Genealogia rodu Szymanowski herbu Ślepowron

[linia z miast Obertyn i Sołotwina oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych oraz materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej

 

Jan SZYMANOWSKI (*? †?) ∞? Katarzyna Szumlańska (*? †?):

  A1 Konstantyn (*? †?) ∞? Marianna Siemiginowska (*? †?):

     B1 Stefan (*? †?) ∞? Anastazja Witwicka (*? †?):

        C1 Aleksander (*1731? †1776) heres sortis in Żuraki [d.34] & Starunia ∞? Magdalena Jaworska (*? †?):

           D1 Michał (*? †?)

           D2 Jakub (*1770? †ok. 1804) heres sortis in Żuraki [d.34] ∞1797 Wiktoria Szymanowska (*1781? †1828) de Starunia {secundo voto Żurakowska}:

              E1 Anna (*1798 †?) ∞1814 Stefan Janiszewski (*1792? †?) {r.g.} de Żuraki {ex Pochówka}

              E2 Jan (*? †?) heres sortis in Żuraki [d.34] ∞? Helena Woźniatowska (*? †?) {r.g.} de Łysiec:

                 F1 Mikołaj (*1821 †ok. 1879) de Żuraki [d.34] ∞1850 Helena Jaroszkowska (*1833 †?) de Żuraki {secundo voto Drohomirecka}:

                    G1 Aniela (*1852 †(+)?)

                    G2 Anna (*1853 †?) ∞1874 Adam Drohomirecki (*1850? †?) {r.g.} de Żuraki

                    G3 Antonina (*1856 †?)

                    G4 Bazyli (*1859 †?)

                    G5 Jan (*1860 †?)

                    G6 Józef (*1862 †?) de Żuraki [d.135, d.171] ∞? Anna Drohomirecka (*1869 †?) de Żuraki:

                       H1 Mikołaj (*1887 †?)

                       H2 Maria Aniela (*1890 †?) [1]∞1909 Karol Wyszyński (*1865 †?) de Żuraki [2]∞1918 Dymitr Polaczek (*1892? †?) de Żuraki

                       H3 Helena (*1892 †?) [1]∞1912 Michał Stefuniak (*? †?) [2]∞1925 Teodor Mielnik (*1863? †?) {r.g.} de Żuraki

                       H4 Maria (*1894 †?) ∞1913 Mikołaj Dobrowolski (*? †?) de Żuraki

                       H5 Rozalia (*1897 †?) ∞1921 Emil Jaroszkowski (*1896? †?) {r.g.} de Żuraki

                       H6 Michał (*1899 †1900)

                       H7 Jan (*1902 †1902)

                       H8 Petronela (*1903 †?) ∞1926 Wincenty Jaroszkowski (*1899? †?) {r.g.} de Żuraki

                       H9 Katarzyna (*1905? †?) ∞1933 Jan Jaworski (*1907? †?) {r.g.} de Żuraki

                    G7 Rozalia (*1866 †?)

                 F2 Bazyli (*1829 †?) ∞? Anna Grabowiecka (*? †?):

                    G1 Jan (*1866 †?) de Żuraki [d.34] ∞1891 Justyna Poleniuk (*? †?):

                       H1 Michał (*1894 †?)

                       H2 Mikołaj (*1896 †?) ∞1918? Mikołaj Jakimowski (*? †?)

                       H3 Petronela (*1899 †?)

                       H4 Anna (*1903? †?) ∞1921 Onufry Łuczyn (*1893? †?) {r.g.} de Horcholina

                       H5 Aleksy (*1907? †?) ∞1933 Rozalia Polaczek (*1914? †?) de Żuraki

                       H6 Maria (*1914? †?) ∞1932 Stefan Rudnicki (*1908? †?) de Żuraki

                 F3 Michał (*1832 †1833)

                 F4 Michał (*1840 †?)

           D3 Prakseda (*1776 †?)

