Genealogia rodu Sługocki herbu Ślepowron

[linia z miasta Horożanka i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych oraz materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej

 

♣ Łukasz SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Marianna Ilnicka (*? †?):

  A1 Jan (*? †?) ∞? Marianna Babska (*? †?):

     B1 Gabriel (*? †?) {leg. 1782 HSG} ∞? Marianna vel Franciszka Karbowska (*? †?):

        C1 Bartłomiej (*1750? †1753)

        C2 Szymon (*? †?) de Hnilcze ?∞? Anna Witkowiecka (*? †?):

           D1 Jan (*1782? †1826?) de Hnilcze [d.94, d.97, d.72] ∞1809 Franciszka Sługocka (*1789? †1848) de Hnilcze {poniżej}:

              E1 Antoni (*1816? †?) de Hnilcze [d.72] ∞1841 Rozalia Rostkowska (*1823? †?) de Hnilcze:

                 F1 Dionizy (*1843 †?) de Hnilcze [d.72] ∞? Maria Nahujowska (*? †?):

                    G1 Paulina (*1880 †?)

                    G2 Leon (*1883 †?)

                 F2 Wiktor (*1847 †?)

                 F3 Anna (*1851 †?)

                 F4 Marianna (*1854 †?)

              E2 Paulina (*1818 †?)

              E3 Gabriel (*1821 †?)

              E4 Tomasz (*? †?) de Hnilcze [d.72] ∞? Anna Górska (*? †?):

                 F1 Seweryna (*1847 †?) ?∞? Piotr Rostkowski (*1843 †?) de Hnilcze

                 F2 Wiktoria (*1850 †?) ∞1874 Paweł Klementowski (*1847/52? †?) de Horożanka

                 F3 Ignacy (*1853 †1854)

                 F4 Apolinary (*? †?) de Hnilcze [d.72] ∞? Karolina Ziobrowska (*? †?) de Hnilcze:

                    G1 Albin (*1894 †?) de Hnilcze [d.72] ∞? Stanisława Wilczyńska (*? †?):

                       H1 Józef (*1921 †(+)?)

                       H2 Michał Józef (*1922 †?)

                       H3 Maria Karolina (*1926 †?)

                    G2 Marian (*1901 †?) de Hnilcze [d.189, d.179, d.205] ∞? Kazimiera Sługocka (*? †?):

                       H1 Karolina Joanna (*1924 †?)

                       H2 Władysław Józef (*1925 †1936?)

                       H3 Maria Danuta (*1929 †?)

                       H4 Józef Władysław (*1932 †?)

           D2 Marianna (*1785? †1849?) ∞1805 Józef Sługocki (*1781? †1854) de Hnilcze {powyżej}

           D3 Marcin (*1788? †?) de Hnilcze [d.72] ∞1814 Marianna Łącka (*1790? †1833) de Hnilcze:

              E1 Stefan (*1815? †1820)

              E2 Helena (*1818 †?)

              E3 Anna (*1821 †?)

              E4 Michał (*1823? †1848)

              E5 Aniela (*1826 †1828)

        C3 Tomasz (*1754 †?) {metr. in Konkolniki} de Hnilcze ∞? Rozalia Srokowska (*? †?):

           D1 Łukasz (*1786 †1843) de Hnilcze [d.71] {leg. 1843 WS} [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1812 Anna Czechowicz (*1794? †1855) de Hnilcze:

              E1 [2m] Józef (*? †?) de Hnilcze [d.173, d.69] ∞? Anna Kaszubińska (*? †?):

                 F1 Edward (*1841 †1850)

                 F2 Andrzej (*1843 †?)

                 F3 Marianna (*1846 †?) ∞przed 1881 Konstantyn Sługocki (*1847 †?) de Hnilcze

                 F4 Karolina (*1848 †?)

                 F5 Marcin (*1852 †?) de Hnilcze [d.69] ∞? Katarzyna Sługocka (*? †?) de Hnilcze {poniżej}:

                    G1 Józef (*? †?) de Hnilcze [d.69] ∞? Michalina Bilińska (*? †?):

                       H1 Karol (*1905 †?)

                       H2 Helena (*1906 †?)

                    G2 Franciszek (*1881 †?) de Hnilcze [d.69, d.480, d.341] ∞? Michalina Wilczyńska (*? †?):

                       H1 Michał Bolesław (*1907 †?) de Hnilcze [d.-] ∞? Eufrozyna Murek{?} (*? †?):

                          I1 Edmund Bolesław (*1939 †?)

                       H2 Maria Anna (*1909 †?)

                       H3 Edmund Zbigniew (*1912 †(+)?)

                       H4 Edmund Zbigniew (*1915 †?)

                       H5 Janina vel Joanna (*1920 †?)

                       H6 Kazimiera Irena (*1923 †?)

                       H7 Eleonora Helena (*1926 †?)

                       H8 Joanna Maria (*1929 †?)

                       H9 Zbigniew Klemens (*1931 †?)

                    G3 Michał (*1884 †?)

                    G4 Paulina (*1886 †?)

                    G5 Paulina (*1888 †?)

                    G6 Katarzyna Michalina (*1891 †?)

                    G7 Michał (*1893 †?)

                    G8 Albina (*1901 †?)

                 F6 Honorata (*1855 †1856)

                 F7 Józefa (*1859 †1859)

                 F8 Jan (*? †?) de Hnilcze [d.69, d.246] {zm. in USA} ∞? Katarzyna Podbielska (*? †?) de Hnilcze:

                    G1 Emilia (*1887 †?)

                    G2 Maria (*1890 †?)

                    G3 Albina (*1892 †?)

                    G4 Karol (*1895 †(+)?)

                    G5 Albina (*1897 †?)

                    G6 Julian Albin (*1900 †?) de Hnilcze [d.246, d.52] [1]∞? Zofia Sługocka (*1907 †?) de Hnilcze {poniżej} [2]∞? Maria Podbielska (*? †?):

                       H1 [1m] Maria (*1928 †1928?)

                       H2 [1m] Maria (*1929 †1930?)

                       H3 [2m] Jan Karol (*1931 †1931?)

                       H4 [2m] Zofia (*1932 †?)

                    G7 Ludwik Józef (*1903 †?) de Hnilcze [d.157] ∞? Maria Sumisławska (*? †?):

                       H1 Stanisław Karol (*1932 †?)

                    G8 Józef (*1906 †?) de Hnilcze [d.134, d.550] ∞? Katarzyna Magdij{?} (*? †?):

                       H1 Joanna (*1930 †?)

                       H2 Maria (*1934 †?)

                       H3 Adela Stefania (*1940 †?)

                    G9 Magdalena (*1908 †?) {dziecko Katarzyny}

                    G10 Feliks (*1910 †?) {dziecko Katarzyny}

              E2 [2m] Teofila (*1815? †?) ∞1837 Piotr Sumisławski (*1807? †?) de Hnilcze

              E3 [2m] Jan (*1820 †?) de Hnilcze [d.173] ∞1845 Katarzyna Podbielska (*? †?) de Hnilcze:

                 F1 Piotr (*1847 †1847)

                 F2 Ignacy (*1847 †?)

                 F3 Maria Magdalena (*1851 †1858)

                 F4 Marianna (*1854 †?)

                 F5 Józef (*1858? †1858)

           D2 Jan Kajetan (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Tomasz (*? †?)

        C4 Kazimierz (*1757 †?) {metr. in Konkolniki} de Hnilcze ∞? Konstancja Sobolewska (*? †?):

           D1 Józef (*1782 †1839?) de Hnilcze [d.75] ∞? Marianna Węgierska (*1789? †1853):

              E1 Michał (*1809? †?) de Hnilcze [d.75] [1]∞1832 Justyna Rostkowska (*1818? †1854) de Hnilcze [2]∞1854 Tekla Butrymowska (*1834 †?) de Hnilcze:

                 F1 [1m] Agnieszka Weronika (*1835 †?)

                 F2 [1m] Kazimierz (*1837 †?)

                 F3 [1m] Józef (*1839 †?)

                 F4 [1m] Piotr Władysław (*1843 †?)

                 F5 [1m] Franciszka (*1845 †?)

                 F6 [1m] Katarzyna (*1848 †?)

                 F7 [1m] Szymon (*1852 †?) de Hnilcze [d.75, d.353] ∞? Elżbieta Pielichowska (*? †?):

                    G1 Michał (*1881 †?)

                    G2 Józef (*1883 †(+)?)

                    G3 Józef (*1885 †(+)?)

                    G4 Julian Piotr (*1888 †(+)?)

                    G5 Michał (*1891 †?)

                    G6 Karol (*1896 †?) de Hnilcze [d.370] ∞? Barbara Balicka (*? †?):

                       H1 Władysław (*1922 †?)

                       H2 Maria (*1924 †?)

                       H3 Stanisław (*1927 †?)

