Genealogia rodu Słonecki herbu Korab

[linia z miast Tłuste i Uście Zielone oraz ich okolic w byłym województwie tarnopolskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych oraz materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej a także od potomków rodu

 

♣ Andrzej SŁONECKI (*? †?) ∞? Anastazja Konińska (*? †?):

  A1 Szymon (*? †?) podstoli kołomyjski ∞? Anna Jaroszkowska (*? †?):
     B1 Mikołaj (*? †?) de Meducha miecznik żydaczowski ∞? Petronela Studzieniecka (*? †?):
        C1 Jan (*? †?) ∞? Marianna Janicka (*? †?):

           D1 Mikołaj (*? †?) {leg. HSG 1782} stolnik malborski (1777) cześnik malborski (1781) ?∞? N.N. (*? †?):

              E1 Jan (*? †przed 1857) posesor bonorum Hulków (ad Firlejów) ∞? Marianna Baraniecka (*1775? †1857) {zm. in Łysiec [d.162]}:

                 F1 Małgorzata Antonina Agnieszka (*1805 †?)

        C2 Michał (*? †?) posesor villae Serafińce skarbnik łomżyński ∞? Helena Przygocka (*? †?):
           D1 Józef (*? †ok. 1811) {leg. HSG 1782} heres bonorum Korzelice (ad Firlejów) [1]∞1777 [Kossów] Zofia Romanowska (*1757 †?) de Kossów [2]∞? Anna hr. Lanckorońska (*1783? †1853) de Mielnica {secundo voto Dzieduszycka}:
              E1 [1m] Rozalia (*1778 †?) {ur. in Kosów} ∞1794 [Kołomyja] Józef Myszka Chołoniewski (*1746? †?) ekonom in Kołomyja

              E2 [1m] Marcin Franciszek (*1780 †?) {ur. in Kosów, wzm. jako ojciec chrzestny najmłodszej córki Wincentego i Żurakowskiej}

              E3 [1m] Petronela Józefa (*1781 †?) [1]∞ok. 1803 Jan Baraniecki (*? †?) heres bonorum Janczyn [2]∞ok. 1811 Michał Witwicki (*[1778] †1831) heres bonorum Turylcze

              E4 [1m] Antoni (*? †?) heres bonorum Tłuste ∞? Aniela hr. Lanckorońska (*? †?) de Mielnica {secundo voto Szeptycka}

              E5 [1m] Tekla (*? †?) ?∞? Franciszek Jastrzębski (*? †?) heres bonorum Pilakowce

              E6 [1m] Kazimierz (*1788? †1854) heres bonorum Myszków:

                 F1 Antoni (*1830? †1854) {syn Kazimierza z nieformalnego związku z Eleonorą Długoborską (*1805? †1855)}

              E7 [1m] Wincenty Jan Michał (*1789 †ok. 1862) {ur. in Orynin (ad Kamieniec Podolski)} heres bonorum Hołowczyńce ∞1811 [Kozowa] Karolina Żurakowska (*1793 †?) de Litiatyn:

                 F1 Karolina Józefa Huberta (*1813 †?) {metr. z 1822 r.} ∞1834 Aleksander Witwicki (*1810? †?) heres bonorum Karolówka

                 F2 Kamilla Konstancja Antonina (*1819 †?) {metr. z 1822 r.} ∞? Kajetan Witkowski (*? †?) kapitan:

                    G1 Karolina Celina Witkowska (*1838 †?) ∞1855 [Czernelica] Witalis Słonecki (*1826? †?) {poniżej} heres partis Karolówka

                 F3 Antoni Jan (*1821 †przed 1900) {metr. z 1822 r.} heres bonorum Hołowczyńce, magister scholae trivialis in Chocimierz ∞? Teofila Zadurowicz (*1820? †1900):

                    G1? Albin (*[1842] †[1912]) heres bonorum Zadarów ∞? Justyna N. (*? †?) {wzm. jako matka chrzestna Romelii}:

                       H1? Adam (*? †[ok. 1940]) heres bonorum Zadarów & Korościatyn & Krasiejów

                       H2? Kazimiera (*? †[ok. 1940])

                    G2 Teofil Apolinary (*1846 †?) {ur. in Czerniowce, wzm. w 1895 r. in Uście Zielone jako świadek ślubu Nadachowskiego i Wierzchowskiej}

                    G3 Karolina Ludgarda (*1849 †1850) {ur. in Hołowczyńce}

                    G4 Marian Józef (*1851 †?) de Zadarów [d.1] ∞1885 [Tłuste] Antonina Nadachowska (*? †?) {ex Dubienko} de Różanówka:

                       H1 Romelia Ludwika Teodora (*1886 †?)