        C2? Jan (*1757? †1813) heres sortis in Starunia [d.127, d.170] ∞? Magdalena Słonecka (*1761? †1829) de Cucyłów{?}:

           D1 Marianna (*1779? †?) ∞1794 Jan Ławrocki (*1767? †?) de Starunia

           D2 Wiktoria (*1781? †1828) [1]∞1797 Jakub Szymanowski (*1770? †?) de Żuraki [2]∞1804 Stefan Żurakowski (*1754? †ok. 1820) {r.g.} de Żuraki:

              E1 Julianna (*1820 †?) {dziecko Wiktorii}

              E2 Piotr (*1823 †1824) {dziecko Wiktorii}

              E3 Paweł (*1823 †1823) {dziecko Wiktorii}

           D3 Ignacy (*1782? †?) heres sortis in Starunia [d.170, d.155] ∞1812 [Nadwórna] Katarzyna Hołyńska (*1791? †?) de Przerośl:

              E1 Rozalia (*1814 †?) ∞1832 Stefan Jaworski (*? †?) {r.g.} de Żuraki

              E2 Jan Piotr (*1816 †1840) de Starunia [d.155] ∞? Zofia Wyszyńska (*? †?) {r.g} de Żuraki:

                 F1 Bazyli (*1841 †?) {pogrobowiec}

              E3 Marianna (*1819 †1820)

              E4 Mikołaj (*1821 †1825)

              E5 Marianna (*1824 †1825)

              E6 Jan Paweł (*1826 †?) {zapisany in Żuraki}

              E7 Stefan (*1829 †1830)

              E8 Feliks (*1831 †?)

           D4 Anna (*1784? †?) ∞1804 Piotr Hołyński (*1780? †?) {r.g.} de Przerośl

           D5 Franciszka (*1786 †1788)

           D6 Maciej (*1788 †?) heres sortis in Starunia [d.155, d.130, d.131] ∞1816 Marianna Dubik Jaworska (*? †?) de Broszniów & Starunia:

              E1 Michał (*1816 †1830)

              E2 Mikołaj (*1818 †?) de Żuraki [d.131] ∞1844 Tekla Jaroszkowska (*1821 †?) de Żuraki:

                 F1 Bazyli (*1845 †?) de Starunia [d.22] ∞? Eudoksja Matluk (*? †?):

                    G1 Piotr (*1877 †?)

                 F2 Anna (*1847 †(+)?)

                 F3 Adam (*1850 †?) de Starunia [d.289, d.99] [1]∞? Helena Bereźnicka (*? †?) [2]∞1899 Anna Pańczuk {primo voto Andrusiak} (*1847? †?):

                    G1 [1m] Bazyli (*1878 †?)

                    G2 [1m] Bazyli (*1893 †?) ∞? Eudoksja Hrehoruk (*? †?) {r.g.}

                    G3 [1m] Michał (*1895 †?)

                 F4 Helena (*1852 †?)

                 F5 Anna (*1855 †?)

                 F6 Antoni{?} (*1856 †?)

                 F7 Jan (*1857 †1933?) de Starunia [d.131] ∞? Helena Stefurak (*? †?) {r.g.}:

                    G1 Michał (*1890 †?)

                    G2 Teodor (*1900 †?)

                 F8 Michał (*1860 †?)

                 F9 Elżbieta (*1862 †?)

                 F10 Albina (*1865 †?)

                 F11 Karol (*1866 †?) de Starunia [d.214, d.425] ∞? Justyna Hrehoruk (*? †?) {r.g.}:

                    G1 Michał (*1893 †?)

                    G2 Teodor (*1904 †?)