                    G7 Wincenty (*1897 †1897?)

                 F8 [1m] Ignacy (*1854 †1855)

                 F9 [2m] Mikołaj (*1856 †?) de Hnilcze [d.75] ∞? Cecylia Ursuł{?} (*? †?):

                    G1 Michał (*1882 †?) de Hnilcze [d.75] ∞? Paulina Pielichowska (*? †?):

                       H1 Henryk (*1908 †?)

                       H2 Katarzyna (*1909 †?) ∞1935? Jan Szczombrowski (*? †?)

                    G2 Władysław (*1885 †(+)?)

                    G3 Józef (*1886 †(+)?)

                    G4 syn (*1889 †1889) {ur. nieżywy}

                    G5 Maria (*1890 †?)

                    G6 Antonia (*1892 †?)

                    G7 Jan (*1895 †(+)?)

                    G8 Paweł (*1897 †?)

                    G9 Stanisława (*1902 †?)

                 F10 [2m] Justyna (*1859 †?)

              E2 Paweł (*1815 †?) de Hnilcze [d.75] [1]∞1838 Marianna Sługocka (*1819 †?) de Hnilcze {poniżej} [2]∞1861 Tekla Krzeczkowska (*1838? †?) de Byszów:

                 F1 [1m] Teofila (*1838 †1849)

                 F2 [1m] Honorata (*1841 †?)

                 F3 [1m] Feliks (*1843 †1848)

                 F4 [1m] Tekla (*1845 †1847)

                 F5 [1m] Tomasz (*1848 †1849)

                 F6 [1m] Karolina (*1850 †?)

                 F7 [1m] Feliks (*1852 †?) de Hnilcze [d.-] ∞? Emilia Kunicka (*? †?):

                    G1 Maria (*1880 †?)

                 F8 [1m] Józefa (*1854 †1854)

                 F9 [1m] Kornelia (*1856 †?)

                 F10 [1m] Sabina (*1858 †?)

                 F11 [2m] Wojciech (*? †?) de Hnilcze [d.296] ∞? Antonina Spławska (*? †?):

                    G1 Maria (*1899 †?)

                 F12 [2m] Karol (*1881 †?) de Hnilcze [d.296] ∞? Helena Zaleska (*? †?):

                    G1 Wincenty (*1904 †(+)?)

                    G2 Kazimiera (*1905 †?)

                    G3 Kazimiera (*1906 †?)

                    G4 Wincenty (*1907 †(+)?)

                    G5 Józef Albin (*1908 †?)

                    G6 Jan (*1909 †?)

                    G7 Aniela (*1910 †?)

                    G8 Maria (*1911 †?)

                    G9 Maria (*1913 †?)

              E3 Magdalena (*1818 †?)

              E4 Karol (*1821 †?) de Hnilcze [d.75] ∞1846 Józefa Krzeczkowska (*1829? †?) de Hnilcze [d.72]:

                 F1 Tomasz (*1851 †1854) {ur. i zm. in Hnilcze [d.72]}

                 F2 Adam (*? †?) de Hnilcze [d.82, d.72, d.238] ∞? Domicella Sługocka (*1851 †?) de Hnilcze {poniżej}:

                    G1 Władysław (*? †?) de Hnilcze [d.238] ∞? Petronela Czerkawska (*? †?):

                       H1 Marian (*1904 †?) de Hnilcze [d.508] ∞? Adela Kus (*? †?):

                          I1 Helena (*1929 †1929?)

                          I2 Adam August (*1930 †?)

                          I3 Józef (*1931 †?)

                          I4 Władysław (*1933 †?)

                          I5 Józef Adam (*1934 †?)

                          I6 Maria (*1937 †?)

                          I7 Franciszek Bolesław (*1939 †?)

                          I8 Tadeusz Władysław (*1942 †?)

                       H2 Helena (*1909 †?)

                    G2 Józef (*1882 †?)

                    G3 Filomena (*1884 †?)

                    G4 Marian (*1887 †?)

                    G5 Leon (*1888 †(+)?)

                    G6 Karol Ludwik (*1890 †?)

                    G7 Piotr (*1893 †(+)?)

                    G8 Wenanty Eugeniusz (*1895 †?)

              E5 Wojciech (*1827 †1828)

              E6 Aleksander (*1829 †?) de Hnilcze [d.196] ∞? Julianna Sługocka (*1838 †?) de Hnilcze {poniżej}:

                 F1 Walentyn (*? †?) de Hnilcze [d.196] ∞? Anna Buchowicz (*? †?):

                    G1 Julianna (*1892 †?)

                    G2 Aleksander (*1895 †(+)?)

                    G3 Wacław (*1896 †?)

                    G4 Stefan (*1899 †?)

                    G5 Ferdynand (*1902 †?)

                    G6 Stanisław (*1905 †?)

                    G7 Franciszek (*1908 †?)

                    G8 Zofia (*1911 †?)

                    G9 Henryk (*1914 †?) {ur. in Horożanka [d.1]}

                 F2 Teofil (*? †?) de Hnilcze [d.196, d.402] ∞? Anna Sumisławska (*? †?):

                    G1 Józef (*1895 †?)

                    G2 Kalikst (*1896 †(+)?)

                    G3 Karolina (*1899 †?)

                    G4 Feliks Marian (*1900 †(+)?)

                    G5 Maria (*1902 †?)

                    G6 Piotr (*1904 †?)

                    G7 Franciszek Ludwik (*1905 †?)

                    G8 Stanisława (*1907 †?)

                    G9 Władysław (*1910 †?)

                    G10 Józef (*1913 †?)

                 F3 Józef (*? †?) de Hnilcze [d.196] ∞? Franciszka Srokowska (*? †?) de Hnilcze:

                    G1 Franciszka (*1899 †?)

                    G2 Karol Ludwik (*1901 †?)

                    G3 Wincenty (*1903 †?)

                    G4 Stefania (*1904 †?)

                    G5 Ludwik (*1907 †?) de Hnilcze [Kolonia Czerwień d.29, d.36] ∞? Rozalia Hutek{?} (*? †?):

                       H1 Józef (*1933 †?)

                       H2 Bronisław Franciszek (*1936 †?)

                       H3 Kazimiera (*1938 †?)

                    G6 Wincenty (*1910 †?)

                    G7 Maria (*1913 †?)

                 F4 Wawrzyniec (*? †?) de Hnilcze [d.232] ∞? Maria Srokowska (*? †?):

                    G1 Bronisław (*1899 †?)

                    G2 Stefania (*1901 †?)

                    G3 Stefan (*1905 †?)

                    G4 Stanisław Józef (*1908 †(+)?)

                 F5 Piotr (*1881 †?) de Hnilcze [d.441] ∞? Franciszka Czajkowska (*? †?):

                    G1 Władysław (*1909 †?) de Hnilcze [d.-] Stanisława Pielichowska (*? †?):

                       H1 Helena (*1942? †1942?)

                       H2 Maria Jadwiga (*1943 †?)

                    G2 Antoni (*1911 †(+)?)

           D2 Marianna (*1784? †1830) ∞ok. 1803 Wincenty Sługocki (*1788 †?) de Hnilcze

           D3 Władysław (*1791 †1848) {ur. in Konkolniki} de Hnilcze [d.87] {leg. 1844 WS} ∞1817 Zofia Klimuntowska (*1799? †?) de Dryszczów:

              E1 Jakub (*1819 †?) de Hnilcze [d.85, d.87] [1]∞1848 Helena Jaworska (*1826? †?) {ex Bochutyn(?)} [2]∞? Agnieszka Sługocka (*1852 †?) de Hnilcze {poniżej}:

                 F1 [2m] Władysław (*1885 †?) de Hnilcze [d.200] ∞? Maria Żurawicka (*? †?):

                    G1 Helena (*1910 †?)

              E2 Jan (*1823 †?) de Hnilcze [d.87] ∞1858 Wiktoria Starczewska (*1841? †?) de Hnilcze:

                 F1 Julian (*1859 †?) de Hnilcze [d.87] ∞? Karolina Klimuntowska (*? †?) de Dryszczów{?}:

                    G1 Emilia (*1885 †?)

                    G2 Jan (*1893 †?)

              E3 Rozalia (*1826 †?)

              E4 Stefan (*1828 †1837)

              E5 Wincenty (*1831 †?) de Hnilcze [d.87, d.150] ∞1860 Marianna Sarnecka vel Szczombrowska (*1828? †?) de Hnilcze:

                 F1 Władysław (*1880 †?)

                 F2 Karolina (*1880 †?)

              E6 Anastazja (*1835 †?)

              E7 Apolonia (*1838 †?)