                       H2 Zygmunt Antoni (*1887 †?) {metr. z 1888 r.}

                       H3 Marcin Ludwik (*1892 †?)

                       H4 Joanna Amalia (*1899 †?)

                    G5 Walentyna Antonina (*1852 †1852)

                    G6 Antonina Wilhelmina (*1853 †1863) {zm. in Chocimierz}

                    G7 Kalikst Felicjan (*1855 †1857)

                    G8 Kajetan Emilian (*1858 †?) {ur. in Chocimierz} posesor bonorum Teklówka ∞1882 [Tłuste] Maria Nadachowska (*1850? †?) {ex Dubienko} de Różanówka:

                       H1 Stanisława Teofila Franciszka (*1884 I †?) ∞? Artur Józef Śniadowski (*? †?):

                          I1 Sylwia Śniadowska (*1903 †1979) ∞? Feliks Iwicki (*1900 †1984):

                             J1 Bolesław Iwicki (*1935 †2002) ∞? Ewa Wasilewska (*1940):

                                K1 Klaudia Iwicka (*1965) ∞? Robert Torlicki (*1964):

                                   L1 Cyprian Torlicki (*1986)

                             J2 Andrzej Iwicki (*1947) ∞? Justyna Adamczyk (*1978):

                                K1 Zofia Iwicka (*1999)

                                K2 Sylwia Iwicka (*2003)

                          I2 Roman Śniadowski (*1904 †1941) ∞? Halina Ostaszewska (*1909 †1944):

                             J1 Jacek Śniadowski (*1939) ∞? Ersebeth Schmel (*1950):

                                K1 Tomasz Śniadowski (*1970)

                                K2 Sylwia Śniadowska (*1970)

                             J2 Teresa Śniadowska (*1941 †1944)

                          I3 Zdzisław Śniadowski (*1906 †1944)

                       H2 Zofia Michalina Antonina (*1884 XII †?)

                       H3 Aleksandra Maria (*1887 †1960) ∞? Mieczysław Śniadowski (*? †?):

                          I1 córka (*? †?)

                    G9 Teodor Mikołaj (*1860 †1861) {ur. i zm. in Chocimierz}

                    G10 Franciszek Grzegorz (*1863 †[ok. 1911]) {ur. in Chocimierz}

                 F4 Tekla Eugenia (*1823 †1859) {metr. z 1825 r.} ∞1848 Ludwik Walerian Ładuński (*1816? †przed 1859) {ex Uwisty(?)} iudex politicus

                 F5 Konstancja Zofia (*1825 †?) ∞1849 Bazyli Semaka (*1815? †?) heres bonorum Babin (cyrkuł Czerniowce)

                 F6 Witalis (*1827 †?) {w metr. chrztu zapisany jako Tytus} heres partis Karolówka [d.46] ∞1855 [Czernelica] Karolina Witkowska (*1838 †?) {powyżej}:

                    G1 Józefa Hilaria Kajetana (*1857 †?) ∞ok. 1877 Witold Boguta Starzyński (*1847? †1897) posesor bonorum Jarhorów & Burty

                    G2 Stanisław Klemens (*1858 †1860)

                    G3 Helena Jakobina (*1860 †?)

                    G4 Wanda Elżbieta (*1862 †?)

                    G5 Maria Michalina (*1864 †?)

                    G6 Julian (*1869 †?) {metr. z 1875 r.}

                 F7 Eugenia Serafina (*1828 †?)

