Genealogia rodu Srokowski herbu Jastrzębiec

[linia główna]

 

♣ Jakub SROKOWSKI "ze Srok" (*? †?) ∞? Marianna Czajkowska (*? †?):

  A1 Jan (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

     B1 Konrad (*? †?) [1]∞? Marianna "Derczanka" Czajkowska (*? †?) [2]∞? Ewa Bozwińska (*? †?):

        C1 [1m] Teodor (*? †?) ∞? Pelagia Pohorecka (*? †?):

           D1 Jan (*? †?) ∞? Marianna Czajkowska (*? †?):

              E1 Samuel (*? †?) ∞? Tacjanna Czajkowska Tymkowicz (*? †?):

                 F1 Jan (*? †?) komornik

                 F2 Tomasz (*? †?) registrator sądowy

              E2 Bazyli (*? †?) ∞? Tacjanna Baraniecka (*? †?):

                 F1 Tomasz (*? †?)

                 F2 Grzegorz (*? †?) ∞? Marianna Kunicka (*? †?):

                    G1 Piotr (*? †?)

                    G2 Antoni (*? †?)

           D2 Paweł (*? †?) ∞? Anna Czajkowska (*? †?):

              E1 Stefan (*? †?) ∞? Anna Bilińska (*? †?): {mieli więcej potomków - dopisać!}

                 F1 Dymitr (*? †?)

                 F2 Bazyli (*? †?)

                 F3 Andrzej (*? †?)

                 F4 Jerzy (*? †?)

                 F5 Mikołaj (*? †?) ∞? Marianna Turzańska (*? †?):

                    G1 Jerzy (*? †?)

                    G2 Aleksander (*? †?)

                    G3 Paweł (*? †?)

                 F6 Stefan (*? †?)

              E2 Samuel (*? †?) ∞? N. Czajkowska Berynda (*? †?):

                 F1 Mateusz (*? †?)

              E3 Michał (*? †?) ∞? Marianna Jasińska (*? †?):

                 F1 Łukasz (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                    G1 Grzegorz (*? †?)

                    G2 Jakub (*1773 †?) {ur. in Uhryńce (ad Zalesie)} ∞? Marianna Wilczyńska (*? †?):

                       H1 Wojciech (*1815/18? †?) {ur. in Zagórze (ad Konkolniki)}

                    G3 Szymon (*? †?)

           D3 Bazyli (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Eliasz (*? †?) [1]∞? Ewa Popiel (*? †?) [2]∞? Marianna Hordyńska (*? †?):

                 F1 [1m] Jan (*? †?) ∞? Marianna Hordyńska (*? †?):

                    G1 Stefan (*1776 †?) {ur. in Czajkowice} ∞? Anna Popiel (*? †?):

                       H1 Michał (*1809 †?) {ur. in Czajkowice} ∞? Emilia Towarnicka (*? †?):

                          I1 Władysław (*1886? †?) {ur. in Przemyśl}

                 F2 [1m] Jerzy (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                    G1 Antoni (*? †?)

                    G2 Bazyli (*? †?)

                    G3 Jacek (*? †?)

                 F3 [2m] Łukasz (*? †?) ∞? Marianna Czajkowska Berynda (*? †?):

                    G1 Teodor (*1777 †?) {ur. in Czajkowice} ∞? Marianna Czajkowska Berynda (*? †?): {mieli więcej potomków - dopisać!}

                       H1 Eliasz (*? †?)

                       H2 Szymon (*? †?) ∞? Teresa Józefina Artleithner (*? †?):

                          I1 Bogumił vel Teofil (*? †?) ∞? Eleonora Gawlikowska (*? †?):

                             J1 Adam Karol (*1881 †?)

                             J2 Stanisław (*1888 †?)

                       H3 Grzegorz (*? †?)

                       H4 Jan (*? †?)

                       H5 Mikołaj (*? †?)

                    G2 Jan (*? †?) {???}

                    G3 Jerzy (*? †?)