           D4 Piotr (*1799? †?) de Hnilcze [d.56] ∞1821 Julianna Klimuntowska (*1800? †?) de Hnilcze

           D5 Julianna (*1800? †?) ∞1821 Piotr Klimuntowski (*1799? †?) de Dryszczów

        C5 Stanisław (*1761 †?) {metr. in Konkolniki} de Hnilcze {leg. 1843 WS} [1]∞? N. Wilczyńska (*? †?) [2]∞? Zuzanna Witkowiecka (*? †?):

           D1 [1m] Wiktoria (*? †?)

           D2 [2m] Wincenty z Ferrary (*1794 †1858) de Panowice [d.11] {leg. 1846 WS} ∞? Franciszka Czajkowska (*? †?):

              E1 Marianna (*1821 †?)

              E2 Rozalia (*1825 †?)

              E3 Antoni (*1828 †?)

              E4 Karolina (*1830 †?)

              E5 Kazimierz (*1832 †1833)

              E6 Mikołaj (*1833 †?) de Panowice [d.11] ∞? Maria Laskowska (*? †?):

                 F1 Józef (*? †?) de Panowice [d.11, d.53] ∞? Emilia Czyżewska (*? †?):

                    G1 Jan Feliks (*1893 †?)

                    G2 Joanna Maria (*1895 †?) {zapisana jako córka Anieli}

                    G3 Maria (*1898 †?)

                    G4 Albin (*1900 †?) de Panowice [d.-] ∞? Bronisława Kus (*? †?):

                       H1 Maria (*1922 †?)

                       H2 Stanisława Joanna (*1926 †?)

                    G5 Antoni (*1903 †?) de Panowice [d.-] ∞? Józefa Muszyńska (*? †?):

                       H1 Antoni Ryszard (*1930? †?) {metr. z 1933 r.}

                       H2 Alicja Krystyna (*1936 †?)

                    G6 Wanda (*1906 †?)

                    G7 Franciszek Władysław (*1907 †?) de Panowice [d.6] ∞? Stefania Żędzianowska (*? †?):

                       H1 Józef Jan (*1931? †?) {metr. z 1933 r.}

                       H2 Zdzisław Maria (*1934 †?)

                       H3 Anna (*1936 †1936?)

                       H4 Mieczysław Jan (*1942 †?)

                    G8 Adela (*1910 †(+)?)

                    G9 Józefa Antonina (*1913 †?)

                    G10 Adela (*1914 †?)

                 F2 Emilian (*? †?) de Panowice [d.11, d.70] ∞? Filomena Ziobrowska (*? †?):

                    G1 Karol (*1898 †?)

                    G2 Karolina (*1899 †?)

                    G3 Edward (*1901 †?) de Panowice [d.70] ∞? Maria Sumisławska (*? †?):

                       H1 Władysława Leokadia (*1923 †?)

                       H2 Salomea Józefa (*1926 †?)

                       H3 Józef Wilhelm (*1931 †?)

                    G4 Michał (*1904 †?) de Panowice [d.14, d.61] ∞? Janina Zarzycka (*? †?):

                       H1 Stanisława Zofia (*1930 †?)

                       H2 Henryk Leszek (*1933) {metr. z 1934 r.} ∞1956 Regina Rękosiewicz (*1933):

                          I1 Grażyna (*1957 †1992) ∞? N.N. (*?):

                             J1 Małgorzata N. (*?)

                          I2 Krystyna (*1960) ∞? N.N. (*?):

                             J1 córka (*?)

                             J2 córka (*?)

                             J3 córka (*?)

                          I3 Beata (*1966) [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞? N.N. (*?):

                             J1 syn (*?)

                             J2 syn (*?)

                             J3 córka (*?)

                       H3 Wanda (*1937 †?)

                       H4 Zygmunt Zbigniew Kazimierz (*1941 †?)

                    G5 Maria (*1907 †?)

                    G6 Ludwik (*1911 †?) de Panowice [d.66] ∞? Wanda Muszyńska (*? †?):

                       H1 Zbigniew Marian (*1937 †?)

                       H2 Teresa Maria (*1942 †?)

                    G7 Helena (*1914 †1919?)

                    G8 Stanisław (*1917 †?) de Panowice [d.3] ∞? Kazimiera Sumisławska (*? †?):

                       H1 Maria Filomena (*1941 †?)

                    G9 Joanna (*1920 †?)

                 F3 Antoni (*? †?) de Panowice [d.11] ∞? Adela Lachowska (*? †?):

                    G1 Celestyn Albin (*1906 †?)

                    G2 Edmund Stanisław (*1908 †?)

                    G3 Zygmunt Antoni (*1909 †?) de Panowice [d.76] ∞? Michalina Wójtowicz (*? †?):

                       H1 Antoni Zdzisław (*1940 †?)

                       H2 Maria Zdzisława (*1941 †?)

                       H3 Stanisław Zdzisław (*1943 †(+)?)

                    G4 Jan (*1912 †?)

                    G5 Waleria Wanda (*1919 †?)

                    G6 Joanna (*1922 †?)

                    G7 Maria Leontyna (*1925 †1926?)

                 F4 Marian (*? †?) de Panowice [d.11, d.37] ∞? Michalina Czerkawska (*? †?):

                    G1 Józefa (*1910 †?)

                    G2 Maria (*1914 †?)

                    G3 Jan (*1917 †?)

                 F5 Korneliusz Ludwik (*1881 †?)

                 F6 Stanisław (*1882 †?)

              E7 Katarzyna (*1835 †?)

              E8 Honorata (*1837 †?)

              E9 Anna (*1839 †?) ∞1859 Wojciech Sługocki (*1821 †?) de Panowice {poniżej}

              E10 Marianna (*1842 †?)

           D3 [2m] Petronela (*? †?)

        C6 Marianna (*1761 †?) {siostra bliźniacza Stanisława}

     B2 Jan (*? †?) {leg. 1782 HSG} de Dobrowody (ad Monasterzyska) ∞? Anna N. (*? †?):

        C1 Apolonia (*1743 †?)

        C2 Katarzyna (*1744 †?)

        C3 Marcjanna (*1747 †?)

        C4 Barbara (*1749 †?)

        C5 Małgorzata (*1752 †?)

        C6 Stanisław GREK SŁUGOCKI (*1760 †?) de Dobrowody ∞? Marianna Starczewska (*? †?):

           D1 Benedykt (*1785 †?) ∞? Helena N. (*? †?):

              E1 Maria (*? †?) ∞ok. 1841 Grzegorz Lewicki (*? †?) de Szweyków (ad Monasterzyska)

           D2 Szymon (*1788 †1847) ∞? Maria Kierzkowska (*? †?):

              E1 Maciej (*1820 †?) {ur. in Szweyków}

              E2 Grzegorz (*1822 †?)

              E3 Jan (*1830 †?) [1]∞? Anna Zalewska (*? †?) [2]∞1875 Wiktoria Kamińska (*1850? †?) de Dryszczów

           D3 Łukasz (*1790 †?) ∞? Magdalena Mieszkowska (*? †?):

              E1 Wojciech (*1821 †?) {ur. in Markowa} de Panowice [d.44 lub d.41] [1]∞1843 Franciszka Moszyńska (*1819? †?) de Panowice (Sieniawka) [2]∞1859 Anna Sługocka (*1839 †?) de Panowice {powyżej}

           D4 Aleksander (*1792 †?)

           D5 Ignacy (*1802 †?)

           D6 Błażej (*1809 †?) de Szweyków ∞? Anna Ciupik (*? †?):

              E1 Wiktoria (*1841 †?)

           D7? Stefan (*? †?) de Szweyków ∞? Petronela N. (*? †?):

              E1 Błażej (*1841 †?)

        C7 Szymon (*1763 †?)

        C8 Maciej GREK SŁUGOCKI (*1767 †?) de Dobrowody ∞? Anna Konarowska (*? †?):

           D1 Łukasz (*przed 1791 †?)

           D2 Katarzyna (*1791 †?)

           D3 Ezechiel SŁUGOCKI (*1804? †1883?) ekonom in Czortowiec {zm. in Bohorodyczyn} ∞? Franciszka Korycka vel Bogucka (*? †?) de Latacz:

              E1 Wincenty (*1831 †?) ekonom in Turka {ur. in Romaszówka (cyrkuł Czortków), metr. z 1854 r. in Horodenka} ∞1861 [Tyśmienica] Otylia Bilińska (*1845? †?) {ur. in Stanisławów} de Roszniów {ex Tłumacz}:

                 F1 Władysław (*1883? †?) de Tłumacz ∞1922 Rozalia Rzepecka (*1888 †?) de Dolina

                 F2 Aleksander (*? †1950) de Tłumacz ∞? Julia Majka (*1891 †1979):

                    G1 Mieczysław Tomasz (*1912 †?) ∞? N.N. (*? †?):

                       H1 Zbigniew (*1944) {radny miasta Hel}

                       H2 Jacek (*?)

                       H3 Barbara (*?)

                    G2 Janina Maria Stefania (*1914 †?)