              E3 Anna (*1820 †?) [1]∞1839 Roman Hołyński (*1819? †?) de Przerośl [2]∞1852 [Nadwórna] Piotr Bilawicz Grabowiecki (*1809? †?) de Przerośl

              E4 Jan Nepomucen (*1822 †?) de Starunia [d.131] {zapisany w Żurakach} [1]∞? Anna Wyszyńska (*? †?) {r.g.} de Żuraki [2]∞? Anna Jaworska (*? †?) {r.g.?}:

                 F1 [1m] Ludwika (*? †po 1923) {r.g.} ∞ok. 1884 Stanisław Kaczkowski (*1849 †1923) de Żuraki

                 F2 [1m] Michał (*1864 †?) de Starunia [d.131] ∞? Maria Czufus (*? †?) {r.g.}:

                    G1 Bazyli (*1892 †?) ∞? Anna Mosiuk {primo voto Szutak (*? †?) {r.g.}

                    G2 Jerzy (*1907? †?) de Starunia ∞1936 Anna Hrehoruk (*1917? †?) de Starunia

                 F3 [2m] Antoni (*1867 †?)

                 F4 [2m] Mikołaj (*1870 †?)

              E5 Konstancja (*1825 †?) ∞1844 Wincenty Rudnicki (*1823 †?) de Pacyków

              E6 Józef (*1827 †1828)

              E7 Augustyn (*1831 †1831)

           D7 Tekla (*1790 †1790)

           D8 Magdalena Kunegunda (*1791 †?) ∞ok. 1821 Bazyli Zapłatyński (*? †?) {r.g.} de Starunia

           D9 Bazyli (*1794 †?) heres sortis in Starunia [d.155] ∞? Anna Jaworska (*? †?) {r.g.} de Żuraki:

              E1 Jan (*1827 †?) de Starunia [d.155, d.288, d.270] [1]∞? Anastazja Drohomirecka (*? †?) [2]∞? Maria Iwanów (*? †?):

                 F1 [1m] Tomasz (*1850 †?) de Starunia [d.285, d.283] ∞? Eudoksja Rycerz (*? †?):

                    G1 Dymitr (*1882 †?)

                    G2 Jan (*1884 †1942?)

                 F2 [1m] Antoni (*1854 †?)

                 F3 [1m] Teodor (*1857 †(+)?)

                 F4 [2m] Onufry (*1877 †?)

                 F5 [2m] Bazyli (*1891 †?)

              E2 Michał (*1829 †?) de Starunia [d.155] [1]∞? Marcjanna Brzezicka (*1830 †?) de Starunia [2]∞? Maria Janiszewska (*? †?):

                 F1 [1m] Katarzyna (*1853 †?) ∞1880 Jerzy Ciwiuk (*1853? †?) {r.g.} de Starunia

                 F2 [1m] Adam (*1856 †?)

                 F3 [1m] Ludwika (*1857 †?)

                 F4 [1m] Józef (*1861 †?)

                 F5 [1m] Teodor (*1864 †?)

                 F6 [2m] Mikołaj (*1879 †?)

              E3 Adam (*1842 †?)

              E4 Karol (*1845 †?) de Starunia [d.155] ∞1868 Urszula Ganger (*1845 †?) de Starunia:

                 F1 Maria (*1869 †?)

                 F2 Rozalia (*1874 †?) ∞1894 Dymitr Kośluk (*? †?) {r.g.} de Starunia

                 F3 Antonina (*1889 †?) {bliźniaczka, córka Urszuli}

                 F4 Ludwika (*1889 †?) {bliźniaczka, córka Urszuli} ∞1904 N.N. (*? †?)

           D10 Jan Mikołaj (*1796 †?) heres sortis in Starunia [d.155] [1]∞? Anna Serediuk (*? †?) {r.g.} [2]∞? Anna Jaworska (*? †?) [3]? Helena Jaworska (*? †?):

              E1 [1m] Katarzyna (*? †ok. 1857) {r.g.} ∞ok. 1848 Antoni Sobolewski (*1819 †1887) de Bohorodczany

              E2 [1m] Jan (*1832 †1833)

              E3 [2m] Józef (*1837 †?) de Starunia [d.155, d.135] ∞? Anna Żurakowska (*? †?) {r.g.}:

                 F1 Mikołaj (*1865 †?) de Starunia [d.135] ∞? Justyna Hłodan (*? †?) {r.g.}:

                    G1 Jan (*1897 †?) ∞? Maria Łuczyn (*? †?) {r.g.}

                    G2 Dymitr (*1903 †?) [1]∞? Anna Bojko (*? †?) {r.g.} [2]∞? Anna Łukań (*? †?) {r.g.}

                 F2 Jan (*1869 †?)