           D2 Wiktoria (*? †?) ∞1778 [Horodenka] Józef Myszka Chołoniewski (*1746? †?) ekonom in Kołomyja

        C3 Józef (*? †przed 1789) heres bonorum Wróblowce miecznik trembowelski ∞? Maria vel Rozalia Raciborska (*? †?):

           D1 Piotr (*? †?) heres bonorum Wróblowce & Słobódka stolnik halicki 1782, chorąży sanocki 1796, podstoli trembowelski ∞? Józefa Wieczfińska (*? †?):

              E1 Erazm Józef Antoni (*[1782] †?) {metr. in Bar} de Mała Rudawa (ad Jampol) {leg. GP 1838}

              E2 Józef Fabian (*[1786] †?) {metr. in Bar} heres bonorum Wróblowce & Słobódka {leg. GP 1860} kapitan wojska ∞? Helena Głoskowska (*? †?):

                 F1 Cyryl Antoni Wincenty (*[1830] †?) {leg. GP 1860}

                 F2 Katarzyna Józefa Waleria (*[1829] †[1918]) ∞[1848] Włodzimierz hr. Borkowski (*[1819] †[1896]) heres bonorum Rudniki

                 F3 Helena Elżbieta Anna Petronela (*? †?)

                 F4 Sabina Rozalia Ludwika (*? †?)

            D2 Jan Stefan (*? †?) ksiądz dziekan, kanonik katedralny kamieniecki 1789

            D3 Jakub (*? †?) chorąży pułku piechoty {uwolniony od służby 1780} ∞? Teodozja N. (*? †?):

               E1 Soter Anzelm (*[1814] †?) {metr. chrztu z 1814 r. w kościele wonkowieckim(?)}

               E2 Erazmina (*? †?)

               E3 Klotylda (*? †?)

            D4 Franciszek (*[1776] †?) heres bonorum Mała Rudawa (ad Jampol) sędzia powiatowy mohylewski ∞? N.N. (*? †?):

               E1 Teodor (*? †przed 1838?)

               E2 Jan (*? †przed 1838?)

               E3 Franciszka (*? †?)

               E4 Antonina (*? †?)

               E5 Róża (*? †?)

            D5 Antonina (*? †?) {pod opieką matki przy dziale dóbr w 1789 r.}

 

         + Ludwika Starzyńska (*? †?) {zapis dożywocia w 1749 r. z miecznikiem trembowelskim Józefem Słoneckim}

 

[linia z miast Horodenka, Kołomyja i Nadwórna oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych oraz materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej

 

♣ Maciej SŁONECKI (*? †?) ∞? Katarzyna Kiełczewska (*? †?):

  A1 Jan (*? †?) de Kościelniki podstoli wieluński i/lub łomżyński {wzm. w 1761 r. jako świadek ślubu Stefana i Odyskiej} ∞? Magdalena Rulikowska (*? †?):
     B1? Józefa (*? †?) ∞ok. 1772 Józef Orłowski (*? †?) de Kościelniki skarbnik owrucki
     B2? Kazimierz (*1751? †1825) {zm. in Strzylcze [d.1] jako kawaler}

     B3? Antonina (*1756? †?) [1]∞ok. 1782 Michał Kowacz (*? †?) de Żuków [2]∞1786 [Horodenka] Jan Krempotycz (*1761? †?)

     B4 Feliks Antoni Onufry (*1759 †?) {metr. in Potok} de Szypowce{?} {leg. HSG 1782} ∞? Rudolfina bar. Heydel (*? †?) de Latacz:

        C1? Tekla (*1784? †1845) de Olszanica ∞1802 [Tyśmienica] Ludwik Skwarczyński (*1775? †1856) heres bonorum Sokołów

        C2 Leopold Gwidon Fidelis (*1786 †1870) posesor bonorum Strzylcze {ur. in Latacz} [d.106] [1]∞? Antonina Kuczyńska (*1800? †1824) [2]∞1825 [Kosów] Katarzyna Kozłowiecka (*1802? †1867) de Rożnów:

           D1 [1m] Marian Kacper Feliks Wojciech (*1818 †?) heres bonorum Podhajczyki ∞1853 [Budzanów] Aleksandra "Olga" Mysłowska (*1832 †?) de Zwiniacz:

              E1 Franciszek Ksawery Prymus (*1854 †?) {ur. in Zwiniacz} ∞1886 Zofia Dziubińska (*? †?):
                 F1 Marian Leopold (*1886 †1969) {metr. z 1887 r. in Lwów} ∞? Irena Lenkiewicz (*1897 †1982) de Lwów {ex Tenetniki (?)}
                 F2 Bronisław Władysław (*1888? †1972) pracownik naukowy UJK ∞1920 [Lwów, Św. Elżbieta] Maria Ludwika Dziubińska (*1892? †?) de Lwów
           D2 [1m] Rudolf Melchior Wojciech (*1819 †1897) {ur. in Strzylcze} ∞1852 [Zabłotów] Natalia Jasińska (*1834? †?) {ur. in Żeżawa (?)} de Zabłotów:

              E1 Celina Joanna (*1853 †?) {ur. in Zabłotów}

              E2 Józef Witold (*1855 †?) {ur. in Zabłotów}
              E3? Zofia (*1863? †1928)
              E4 Alfred Kazimierz Teodor (*1864 †1911) {ur. in Załucze} ?∞? Zofia N. (*? †?)

           D3 [2m] Anna Henryka Marianna (*1827 †1894) {ur. in Tłumacz} ∞1855 [Kołomyja] Wacław Sasulicz (*1823? †1887) posesor bonorum Podhajczyki & Czernelica

           D4 [2m] Kalikst Józef (*1829 †1830) {ur. i zm. in Gwoździec Stary}
           D5 [2m] Edmund (*1832? †1863)
           D6 [2m] Bronisław Justyn (*1838 †1919) {ur. in Podhajczyki} ∞? Amalia Brodzka (*? †?) ->in Lwów:
              E1 Stanisława Katarzyna (*1864 †?) {ur. in Podhajczyki}
              E2 Edmund Aleksander (*1866 †?)
              E3 Wiktor Adolf (*1868 †?) heres bonorum Jezierzany [d.1] ∞? Laurencja Małecka (*? †?):
                 F1 Janina Maria (*1901 †?) {metr. z 1902 r.}
                 F2 Izabella Wanda Maria (*1904 †?) {ur. in Jezierzany (ad Tłumacz)}
              E4 Juliusz Marian (*1871 †?)
           D7? [2m] Julia (*1840? 1912) ∞? Wilhelm Mück (*1826 †nieczytelna data na nagrobku)
           D8 [2m] Ludwik Zefiryn (*1842 †1845)
        C3 Salomea (*1790? †?) ∞1816 [Czernelica] Franciszek Bilikowicz (*1783? †?)
     B5 Józef Wojciech (*1767 †?) {metr. in Potok}
   
 B6 Katarzyna ze Sieny (*1768 †?) {metr. in Potok}

  A2 Stefan (*1709 †1791) {metr. in mat. leg.} de Cucyłów cześnik zatorski [1]∞? Konstancja Kolędowska (*? †?) [2]∞1761 [Nadwórna] Marianna Odyska (*? †?) de Wołosów stolnikówna kowieńska:

     B1? [1m] Katarzyna (*1740? †1800?) ∞1759 [Nadwórna] Jan Grabowiecki (*? †?) {r.g.} de Grabowiec

     B2 [1m] Justyna (*1741 †1787) {metr. in Kołomyja} de Wołosów ∞1766 [Nadwórna] Mikołaj Dobrzański (*? †po 1800) {r.g.} {ex Hwozd} de Żuraki

     B3 [1m] Marianna (*1746 †1814?) {metr. in Żuków} ∞przed 1784 Jan Hołyński (*? †?) {r.g.} de Przerośl

     B4 [1m] Stanisław (*1757 †?) {metr. in mat. leg., index do ksiąg metrykalnych} posesor in Cucyłów {leg. WS 1795} ∞? Marianna Knihinicka (*? †?) de Cucyłów:

        C1 Jan (*1785 †1790) {ur. in Obertyn, zm. in Cucyłów}

        C2? Tomasz (*1782/91??? †1849) de Cucyłów ekonom in Kornicz ∞1821 [Nadwórna] Anna Knihinicka (*1802 †?) de Cucyłów {w metr. ślubu zapisana jako Eleonora}:

           D1 Wincencja (*1822 †?) {ur. in Kornicz (ad Kołomyja)} ∞ok. 1843 Franciszek Dąbrowski (*1818? †1848) oficialista privatus in Uzin (ad Jezupol)