                    G3 Zbigniew (*1917 †1976) ∞1945 Irena Anastazja Małachowska {primo voto Stępień} (*1911 †2004):

                       H1 Elżbieta Bogusława (*1947)

                    G4 Adam (*1921 †2004) ∞? Janina N. (*1927 †2001):

                       H1 Bogusław (*1950 †1972)

                       H2 Jacek (*?)

                    G5 Henryk (*1925 †1993) [1]∞? Irena Szretter (*? †?) [2]∞? Helena N. (*1936):

                       H1 [1m] Elżbieta (*1948)

                       H2 [2m] Sławomir Piotr (*1963)

                       H3 [2m] Aleksandra (*1964)

                    G6 Tadeusz (*1932 †1982) ∞? N.N. (*? †?):

                       H1 Tadeusz (*?)

                       H2 Julia (*?)

              E2 Antonina (*1833 †1911?) {ur. in Kalinowszczyzna, metr. in Czortków & in Chomiakówka} ∞1851 Antoni Stemler (*1820? †?) {ex Mielec (cyrkuł Tarnów)}:

                 F1 Emilia Stemler (*? †?) ∞ok. 1885 Władysław Wołkanowski (*1846 †1907) de Bohorodyczyn

              E3 Karol (*1835 †1855) {ur. in Kalinowszczyzna, metr. in Chomiakówka, zm . in Bohorodyczyn}

              E4 Maria (*1837? †1920?) ∞1858 Wincenty Podhorodyński (*1821/26? †?) de Kutyska

              E5 Edward (*1842? †1902?) ∞? N.N. (*? †?):

                 F1 Wanda (*1877? †?)

              E6 Józef (*1847 †1921?) de Bohorodyczyn [d.175] ∞? Bronisława Konar (*? †?):

                 F1 Maria (*1879 †1881)

                 F2 Wanda (*1881 †1881)

                 F3 Honorata (*1882 †1883)

                 F4 Karol (*1883 †1945)

                 F5 Klemens (*1886 †1914?)

                 F6 Walerian (*1888 †1943) de Stanisławów ∞? N.N. (*? †?):

                    G1 Władysław (*1923 †1938?)

                    G2 Zbigniew (*1929 †2004) ∞? N.N. (*? †?):

                       H1 Anna (*1957 †?)

                       H2 Jadwiga (*1960 †?)

                       H3 Adam (*1964 †?) ∞? N.N. (*? †?):

                          I1 Karol (*1988)

                          I2 Bogdan (*1990) ∞? N.N. (*? †?):

                             J1 Alicja (*2011)

                       H4 Barbara (*? †?)

                    G3 Maria (*1933 †1985)

                 F7 Emilia (*1891 †1971)

                 F8 Kazimiera (*1888 †1952) ∞? Kazimierz Jasiński (*? †?) de Bohorodyczyn

                 F9 Antonina (*1897 †1972) ∞1921 [Tłumacz] Paweł Stebelski (*1889 †?) de Bratyszów

              E7 Adam (*? †?) oeconomus in Howiłów Mały ∞? Józefa Nazarkiewicz (*? †?):

                 F1 Kazimierz Józef (*1881 †?) {metr. in Chorostków}

  A2 Piotr (*? †?) ∞? Teofila Ciecierska (*? †?):

     B1 Jan Józef (*? †?) {leg. 1782 HSG}

     B2 Stanisław (*? †?) {leg. 1782 HSG} ?∞? Anna Łącka (*? †?) de Kuflowszczyzna{?} ->in Kuflowszczyzna (ad Halicz):

        C1 Rozalia (*1779 †?)

        C2 Michał (*1780 †?) ∞1807 [Horożanka] Salomea Jankowska {primo voto Krzeczkowska} (*1778? †?) {wdowa} de Byszów ->in Byszów [d.47]:

           D1 Stefan (*1808? †?) de Byszów [d.47] [1]∞1832 Marianna Borkowska (*1818? †1856) de Byszów [2]∞1856 [Mariampol] Katarzyna Rogowska {primo voto Zawadzka} (*1833? †?) de Delejów:

              E1 [1m] Jan (*1835 †1837)

              E2 [1m] Petronela (*1837 †1839)

              E3 [1m] Anna (*1840 †?)

              E4 [1m] Petronela (*1840 †?)

              E5 [1m] Jan (*1843 †?)

              E6 [1m] Feliks (*1845 †?)

              E7 [1m] Marianna (*1848 †?)

              E8 [1m] Józef (*1851 †1851)

              E9 [1m] Tekla (*1853 †?)

              E10 [2m] Józef (*1858 †1858)

              E11 [2m] Kazimierz (*1862? †?) de Byszów [d.47] [1]∞? Salomea Staniszewska (*? †?) de Delejów{?} [2]∞1910 Anna Kaszubińska {primo voto Dzik} (*1861? †?) de Horożanka

           D2 Eliasz (*1811? †?) de Byszów [d.35] ∞1837 Anna Kunicka {primo voto Mężyńska} (*1813? †?) de Byszów:

              E1 Rozalia (*1839 †?)

              E2 Honorata (*1842 †?)

              E3 Teresa (*1846 †?)

              E4 Tekla (*1850 †?)

              E5 Paweł (*1854 †?)

        C3 Marianna (*1782 †?)

        C4 Jan Nepomucen (*1784 †?)

        C5 Anastazja (*1785 †?)

        C6 Teresa (*1789 †?)

        C7 Antoni (*1792 †?)

 

   + Paweł SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Anna Piasecka (*? †?):

     A1 Jan (*1701? †1774) de Hnilcze ∞? Joanna Spławska (*1714? †1774):

        B1 Łukasz (*? †?) de Hnilcze {leg. 1782 HSG} ∞? Marianna Srokowska (*? †?):

           C1 Andrzej (*1771? †1771)

           C2 Józef (*1777 †1854) de Hnilcze [d.71] {leg. 1843 WS} ∞1805 Marianna Sługocka (*1785? †1849?) de Hnilcze {poniżej}:

              D1 Felicjan (*1816 †?) de Hnilcze [d.71] {leg. 1849 WS} ∞1845 Julianna Głuszczyk (*1827? †?) de Hnilcze:

                 E1 Emilian (*1845 †?) de Hnilcze [d.71] ∞1868 Domicella Salska (*1851? †?) de Byszów ->in Hnilcze [d.28]:

                    F1 Karol (*? †?) de Hnilcze [d.28, d.55] ∞? Maria Srokowska (*? †?):

                       G1 Kazimierz (*1898 †?) de Hnilcze ∞? Michalina Rostkowska (*? †?) ->in Panowice [d.63, d.66]:

                          H1 Maria (*1922 †?)

                          H2 Stanisława Joanna (*1927 †?)

                          H3 Helena Katarzyna (*1928 †?)

                          H4 Anna Kornelia (*1929 †?)

                          H5 Józef (*1932 †?)

                          H6 Zuzanna (*1934 †1934?)

                       G2 Władysław (*1900 †?) de Hnilcze [d.28, d.266] ∞? Helena Adamowska (*? †?):

                          H1 Maria Joanna (*1928 †?)

                          H2 Edmund (*1930 †?)

                          H3 Czesław Jan (*1935 †?)

                          H4 Anna Paula (*1943 †?)

                       G3 Franciszek (*1906 †?) de Hnilcze [d.161, d.87] [1]∞? Aleksandra Gradkowska (*? †?) [2]∞? Eleonora Popiel (*? †?):

                          H1 [1m] Joanna (*1931 †?)

                          H2 [2m] Danuta Anna (*1939 †?)

                       G4 Antonina (*1909 †?)

                       G5 Rudolf (*1913 †?)

                    F2 Józef (*? †?) de Hnilcze [d.28] ∞? Katarzyna Sumisławska (*? †?):

                       G1 Stefania (*1911 †?)

                       G2 Zygmunt Stanisław (*1914 †(+)?)

                       G3 Zygmunt Stanisław (*1920 †?)

                       G4 Maria Anna (*1921 †?)

                       G5 Michał Wincenty (*1923 †?) {zapisany jako syn Spławskiej}

                       G5 Kazimierz Karol (*1928 †?)

                       G6 Jan Ludwik (*1932 †?)

                    F3 Maria (*1883 †?)

                    F4 Kazimierz (*1891 †(+)?)

                 E2 Józefa (*1848 †?)

                 E3 Władysław (*1851 †1852)

                 E4 Karolina (*1853 †?)

                 E5 Marianna (*1855 †?)

                 E6 Korneliusz (*1859 †?)

                 E7 Jan (*? †?) de Hnilcze [d.81, d.441] ∞? Franciszka Czajkowska (*? †?):

                    F1 Wiktoria (*1893 †?)

                    F2 Olga (*1896 †?)

                    F3 Maria (*1899 †?)

                    F4 Karol Marian (*1901 †?) de Hnilcze [d.190, d.441, d.286] ∞? Aniela Matkowska (*? †?):

                       G1 Jan Leon (*1925 †?)