           D4 Jerzy (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Szymon (*? †?) ∞? Ewa Czajkowska Tymkowicz (*? †?):

                 F1 Jacek (*? †?)

                 F2 Jerzy (*? †?)

                 F3 Andrzej (*? †?)

                 F4 syn (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                    G1 Tomasz (*? †?)

              E2 Jan (*? †?) ∞? Ewa Popiel (*? †?):

                 F1 Stefan (*? †?)

                 F2 Teodor (*? †?)

                 F3 Jan (*? †?)

              E3 Teodor (*? †?) ∞? Marianna Horodyska (*? †?):

                 F1 Jacek (*? †?)

        C2 [2m] Szymon (*? †?) ∞? Anna Winnicka (*? †?):

           D1 Michał (*? †?) ∞? Marianna Hordyńska (*? †?):

              E1 Paweł (*? †?)

              E2 Grzegorz Onufry (*? †?) sędzia gr. lwowski ∞? Anna Czechacka{?} (*? †?):

                 F1 Ignacy (*? †?)

                 F2 Maciej (*? †?)

                 F3 Walenty (*? †?)

                 F4 Kazimierz (*? †?)

                 F5 Józef (*? †?)

                 F6 Tekla (*? †?)

                 F7 Katarzyna (*? †?)

                 F8 Teresa (*? †?)

           D2 Jan (*? †?) ∞? Katarzyna Tustanowska (*? †?):

              E1 Tomasz (*? †?) [1]∞? Ewa Czajkowska Tymkowicz (*? †?) [2]∞? Marianna Czajkowska Tymkowicz (*? †?):

                 F1 [1m] Bazyli (*? †?) ∞? Marianna Czajkowska Berynda (*? †?):

                    G1 Tymoteusz (*? †?)

                    G2 Stefan (*? †?)

                 F2 [2m] Szymon (*? †?)

                 F3 [2m] Paweł (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                    G1 Jan (*? †?)

 

[linia z miasta Barysz i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

♣ Eliasz SROKOWSKI (*1762? †1824) de Barysz [d.164] ∞? Marcjanna Wasylkowska (*? †po 1824):

  A1 Ignacy (*1800? †?) de Barysz ∞1840 [Martynów] Paulina Czerkawska (*1813? †?) de Martynów Nowy

 

   + Marcin SROKOWSKI (*1778? †?) ekonom in Barysz [d.164] ∞1818 Barbara Żurakowska (*1798? †?) {c. Ignacego}:

     A1 Maria (*1821 †?)

     A2 Rozalia (*1823 †?)

     A3 Agnieszka (*1825 †?)

 

[linia z miasta Mariampol i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Jan SROKOWSKI (*1768? †?) {r.g.?} de Zatwiyn{?} ∞1790 Anna vel Katarzyna Sikorska (*? †?) de Delejów:

  A1 Marianna (*1792 †?)

  A2 Anna (*1794 †?)

 

+ Wojciech SROKOWSKI (*1779? †?) ∞1806 Justyna Nowogrodzka (*1788? †?) de Delejów

 

[linia z miasta Horożanka i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

♣ Andrzej SROKOWSKI (*? †?) ∞? Marianna N. (*? †?):

  A1 Józef (*? †?) de Hnilcze [d.26] ∞? Agnieszka Żurawicka (*? †?):

     B1 Marianna (*1824 †?)

     B2 Jan (*1829? †?) de Hnilcze ∞1849 [Mariampol] Agnieszka Borkowska (*1832? †?) de Delejów

 

+ Stefan SROKOWSKI (*? †?) ∞? Marianna N. (*? †?):

  A1 Stefan (*? †?) de Hnilcze [d.110] ∞? Katarzyna Witkowska (*? †?):

     B1 Anna (*1824 †?)

 

   + Jerzy SROKOWSKI (*1781? †?) de Hnilcze [d.36] ∞1802 Anna Ilnicka (*1784? †?) de Dryszczów

 

   + Bazyli SROKOWSKI (*1787? †?) de Hnilcze [d.16] ∞1815 Marianna Zajączkowska (*1789? †?) de Dryszczów:

     B1 Marianna (*1819 †?)