           D2 Michał (*1824 †?) {ur. in Kornicz (ad Kołomyja)}

           D3 Julianna (*1825 †?) {ur. in Kornicz (ad Kołomyja)} ∞1844 [Tyśmienica] Antoni Świstelnicki (*1812? †?) ekonom in Podpieczary {ex R/Kubarowce}

           D4 Marianna (*1827 †1910) {zm. in Rosulna, metr. in Sołotwina} ∞1859 [Bohorodczany] Mikołaj Łeńczuk (*1823? †przed 1910) de Rosulna:

              E1 Romuald (*? †?) {syn Marianny, ur. in Uzin (ad Jezupol)}

              E2 Franciszka (*1855 †1856) {córka Marianny, ur. i zm. in Lachowce (ad Bohorodczany)}

              E3 Teofila Katarzyna Łeńczuk (*? †?) ∞ok. 1890 Bazyli Sobolewski (*? †?) de Sołotwina

              E4 Julia Łeńczuk (*? †?) ∞ok. 1894 Bazyli Sobolewski (*? †?) de Bohorodczany

           D5 Katarzyna (*1828 †1829)
           D6 Jan (*1830 †?)

           D7 Agata vel Teofila (*1835 †?) {ur. in Kołomyja} ∞1852 [Tyśmienica] Jan Zagórski (*1814? †?) de Nadorożna

           D8 Narcyz Józef (*1836 †?) {ur. in Kołomyja}

           D9 Jan Piotr Tomasz (*1838 †?) {ur. in Kołomyja}

           D10 Józef (*1840 †1840) {ur. in Lackie (par. Tyśmienica), zm. in. Okniany (par. Tłumacz)}

        C3 Maria (*1789 †?) {bliźniaczka ur. in Obertyn}

        C4 Anna (*1789 †?) {bliźniaczka ur. in Obertyn}

        C5 Aleksander (*1791 †?)

        C6 Józef (*1793 †?)

        C7 Antonina (*1795 †?) {ur. in Kołomyja}

        C8 Antoni Feliks (*1797 †1848) {ur. in Kołomyja, wzm. w 1843 r. in Lackie jako świadek ślubu, zm. in Markowce [d.41] jako kawaler}

     B5? [1m] Magdalena (*1761? †1829) ∞ok. 1779 Jan Szymanowski (*1757? †1813) de Starunia

     B6? [2m] Anastazja (*1867 †?) {index do ksiąg metrykalnych}

 

[linia z miast Kałusz i Rożniatów oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych oraz materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej

 

♣ Antoni vel Wojciech SŁONECKI (*? †?) de Tużyłów {wzm. w 1771 r. in Kałusz} ?∞? N.N. (*? †?):

  A1 Jan (*? †?) {leg. LSG 1782} heres sortis Tużyłów ∞1789 [Kałusz] Helena Sawicka {primo voto Fekete vel Feget} (*? †?) de Tużyłów:

     B1 Stanisław (*1792 †?) {ur. in Tużyłów (ad Kałusz)} ∞1829 [Rożniatów] Eleonora Krechowiecka (*1809? †?) de Krechowice:

        C1 Genowefa Józefa (*1831 I †?) ∞1849 [Rożniatów] Władysław Garapich de Sichelburg (*1814 †?) heres bonorum Cebrów

        C2 Nikazy Zenon (*1831 XII †[1912]) {ur. in Krechowice (ad Rożniatów)} ∞[1857?] Marcelina Jaruntowska (*? †[1882]):

           D1 Jan z Dukli (*1859 †1896) {ur. in Krechowice (ad Rożniatów), zm. in Zagórze (ad Załoźce)} ∞? Apolonia Garapich de Sichelburg (*? †[1896]) de Zagórze:

              E1 Seweryna Maria Antonina Anna (*1888 †[1944/45]) {ur. in Jurowce, pow. Sanok} ∞? Henryk Żeleński (*[1882] †[1956])

              E2 Stanisław Antoni (*1890 †[1945]) {ur. in Jurowce, pow. Sanok}

           D2 Anna Maria Barbara (*1869 †[1935]) ∞1892 [Strachocina] Władysław Żeleński (*? †?) heres bonorum Brzezie (pow. Bochnia)

        C3 Julianna Eleonora Tekla (*1835 †?)