                       G2 Stanisław Wiktor (*1930 †?)

                       G3 Władysław (*1932 †?)

                 E8 Michalina (*? †?) ∞ok. 1895 Józef Sługocki (*? †?) de Hnilcze {poniżej}

              D2 Regina (*1821 †?)

              D3 Magdalena (*1824 †1824)

              D4 Michał (*1825 †?) de Hnilcze [d.71] {leg. 1849 WS} ∞1850 [Mariampol] Anna Studzieniecka (*1832 †?) de Delejów:

                 E1 Domicella (*1851 †?) ∞przed 1882 Adam Sługocki (*? †?) de Hnilcze {powyżej}

                 E2 Marcel (*1853 †1853)

                 E3 Malwina (*1854 †1854)

                 E4 Marian (*1855 †?)

                 E5 Emeryk ŚLEPOWRON SŁUGOCKI (*1857? †?) de Hnilcze [d.71] ∞1886 [Lwów] Emilia Olga Horwath (*1867? †?) de Lwów ->in Lwów:

                    F1 Maria Amalia (*1887 †?)

                    F2 Aniela Maria (*1893 †?)

                    F3 Emeryk (*1895? †1922)

                    F4 Stefania Agnieszka Zofia (*1900 †?)

                 E6 Tadeusz (*? †?) de Hnilcze [d.205] ∞? Karolina Podbielska (*? †?):

                    F1 Michał (*1890 †?)

                    F2 Paulina (*1890 †?)

                    F3 Kazimiera (*1897 †?)

                    F4 Bronisława (*1901 †?)

                    F5 Zofia (*1907 †?) ∞ok. 1928 Julian Sługocki (*1900 †?) de Hnilcze {powyżej}

                 E7 Adolf (*? †?) de Hnilcze [d.81] ∞? Franciszka Klimuntowska (*? †?) de Dryszczów{?}:

                    F1 Leon (*1891 †?)

                    F2 Stanisława Izabella (*1899 †?)

                    F3 Józef Leopold (*1901 †?)

                 E8 Maria (*? †?) ∞ok. 1889 Dominik Sługocki (*1850 †?) de Hnilcze {poniżej}

                 E9 Albina (*? †?) [1]∞ok. 1896 Jan Sługocki (*? †?) de Hnilcze {poniżej} [2]∞ok. 1899 Feliks Sługocki (*? †?) de Hnilcze {poniżej}

              D5 Mikołaj (*1828 †?) {leg. 1849 WS}

           C3 Stanisław (*1783? †1855) de Hnilcze [d.71, d.199] ∞? Anastazja Lewicka (*? †?):

              D1 Franciszek (*1834 †?)

           C4 Paweł (*1785? †1832) de Hnilcze [d.73] [1]∞1805 Paulina Dębicka (*1787? †?) de Hnilcze [2]∞1832 Brygida Sługocka (*1811? †?) de Hnilcze {secundo voto Sumisławska}:

              D1 [2m] Tomasz (*1832 †?)

           C5 Maciej (*1789? †?) de Hnilcze [d.73, d.204] [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1834 Marianna Michalska (*1809? †?) de Hnilcze:

              D1 Ambroży (*1843 †?)

              D2? Leon (*? †?) ∞? Maria Pańkowska (*? †?):

                 E1 Walerian (*? †?) de Hnilcze [d.73] ∞? Antonina Wilczyńska (*? †?):

                    F1 Józef Bolesław (*1894 †?)

                    F2 Ferdynand (*1895 †?) de Hnilcze [d.73, d.176] ∞? Maria Podbielska (*? †?):

                       G1 Emilia (*1921 †?)

                       G2 Joanna (*1923 †?)

                       G3 Jan (*1924 †?)

                       G4 Józef Ludwik (*1927 †?)

                       G5 Stanisław (*1929 †?)

                       G6 Michał (*1932 †?)

                 E2 Maciej (*? †?) de Hnilcze [d.73, d.403] ∞? Paulina Ziobrowska (*? †?):

                    F1 Franciszek (*1895 I †?)

                    F2 Genowefa (*1895 XII †?)

                    F3 Leontyna Eleonora (*1897 †?)

                    F4 Leon Kazimierz (*1900 †(+)?)

                    F5 Helena (*1903 †?)

                    F6 Maria Józefa (*1906 †?)

                    F7 Kazimiera (*1910 †?)

        B2 Mikołaj (*1759? †?) de Hnilcze [d.83] {leg. 1782 HSG} [1]∞? Marianna Sumisławska (*? †?) [2]∞1809 Marianna Baraniecka (*1769? †?) {panna} de Hnilcze:

           C1 [1m] Józef (*1781? †1854) de Hnilcze [d.89, d.4, d.75, d.78, d.41, d.79] {leg. 1843 WS} [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1811 Zofia Ilnicka (*1791? †?) de Dryszczów:

              D1 [2m] Leopold (*1816 †?) de Hnilcze [d.79] ∞1841 Barbara Chodynicka (*1827? †?) de Hnilcze:

                 E1 Leon (*1842 †?)

                 E2 Karolina (*1846 †?)

                 E3 Ignacy (*1848 †1848)

                 E4 Dominik (*1850 †?) de Hnilcze [d.89] [1]∞? Rozalia Kowalska (*? †?) [2]∞? Maria Sługocka (*? †?) de Hnilcze {powyżej}:

                    F1 [1m] Bronisław (*? †?) de Hnilcze [d.504] ∞? Rozalia Kleban (*? †?):

                       G1 Aniela (*1913 †?)

                    F2 [1m] Marian (*1881 †?)

                    F3 [1m] Józef (*1883 †?) de Hnilcze [d.256, d.408] ∞? Maria Złotnicka vel Wiszniowska (*? †?):

                       G1 Władysław Franciszek (*1922 †1922?)

                       G2 Eleonora (*1923 †1923?)

                       G3 Kazimierz (*1924 †1924?)

                       G4 Jan (*1926 †1926?)

                       G5 Franciszek (*1929 †?)

                       G6 Joanna (*1931 †?)

                    F4 [1m] Michał (*1886 †(+)?)

                    F5 [2m] Eleonora Genowefa (*1889 †?)

                    F6 [2m] Władysław (*1892 †?) de Hnilcze [d.79, d.195] ∞? Franciszka Muszyńska (*? †?):

                       G1 Henryk Marian (*1921 †1921?)

                       G2 Maria Katarzyna (*1923 †1923?)

                       G3 Helena (*1924 †?)

                       G4 Joanna Katarzyna (*1927 †?)

                       G5 Edmund Stanisław (*1929 †?)

                       G6 Maria Katarzyna (*1934 †?)

                    F7 [2m] Karol (*1899 †(+)?)

                    F8 [2m] Kazimierz Ludwik (*1901 †?)

                 E5 Józef (*1855 †?) de Hnilcze [d.89, d.298, d.289] ∞? Petronela Muszyńska (*? †?):

                    F1 Paulina (*1880 †?)

                    F2 Eleonora (*1886 †?)

                    F3 Michalina (*1888 †?)

                    F4 Karolina (*1891 †?)

                    F5 Maria (*1894 †?)

                    F6 Albin (*1896 †?)

                    F7 Władysław (*1899 †?) de Hnilcze [d.350] ∞? Helena Sumisławska (*? †?):

                       G1 Stanisław Józef (*1923 †?)

                    F8 Józefa (*1903 †?)

                 E6 Mateusz (*? †?) de Hnilcze [d.84] ∞? Katarzyna Srokowska (*? †?):

                    F1 Józef (*? †?) de Hnilcze [d.84, d.494, d.82] ∞? Maria Sumisławska (*? †?):

                       G1 Franciszek (*1905 †?) de Hnilcze [d.494, d.45] ∞? Katarzyna Diaków (*? †?):

                          H1 Franciszka Anna (*1935 †?)

                          H2 Józef Karol (*1941 †?)

                          H3 Janina Eugenia (*1944 †?)

                       G2 Helena (*1911 †?)

                       G3 Karol (*1914 †?)

                    F2 Emilia (*1880 †?)

                    F3 Maria (*1882 †?)

                    F4 Rudolf (*1888 †?)

                    F5 Karol (*1891 †?)

                    F5 Michał (*1893 †?)

                    F6 Jan (*1896 †?)

                 E7 Władysław (*? †?) de Hnilcze [d.77, d.89, d.76, d.86] ∞? Maria vel Helena Sługocka (*? †?) de Hnilcze:

                    F1 Józef (*1887 †?) de Hnilcze [d.76,d.413] ∞? Sabina Łucka (*? †?):

                       G1 Karol Władysław (*1913 †?) de Hnilcze [d.-] ∞? Katarzyna Srokowska (*? †?):

                          H1 Janina (*1936 †?)

                          H2 Stanisław Maria (*1943 †?)