                 F3 Michał (*1878 †?)

                 F4 Jan (*1883 †?)

                 F5 Bazyli (*1885 †?)

              E4 [2m] Bazyli (*1840 †?) de Starunia [d.289] ∞? Anna Hryhorczyn (*? †?):

                 F1 Michał (*1877 †?)

              E5 [3m] Wincenty (*1843 †?) de Starunia [d.155] [1]∞1868 Anna Janiszewska (*1852? †?) de Starunia [2]∞? Paraskewia Rycerz (*? †?):

                 F1 [2m] Anna (*1875 †?)

                 F2 [2m] Mikołaj (*1871 †?) de Żuraki [d.289] ∞1896 Melania Andrusiak (*1881? †?) de Starunia:

                    G1 Bazyli (*1899 †?)

                 F3 [2m] Michał (*1874 †?)

              E6 [3m] Piotr (*1852 †?)

  A2 Marek (*? †?) ∞? Katarzyna Grabowiecka (*? †?):

     B1 Tadeusz (*? †?) de Obertyn ∞? Zofia Jaworska (*? †?):

        C1 Jan (*1767 †?)

        C2 Konstantyn (*? †?)

        C3 Michał (*? †?)

        C4 Antoni Wojciech (*1776 †?)

     B2? Józef (*? †?) de Obertyn ∞? Franciszka N. (*? †?):

        C1 Andrzej (*1769 †?)

        C2 Wawrzyniec (*1771 †?)

        C3 Marianna (*1774 †?)

        C4 Dominik (*1775 †?)

        C5 Magdalena (*1778 †?)

        C6 Maciej (*1781 †?) ?∞? Maria N. (*? †?):

           D1 Julianna (*1807 †?)

           D2 Zofia (*1808 †?)

           D3 Mikołaj (*1811 †?)

           D4 Piotr (*1813 †?)

        C7 Jakub (*1788 †przed 1828) de Obertyn [d.123] ?∞? Maria Malinowska (*? †?):

           D1 Zofia (*1805? †?) ∞1829 Michał Rudnicki (*1805? †?) de Obertyn

           D2 Franciszka (*1828? †1853) {córka Marii} ∞1848 Maciej Chrustowski (*1826? †1861) de Obertyn

 

         + Konstantyn SZYMANOWSKI (*? †?) {może syn Tadeusza} de Obertyn ∞? Magdalena N. (*? †?):

           A1 Maria (*1787 †?)

           A2 Helena (*1790 †?)

           A3 Apolonia (*1790? †1824) ∞ok. 1810 Jozef Rześniowiecki (*? †po 1824) de Obertyn

           A4 Paweł (*1794 †?)

           A5 Helena Zofia (*1797 †?)

           A6 Anna Maria (*1801 †?)

           A7 Józef (*1804 †?) de Obertyn [d.124] ∞? Anna Berezowska (*1815 †?) de Obertyn:

              B1 Wiktoria (*1836 †1837)

              B2 Antoni (*1839 †1840)

              B3 Jakub (*1844 †?)

              B4 Stanisław (*1850 †?)

           A8 Tekla (*1807 †?)

 

         + Michał SZYMANOWSKI (*? †?) {może syn Tadeusza} de Obertyn ∞? Teresa N. (*? †?):

           A1 Eliasz (*1807 †?)

           A2 Jakub (*1810 †?)

 

            + Józef SZYMANOWSKI (*? †?) de Obertyn [d.155] ∞? Maria Kobylańska (*? †?) de Obertyn:

              A1 Jan Kanty (*1843 †?)

              A2 Stanisław (*1848 †?) de Obertyn [d.155] ∞? Franciszka Jaworska (*1850? †?) de Obertyn:

                 B1 Józef (*1875? †1920?) de Obertyn [d.1024] ∞1898? Agnieszka Krzywkowska (*1880? †?) de Obertyn:

                    C1 Stanisław (*1899 †1908?)

