oraz prawo do herbu Pilawa w Halickim Sądzie Grodzkim w 1782 r.

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2015

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2015