                       G2 Stanisław (*1915 †?)

                       G3 Maria (*1919 †?) ∞1942? Władysław Matkowski (*? †?)

                       G4 Władysław (*1922 †?)

                       G5 Stanisław (*1933 †?) {metr. z 1934 r.}

                    F2 Karol (*1893 †?)

                    F3 Karol (*1897 †(+)?)

                    F4 Wiktoria Teofila (*1899 †?)

                    F5 Albin (*1901 †(+)?)

                    F6 Michał (*1902 †(+)?)

                    F7 Kazimiera (*1904 †?)

                    F8 Tomasz (*1906 †(+)?)

                 E8 Stefan (*1859 †1859)

                 E9 Seweryn (*1859 †?)

                 E10 Katarzyna (*? †?) ∞ok. 1880 Marcin Sługocki (*1852 †?) de Hnilcze {powyżej}

              D2 [2m] Marianna (*1819 †ok. 1861) ∞1838 Paweł Sługocki (*1815 †?) de Hnilcze {powyżej}

              D3 [2m] Stanisław Kostka (*1821 †?)

              D4 [2m] Tekla (*1824 †?)

              D5 [2m] Katarzyna (*1826 †?) [1]∞? Józef Chodynicki (*? †?) [2]∞1856 Maciej Rostkowski (*1828 †?) de Panowice

              D6 [2m] Mikołaj (*1828 †?) de Hnilcze [d.79] ∞1852 Honorata Ziobrowska (*1836? †?) de Hnilcze:

                 E1 Stanisław (*1855 †?) de Hnilcze [d.197] ∞? Anna Podbielska (*? †?):

                    F1 Wiktor (*1887 †?) de Hnilcze [d.67, d.197] ∞? Julia Zaleska (*? †?):

                       G1 Joanna (*1919 †?)

                       G2 Maria (*1921 †?)

                       G3 Stanisława Anna (*1922 †?) {metr. z 1923 r.}

                    F2 Karol (*1890 †?)

                    F3 Stanisława (*1892 †?)

                    F4 Jan (*1896 †(+)?)

                    F5 Maria (*1899 †?)

                 E2 Antoni Paweł (*1858 †?)

                 E3 Korneliusz (*? †?) de Hnilcze [d.197] [1]∞? Franciszka Kaczorowska (*? †?) [2]∞? Katarzyna Drozdowska (*? †?):

                    F1 [1m] Józef (*1890 †(+)?)

                    F2 [1m] Karol (*1892 †(+)?)

                    F3 [1m] Karol (*1894 †(+)?)

                    F4 [1m] Katarzyna (*1894 †(+)?)

                    F5 [2m] Maria (*1897 †?)

                    F6 [2m] Józef (*1898 †?)

                    F7 [2m] Paulina (*1904 †?)

                 E4 Feliks (*? †?) de Hnilcze [d.197, d.320, d.431, d.253] [1]∞? Albina Sługocka (*? †?) de Hnilcze {powyżej} [2]∞? Marcella Rostkowska (*? †?):

                    F1 [1m] Emeryk (*1899 †?) de Hnilcze [d.229, d.407, d.247, d.225, d.86] ∞? Bronisława Matkowska (*? †?):

                       G1 Felicjan Franciszek (*1924 †?)

                       G2 Stanisława Helena (*1926 †?)

                       G3 Joanna Albina (*1928 †?)

                       G4 Edmund Augustyn (*1930 †?)

                       G5 Alfons Ludwik (*1932 †?)

                       G6 Michalina Karolina (*1935 †?)

                       G7 Kazimiera Wanda (*1937 †?)

                    F2 [1m] Józef (*1903 †?)

                    F3 [1m] Joanna (*1908 †?)

                    F4 [1m] Stanisława Anna (*1915 †?)

                    F5 [2m] Kazimiera (*1921 †?)

                 E5 Maria (*1880 †?)

           C2 [1m] Wojciech (*1794? †1856) de Hnilcze [d.79, d.201] [1]∞1830 Wiktoria Kwader (*1802? †?) de Byszów [2]∞1832 Tekla Czerkawska (*1806? †1838) de Hnilcze [3]∞1838 Marianna Sługocka {primo voto Butrymowska} (*1805? †1852) de Hnilcze:

              D1 [1m] Klemens (*1830 †1832)

              D2 [2m] Julianna (*1833 †1841)

              D3 [3m] Weronika (*1839 †?)

              D4 [3m] Grzegorz (*1843 †1843)

        B3 Maciej (*1764? †?) {leg. 1782 HSG} [1]∞? Anna Bobrowska (*? †?) [2]∞1810 Kunegunda Sobolewska (*1770? †?) {wdowa} de Hnilcze:

           C1 [1m] Wincenty (*1788 †1856) de Hnilcze [d.81] [1]∞? Marianna Sługocka (*1784? †1830) de Hnilcze [2]∞1830 [Mariampol] Apolonia Tenzel {primo voto Azard} (*1796? †1854) de Delejów:

              D1 [1m] Franciszek (*1814 †?) de Hnilcze [d.81, d.216] ∞1837 Marianna Srokowska (*1822? †?) de Hnilcze:

                 E1 Jan (*1839 †1839)

                 E2 Jan (*1840 †?)

                 E3 Marcin (*1843 †?)

                 E4 Fabian (*1846 †?) de Hnilcze [d.307, d.320, d.398] [1]∞? Julia Michalewska (*? †?) [2]∞? Jadwiga Kostecka (*? †?):

                    F1 [1m] Jan (*? †?) de Hnilcze [d.398, d.482] ∞? Franciszka Szklana (*? †?):

                       G1 Klemens (*1906 †?) de Hnilcze ∞? Petronela Kaczkowska (*? †?) ->in Panowice [d.-]:

                          H1 Stanisław Augustyn (*1939 †?)

                       G2 Karolina (*1909 †?)

                       G3 Zygmunt (*1914 †?)

                       G4 Zygmunt (*1919 †?)

                       G5 Stanisława (*1923 †?)

                    F2 [1m] Michał (*1887 †?)

                    F3 [1m] Józef (*1891 †?)

                    F4 [1m] Magdalena (*1893 †?)

                    F5 [1m] Hieronim (*1894 †?)

                    F6 [1m] Alfreda (*1899 †?)

                    F7 [2m] Edward (*1902 †(+)?)

                    F8 [2m] Karol (*1904 †?)

                    F9 [2m] Helena (*1906 †?)

                    F10 [2m] Franciszka (*1908 †?)

                    F11 [2m] Franciszek (*1911 †?)

                 E5 Magdalena (*1848 †1849)

                 E6 Józef (*1850 †?)

                 E7 Karol (*1854 †?)

                 E8 Bazyli (*1858 †1858)

                 E9 Wojciech (*1859 †?) de Hnilcze [d.81] ∞? Józefa Sumisławska (*? †?):

                    F1 Karol (*1889 †?)

                    F2 Franciszek (*1890 †?)

                    F3 Emilia (*1893 †?)

                    F4 Stefan (*1895 †?)

                    F5 Genowefa (*1898 †?)

                    F6 Maria (*1900 †?)

                 E10 Szymon (*? †?) de Hnilcze [d.81, d.348] ∞? Julianna Grudzińska (*? †?):

                    F1 Franciszek (*1890 †?) de Hnilcze [d.189, d.81] [1]∞? Karolina Szczombrowska (*? †?) [2]∞? Anna Palczak (*? †?):

                       G1 [1m] Stanisława (*1922 †?)

                       G2 [1m] Stefan Edward (*1924 †1924?)

                       G3 [2m] Julian (*1925 †?)

                       G4 [2m] Franciszka Joanna (*1926 †?)

                       G5 [2m] Józef (*1929 †?)

                       G6 [2m] Stefan (*1932 †?)

                       G7 [2m] Janina (*1935 †?)

                       G8 [2m] Stanisław (*1937 †?)

                    F2 Maria (*1892 †?)

                    F3 Józef (*1896 †?)

                    F4 Genowefa (*1899 †?)

                    F5 Karol (*1902 †?)

                    F6 Katarzyna (*1906 †?)

              D2 [1m] Wawrzyniec (*1816 †?)

              D3 [1m] Tekla (*1818 †?)

              D4 [1m] Stanisław (*1821 †?)

              D5 [1m] Anna (*1822 †?)

              D6 [1m] Agnieszka (*1824 †?)

              D7 [1m] Julianna (*1827 †1827)

              D8 [1m] Joanna (*1830 †?)

 

      + Jan SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Barbara Głębocka (*? †?):

        A1 Felicjan (*1750 †?) ∞? Katarzyna Chełkowska (*? †?):

           B1 Kazimierz (*1782 †?) ∞? Marianna Lewicka (*? †?):

              C1 Michał (*1823 †?)

           B2 Feliks (*1785 †?) ∞? Katarzyna Orzechowska (*? †?):

              C1 Leopold Jan (*1815 †?)