                    C2 Jan (*1901? †?) de Obertyn [d.680] ∞1927? Franciszka Raczkowska (*1912? †?) de Obertyn:

                       D1 Tadeusz Józef (*1928 †?)

                       D2 Malwina (*1934 †1934?)

                       D3 Antoni (*1936 †1936?)

                       D4 Malwina (*1944 †?)

                    C3 Katarzyna (*1904 †1928?)

                    C4 Maria (*1906 †1907?)

                    C5 Stanisław (*1908 †?) ∞1936? Maria Jaworska (*1912 †?) de Obertyn:

                       D1 Malwina (*1941 †?)

                       D2 Antonina (*1942 †?)

                    C6 Antoni (*1910 †?) ∞1943? Anna Traczyk (*? †?)

                    C7 Franciszek (*1912 †1912?)

                    C8 Franciszka (*1914 †1916?)

                    C9 Józef (*1916 †?) de Obertyn [d.1024] ∞? Maria Jakubowska (*? †?):

                       D1 Franciszek (*1943 †?)

                    C10 Michał (*1919 †?)

                 B2 Jan (*1878? †1919?) de Obertyn [d.155] ∞1904? Maria Jaworska (*1888? †1919?) de Obertyn:

                    C1 Michał (*1905 †?) de Obertyn [d.476] ∞1927? Maria Kruk (*1911? †?) de Obertyn:

                       D1 Antoni (*1929 †?)

                       D2 Filomena (*1930 †?)

                       D3 Jan (*1932 †1932?)

                       D4 Stanisław (*1936 †?)

                    C2 Antoni (*1907 †1907?)

                    C3 Franciszka (*1908 †?) ∞1927? Piotr Berezowski (*? †?) de Obertyn

                    C4 Helena (*1910 †1911?)

                    C5 Filomena Tekla (*1912 †?) ∞ok. 1938 Jan Palczyński (*? †?) de Obertyn

                    C6 Władysław (*1915 †1915?)

                    C7 Władysław (*1918 †?)

                 B3 Agnieszka (*? †?) ∞przed 1900 Stanisław Baraniecki (*1865 †?) de Obertyn

              A3 Agnieszka (*1850 †?)

 

               + Jakub SZYMANOWSKI (*? †?) ∞? Tekla Ostropolska (*? †?):

                 A1 Antoni (*1861? †?) de Obertyn [d.1035] ∞1887? Anna Jaworska (*? †?) de Obertyn:

                    B1 Karolina (*1891? †?)

                    B2 Franciszek (*1895/6? †?) de Obertyn [d.56] ∞1928? Ludwika Styczkowska{?} (*? †?):

                       C1 Józefa (*1931 †?)

                       C2 Bronisława (*1933 †?)

                    B3 Jan (*1902? †?) {ur. in Żukow} de Obertyn [d.74] ∞? Karolina Chrustowska (*? †?) de Obertyn:

                       C1 Antoni (*1934 †?)

                    B4 Władysław (*1904? †?) {ur. in Żuków} de Obertyn [d.334] ∞1930? Antonina Ornatowska (*1913 †?) de Obertyn:

                       C1 Bronisława (*1932 †1932?)

                       C2 Bronisława Anna (*1932 †?) {metr. z 1933 r.}

                       C3 Katarzyna Maria (*1935 †?)

                       C4 Czesława (*1937 †?)

                       C5 Aniela (*1943 †1943)

 

[linia z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Mateusz SZYMANOWSKI (*? †?) dispositor de Gruszka ∞? Marianna Sitkiewicz (*? †?):

  A1 Józef (*1783 †?)

  A2 Eustachy (*1786 †?)

  A3 Anna (*? †?) {wzm. 14 I 1793 r., ale - zdaje się - urodzona wcześniej(!)}

  A4 Aleksander (*1792 †?) {wzm. 14 I 1793 r.}

 

+ Justyna SZYMANOWSKA (*? †?) ∞ok. 1782 Jan Wójcicki (*? †?)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017