     B2 Honorata (*1821 †?)

     B3 Stefan (*1822 †?)

     B4 Agnieszka (*1825 †?)

 

   + Aleksander SROKOWSKI (*? †?) de Hnilcze [d.63, d.62] ∞? Marianna Żurawicka (*? †?):

     A1 Piotr (*? †?) de Hnilcze [d.80] ∞? Wiktoria Woronowicz (*? †?):

        B1 Stanisław (*? †?) de Hnilcze [d.45] ∞? Anna Matkowska (*? †?):

           C1 Ignacy (*? †?) de Hnilcze [d.45] ∞? Kornelia Sługocka (*? †?):

              D1 Ludwika (*1901 †?)

              D2 Jan (*1905 †?) de Hnilcze [d.34] ∞? Maria Sługocka (*? †?):

                 E1 Stanisław Piotr (*1936) ∞1958 Julia Szymanowska (*?)

           C2 Felicja (*1886 †?)

        B2 Józefa (*1839 †?)

     A2 Walentyn (*1818 †?)

     A2 Marianna (*1821 †?)

 

      + Józef SROKOWSKI (*? †?) ∞? Agnieszka Laskowska (*? †?):

        A1 Szymon (*? †?) de Dryszczów [d.28, d.106] ∞? Julianna Skalska (*? †?) de Dryszczów:

           B1 Anna (*1857 †1861)

           B2 Jan (*1860 †1861)

           B3 Katarzyna (*1862 †?)

 

         + Szymon SROKOWSKI (*? †?) de Dryszczów ∞? Agnieszka Wilczyńska (*1840? †1890) {zm. in Horożanka [d.270]}

 

[linia z miasta Konkolniki i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Kaspar SROKOWSKI (*? †?) ∞? Marianna Pawłowska (*? †?):

  A1 Karol (*1834? †?) de Zagórze ∞1858 [Mariampol] Karolina Narolska (*1838? †?) de Delejów

  A2 Feliks (*1843? †?) ∞1867 [Mariampol] Anna Piasecka (*1844? †?) de Delejów

 

[linia z miasta Kołomyja i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Stefan SROKOWSKI (*? †?) ∞? Katarzyna N. (*? †?):

  A1 Feliks (*1804? †?) de Kołomyja [przedmieście śniatynskie d.207] ∞1838 [Kołomyja] Józefa Ostrowska (*1820? †?) de Kołomyja:

     B1 Wincenta (*1839 †?)

     B2 Klara Maria (*1846 †(+)?)

 

   + Mikołaj SROKOWSKI (*1802? †1859?) de Kołomyja [przedmieście śniatynskie d.36] mandatariusz in Lackie [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1835 [Tyśmienica] Gertruda Morze (*1815? †?) de Lackie {ex Grabowiec}:

     A1 [1m?] Anna (*1834? †?) {ur. in Martynów} [1]1858 [Tyśmienica] Jakub Knihinicki (*1820? †?) {r.g.} de Cucyłów [2]1882 [Tyśmienica] Antoni Iwanicki (*1828? †?) de Lackie

     A2 [2m] Marta Maria (*1836 †1904) {ur. in Kołomyja, zm. in Przemyśl} (*? †?) ∞? Juliusz Hubrich (*? †1883?) burmistrz in Czerniowce, starosta in Suczawa:

        B1 Marta Hubrich (*1859? †?) ∞1877 Wincenty von Mikuli (*? †?) podpułkownik {poszukiwani potomkowie}

        B2 Helena Hubrich (*1870 †1945) ∞1897 Karol Schubert (*? †?) kapitan

     A3 [2m] Polikarp Józef Antoni (*1838 †1838) {ur. i zm. in Kołomyja}

     A4 [2m] Jan Dionizy (*1839 †(+)?) {ur. in Kołomyja}

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2017