              C2 Ignacy (*1822 †?)

 

 

   + Wojciech SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Anastazja Jankowska (*? †?):

     A1 Franciszek (*1775? †?) de Hnilcze [d.28] [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1826 Anna Bilińska (*1782? †?) {wdowa} de Hnilcze

 

   + Józef SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Katarzyna Klimuntowska (*? †?):

     A1 Jan (*1784? †1833???) de Panowice [d.10] ∞? Teresa Zborowska (*1794? †1852):

        B1 Karol (*1816? †1837)

        B2 Józef (*1818? †1852) de Panowice [d.10] ∞? Regina Ziółkowska (*? †?):

           C1 Kazimierz (*1845 †?) de Panowice [d.10] [1]∞? Weronika Pilecka (*? †?) de Horożanka{?} [2]∞1869 Karolina Dacikiewicz (*1843? †?) de Horożanka

           C2 Franciszek (*1847 †?)

           C3 Wincenty (*1851 †?) de Hnilcze [d.176] ∞? Emilia Wierzbicka (*? †?):

              D1 Karol (*1886 †?)

        B3 Agnieszka (*1819 †?)

        B4 Marianna (*1820 †?) ∞1837 Piotr Rostkowski (*1814? †?) de Panowice

        B5 Maciej (*1821? †1829)

        B6 Anna (*1822 †?)

        B7 Teresa (*1823? †1824)

        B8 Franciszka (*1824 †?)

        B9 Anna (*1825 †?)

        B10 Tomasz (*1827? †?) ∞1854 [Mariampol] Zuzanna Magnowska (*1830? †?) de Delejów

           C1 Michał (*1858? †?) de Delejów [d.32] ∞1882 [Mariampol] Antonina Leszczyńska (*1857? †?) de Delejów

        B11 Katarzyna (*1829 †?)

        B12 Leon (*1832 †?) de Panowice [d.10] ∞? Franciszka Wilczyńska (*? †?):

           C1 Adam (*1859 †1859) {ur. przed ślubem rodziców (?)}

           C2 Wiktor (*? †?) de Panowice [d.38] ∞? Maria Pawłowska (*? †?):

              D1 Antonina (*1892 †?)

              D2 Emilia (*1894 †?)

              D3 Józef (*1896 †?)

              D4 Michał Franciszek (*1900 †?) de Panowice [d.35, d.22, d.21, d.23] ∞? Katarzyna Chodynicka (*? †?):

                 E1 Wacław (*1923 †?)

                 E2 Stanisław Wiktor (*1927 †?)

                 E3 Joanna Józefa (*1929 †?)

                 E4 Ludwik (*1931 †1944?)

                 E5 Zdzisław (*1937 †?)

                 E6 Franciszek Feliks (*1942 †?)

 

   + Mikołaj SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Tekla N. (*? †?):

     A1 Józef (*1786? †?) ∞1808 Franciszka Ruszkowska (*1790? †?) de Panowice

 

   + Łukasz SŁUGOCKI (*? †?) de Hnilcze [d.94] ∞? Teresa N. (*? †?):

     A1 Franciszka (*1789? †1848) ∞1809 Jan Sługocki (*1787? †1826?) de Hnilcze {powyżej}

 

   + Kacper SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Józefa Spławska (*? †?):

     A1 Stanisław (*1791? †?) de Hnilcze [d.72, d.208] ∞1837 Franciszka Sługocka (*1815? †?) de Hnilcze:

        B1 Julianna (*1838 †1838)

        B2 Marcin (*1839 †?) de Hnilcze [d.199] ∞? Honorata Spławska (*? †?):

           C1 Józef (*? †?) de Hnilcze [d.199] ∞? Michalina Sługocka (*? †?) de Hnilcze {powyżej}:

              D1 Stefania (*1895 †?)

              D2 Kazimierz (*1897 †?) de Hnilcze [d.199] ∞? Emilia Kujawska (*? †?):

                 E1 Maria Michalina (*1928 †?)

                 E2 Bronisława Michalina (*1929 †?)

                 E3 Józef Antoni (*1931 †?)

                 E4 Czesław Michał (*1935 †?)

                 E5 Stanisław Karol (*1937 †?)

              D3 Maria Antonina (*1900 †?)

              D4 Feliksa (*1902 †?)

              D5 Jan (*1905 †(+)?)

              D6 Stanisław (*1907 †?)

              D7 Maria (*1910 †?)

           C2 Maria (*1880 †?)

           C3 Karol (*1885 †?) de Hnilcze [d.199] ∞? Julianna Zaleska (*? †?):

              D1 Stanisław (*1911 †?)

              D2 Marian (*1912 †(+)?)

              D3 Włodzimierz (*1914 †?)

        B3 Karolina (*1842 †?)

        B4 Julian (*1847 †1848)

        B5 Marianna (*1849 †?)

     A2 Jakub (*1805? †?) de Hnilcze [d.71, d.176, d.102] ∞1833 Tekla Baraniecka (*1819? †?) de Hnilcze:

        B1 Julianna (*1838 †?) ∞przed 1881 Aleksander Sługocki (*1829 †?) de Hnilcze {powyżej}

        B2 Marianna (*1842 †?)

        B3 Aniela (*1847 †1847)

        B4 Agnieszka (*1849 †1849)

        B5 Agnieszka (*1852 †?) ∞przed 1885 Jakub Sługocki (*1819 †?) de Hnilcze {powyżej}

        B6 Jan (*? †?) de Hnilcze [d.312, d.89, d.32, d.87] [1]∞? Paulina Gładkowska (*? †?) [2]∞? Albina Sługocka (*? †?) de Hnilcze {powyżej}:

           C1 [1m] Piotr (*1884 †(+)?)

           C2 [1m] Karol (*1886 †?)

           C3 [1m] Józef (*1888 †(+)?)

           C4 [1m] Antonia (*1891 †?)

           C5 [1m] Józef (*1893 †(+)?)

           C6 [2m] Joanna Apolonia (*1896 †?)

 

   + Kacper SŁUGOCKI (*? †?) de Paniowice ∞? Antonina N. (*? †?):

     A1 Anna (*1794? †?) ∞1818 Józef Krzeczkowski (*1792? †?) de Byszów{?}

 

   + Jan SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Anna N. (*? †?):

     A1 Antoni (*1797? †?) de Hnilcze [d.71] ∞1815 Helena Faszczewska (*1797? †?) de Panowice:

        B1 Józef (*1819 †1819)

        B2 Walentyn (*1824? †1833)

        B3 Jan (*1825 †1826)

 

   + Tomasz SŁUGOCKI (*1776? †?) de Korzowa ∞1802 Katarzyna Borkowska (*1786? †?) de Dryszczów

 

   + Jan SŁUGOCKI (*1782? †?) de Hnilcze ∞1806 Rozalia Witkopow (*1788? †?) de Hnilcze:

     D1? Ludwik Franciszek (*1808? †?) de Hnilcze [d.79, d.177] ∞1832 Anna Srokowska (*1816? †?) de Hnilcze:

         E1 Jan (*1833 †?)

         E2 Józefa (*1837 †?)

         E3 Agnieszka (*1840 †?) ∞1858 Fabian Butrymowski (*1832 †?) de Hnilcze

         E4 Konstantyn (*1847 †?) de Hnilcze [d.177] ∞? Marianna Sługocka (*1846 †?) de Hnilcze:

            F1 Julian (*? †?) de Hnilcze [d.177] [1]∞? Katarzyna Sługocka vel Słucka (*? †?) [2]∞? Michalina Srokowska (*? †?):

               G1 [1m] Włodzimierz (*1897 †(+)?)

               G2 [1m] Zygmunt (*1899 †(+)?)

               G3 [2m] Franciszek (*1903 †?)

               G4 [2m] Helena (*1904 †?)

               G5 [2m] Alfred (*1905 †?)

               G6 [2m] Marian Benedykt (*1908 †?)

               G7 [2m] Stanisław (*1911 †?)

            F2 Piotr (*? †?) de Hnilcze [d.320] [1]∞? Franciszka Szczombrowska (*? †?) [2]∞? Emilia Adamowska (*? †?):

               G1 [1m] Stanisława (*1897 †?)

               G2 [1m] Marian (*1901 †?)

               G3 [1m] Emilia (*1904 †?)

               G4 [1m] Maria (*1907 †?)

               G5 [1m] Kazimiera (*1909 †?)

               G6 [1m] Eleonora (*1913 †?)

               G7 [1m] Marian (*1915 †?) ∞1943? Janina Spławska (*? †?)

               G8 [2m] Antoni (*1923 †?)

               G9 [2m] Salomea (*1927 †?)

            F3 Józef (*? †?) de Hnilcze [d.177] ∞? Anna Sobków (*? †?):

               G1 Katarzyna (*1902 †?)

               G2 Michał (*1904 †?) de Hnilcze [d.177, d.259, d.275] ∞? Stanisława Sumisławska (*? †?):

                  H1 Joanna (*1927 †1928?)

                  H2 Maria (*1929 †?)

                  H3 Józef (*1931 †?)

                  H4 Jan (*1935 †?)

                  H5 Karolina Janina (*1941 †?)

            F4 Michalina (*1881 †?)

         E5 Antoni (*1851 †?) [1]∞? Maria Starczewska (*? †?) [2]∞? Anna Medyńska (*? †?) ->in Panowice [d.32]:

            F1 [1m] Antonina (*1881 †?)

            F2 [2m] Katarzyna (*1884 III †?)

            F3 [2m] Mara (*1884 XI †?)

            F4 [2m] Marian (*1885 †?)

            F5 [2m] Franciszka (*1886 †?)

            F6 [2m] Jan (*1890 †?)

            F7 [2m] Eleonora (*1891 †?)

            F8 [2m] Michał (*1893 †?)

            F9 [2m] Emilia (*1894 †?)

            F10 [2m] Paweł (*1895 †?)

            F11 [2m] syn (*1896 †1896) {ur. nieżywy}

            F12 [2m] Szymon (*1897 †?)

            F13 [2m] Michalina (*1900 †?)

 

      + Ludwik SŁUGOCKI (*1803? †?) de Hnilcze [d.81, d.177] ∞1827 Marianna Bobrowska (*1810? †?) de Hnilcze {ex Roszniów}:

        A1 Franciszek Ksawery (*1827 †?)

        A2 Adam (*1829 †1829)

        A3 Wiktoria (*1830 †1832)

        A4 Łukasz (*1832 †?)

 

      + Bazyli SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Salomea Skalska (*? †?):

        A1 Kazimierz (*1819? †?) de Hnilcze [d.75] ∞1843 Anna Grudzińska (*1813? †?) de Hnilcze [d.103]:

           B1 Marianna (*1848 †?) {ur. in Hnilcze [d.191]}

 

      + Stefan SŁUGOCKI (*1776? †1845) de Panowice [d.10] {ex Hnilcze} ∞1802 Katarzyna Sługocka (*1780? †?) de Panowice:

        A1 Marianna (*1808? †?) ∞1829 Franciszek Szczombrowski (*1796? †1841) de Panowice

        A2 Franciszka (*1819 †1825)

 

      + Andrzej SŁUGOCKI (*1782? †1821) de Hnilcze [d.96, d.190] ∞1804 Wiktoria Sługocka (*1786? †?) de Panowice:

        A1 Franciszka (*1815? †?) ∞1837 Stanisław Sługocki (*1791? †?) de Hnilcze {powyżej}

        A2 Anna (*1818 †?)

 

         + Wojciech SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Franciszka Muszyńska (*? †?):

           A1 Michał (*? †?) de Hnilcze [d.232] ∞? Teresa Wilczyńska (*? †?):

              B1 Maria (*1898 †?)

 

            + Józef SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Maria Kulczycka (*? †?):

              A1 Kazimierz (*? †?) de Hnilcze [d.75] ∞? Eleonora Remizowska (*? †?):

                 B1 Mieczysław (*1931 †?)

                 B2 Anna (*1933 †?)

 

      + Wiktoria SŁUGOCKA (*1786? †?) de Panowice ∞1804 Andrzej Sługocki (*1782? †?) de Hnilcze

 

      + Katarzyna SŁUGOCKA (*1780? †?) de Panowice ∞1802 Stefan Sługocki (*1776? †?) de Hnilcze

 

[linia z miasta Mariampol i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Tomasz SŁUGOCKI (*? †ok. 1789) de Delejów ∞1774 Salomea Gołębiowska {primo voto Pakoszewska} (*1739? †?) de Roszniów {tertio voto Podhorodecka}:

  A1 Zuzanna (*1775 †?)

  A2 Agata (*1778 †?) ∞1798 [Tyśmienica] Wojciech Kosiński (*1775? †?) de Roszniów{?}

 

[linia z miasta Sołotwina i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Tomasz SŁUGOCKI (*1725? †1785) {ex Hnilcze} posesor sortis in Żuraki [d.46] {leg. 1782 WS (?)} ∞? Marianna Baraniecka (*1749? †?) {secundo voto Korczyńska}:

  A1? Helena (*1776? †?) ∞1791 Franciszek Martin (*? †?) inspektor salin

  A2 Jan Paweł (*1784 †?)

 

[linia z miast Obertyn, Chocimierz i Tłumacz oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

w zakresie pokolenia wnuków i dalszych potomków Ezechiela Sługockiego na podstawie badań Bartłomieja Jasińskiego

 

♣ Ezechiel SŁUGOCKI (*1804? †1883?) ekonom in Czortowiec {zm. in Bohorodyczyn} ∞? Franciszka Korycka vel Bogucka (*? †?) de Latacz:

  A1 Wincenty (*1831 †?) oeconomus in Turka {ur. in Romaszówka (cyrkuł Czortków), metr. z 1854 r. in Horodenka} ∞1861 [Tyśmienica] Otylia Bilińska (*1845? †?) {ur. in Stanisławów} de Roszniów {ex Tłumacz}:

     B1 Władysław (*1883? †?) de Tłumacz ∞1922 Rozalia Rzepecka (*1888 †?) de Dolina

     B2 Aleksander (*? †1950) de Tłumacz ∞? Julia Majka (*1891 †1979):

        C1 Mieczysław Tomasz (*1912 †?) ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Zbigniew (*1944) {radny miasta Hel}

           D2 Jacek (*?)

           D3 Barbara (*?)

        C2 Janina Maria Stefania (*1914 †?)

        C3 Zbigniew (*1917 †1976) ∞1945 Irena Anastazja Małachowska {primo voto Stępień} (*1911 †2004):

           D1 Elżbieta Bogusława (*1947)

        C4 Adam (*1921 †2004) ∞? Janina N. (*1927 †2001):

           D1 Bogusław (*1950 †1972)

           D2 Jacek (*?)

        C5 Henryk (*1925 †1993) [1]∞? Irena Szretter (*? †?) [2]∞? Helena N. (*1936):

           D1 [1m] Elżbieta (*1948)

           D2 [2m] Sławomir Piotr (*1963)

           D3 [2m] Aleksandra (*1964)

        C6 Tadeusz (*1932 †1982) ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Tadeusz (*?)

           D2 Julia (*?)

  A2 Antonina (*1833 †1911?) {ur. in Kalinowszczyzna, metr. in Chomiakówka} ∞1851 Antoni Stemler (*1820? †?) {ex Mielec (cyrkuł Tarnów)}:

     B1 Emilia Stemler (*? †?) ∞ok. 1885 Władysław Wołkanowski (*1846 †1907) de Bohorodyczyn

  A3 Karol (*1835 †1855) {ur. in Kalinowszczyzna, metr. in Chomiakówka, zm . in Bohorodyczyn}

  A4 Maria (*1837? †1920?) ∞1858 Wincenty Podhorodyński (*1821/26? †?) de Kutyska

  A5 Edward (*1842? †1902?) ∞? N.N. (*? †?):

     B1 Wanda (*1877? †?)

  A6 Józef (*1847 †1921?) de Bohorodyczyn [d.175] ∞? Bronisława Konar (*? †?):

     B1 Maria (*1879 †1881)

     B2 Wanda (*1881 †1881)

     B3 Honorata (*1882 †1883)

     B4 Karol (*1883 †1945)

     B5 Klemens (*1886 †1914?)

     B6 Walerian (*1888 †1943) de Stanisławów ∞? N.N. (*? †?):

        C1 Władysław (*1923 †1938?)

        C2 Zbigniew (*1929 †2004) ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Anna (*1957 †?)

           D2 Jadwiga (*1960 †?)

           D3 Adam (*1964 †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Karol (*1988)

              E2 Bogdan (*1990) ∞? N.N. (*? †?):

                 F1 Alicja (*2011)

           D4 Barbara (*? †?)

        C3 Maria (*1933 †1985)

     B7 Emilia (*1891 †1971)

     B8 Kazimiera (*1894 †1967)

     B9 Antonina (*1897 †1972)

  A7 Adam (*? †?) oeconomus in Howiłów Mały ∞? Józefa Nazarkiewicz (*? †?):

     B1 Kazimierz Józef (*1881 †?) {metr. in Chorostków}

 

[linia z miasta Koropiec i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

♣ Wojciech SŁUGOCKI (*? †?) ∞? Antonina Kosińska vel Łozińska (*? †?):

  A1 Stefan (*1867? †?) de Szwejków (ad Monasterzyska) ∞1891 [Koropiec] Emilia Borkowska (*1874? †?) de Nowosiółka ->in Nowosiółka [d.19]:

     B1 Marian (*1893 †?)

     B2 Jan (*1896 †?)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017