        C5 Marianna Apolonia (*1839 †?) ∞1860 [Rożniatów] Apolinary Ignacy Józef Kalasanty Hoppen (*1818? †?) właściciel dóbr

        C6 Zofia Helena (*1848? †?) ∞1870 [Rożniatów] Stanisław August Komornicki (*1835? †?) {ex cyrkuł Wieliczka}

     B2 Anna Helena (*1807 †?) {metr. chrztu z 1844 r.} ∞1844 [Rożniatów] Jan Krechowiecki Demowicz (*1795? †?) de Krechowice

  A2 Józef (*? †?) {leg. LSG 1782}

  A3 Bazyli (*? †?) {leg. LSG 1782} wojski żydaczowski {?}

  A4? Anna (*? †?) de Tużyłów ∞1764 [Kałusz] Michał Rosen (*? †?) de Równia & Topolsko

  A5? Agnieszka (*? †?) de Tużyłów ∞1764 [Kałusz] Konstantyn Krechowiecki (*? †?) {r.g.} {in Tużyłów}

 

   + N. SŁONECKI (*? †?) ∞? Rozalia Karbowska (*1758? †1783) {zm. in Gerynia, metr. in Bolechów}

 

[linia z miasta Trembowla i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

na podstawie badań Macieja Hryniewicza

 

♣ Kazimierz SŁONECKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Piotr (*1771 †1833) de Mogielnica [d.53] [1]∞1795 Agnieszka Jastrzębska (*? †ok. 1814) [2]∞? Katarzyna Jarocka (*? †?) {córka Tadeusza}:

     B1 [1m] Andrzej (*1803 †1880) de Mogielnica [d.53] [1]∞1833 [Potok Złoty] Marianna Probisz (*1808? †?) de Skomorochy [2]∞1835 [Trembowla] Józefa Karasiewicz {primo voto Witwicka} (*1810? †?) de Iławcze [3]∞1844 [Sidorów] Rozalia Zakrzewska (*1808? †?) de Sidorów [4]∞? Anna Przeszkurniaczek (*? †?) [5?]∞? Józefa Świetlińska (*? †?):

        C1 [1m?] Józefa (*183? †?) ∞1855 Michał Świetliński (*1831? †?)

        C2 [2m] Julian (*? †?) de Mogielnica [d.53, d.480] ∞1872 Katarzyna Kulczycka (*? †?):

           D1 Anna (*1874 †?)

           D2 Maria (*1875 †?) ∞1901 Józef Zawadzki (*1868? †?) de Wasylkowce

           D3 Józef (*1878 †?)

           D4 Anna (*1880 †1880)

           D5 Michalina (*1881 †?)

           D6 Franciszka (*1885 †?)

           D7 Jan (*1887 †?)

           D8 Józefa (*1889 †?)

        C3 [2m] Kazimierz (*? †1901) ∞1876 [Grzymałów] Tekla Makowska (*? †?)

        C4 [4m] Petronela (*1860 †?)

     B2 [1m] Julia (*1805 †?)

     B3 [1m] Jan (*1805 †1809)

     B4 [1m] Tekla (*1813 †?)

     B5 [2m] Tomasz (*1815 †1848) ∞? Maria Manasterska (*1826 †1885) {secundo voto Lewkowicz}:

        C1 Ignacy (*1848 †1855)

     B6 [2m] Kazimierz (*1821? †1891) de Mogielnica [d.53] ∞? Zuzanna Lukats vel Łukatcz vel Łukacz (*1822? †1857) {ex Hungaria} [2]∞1858 [Trembowla] Apolonia Janicka (*1830? †?):

        C1 [1m] Tomasz (*? †1900) de Mogielnica [d.110, d.111] ∞? Tacjanna Jastrzębska (*? †?) {r.g.}:

           D1 Józef (*1874 †?)

           D2 Katarzyna (*1875 †1961) {r.g.} ∞? Paweł Cieliński (*1876 †1936) {zm. in Lwów}

           D3 Maria (*1877 †?) {r.g.}

           D4 Jan (*1883 †?)

           D5 Stefan (*1885 †?)

           D6 Franciszka (*1887 †?) {r.g.} ∞? Franciszek Grylicki (*? †?)

           D7 Łucja (*1893 †1924) {r.g.} ∞? Aleksander Honcz (*? †?) de Lwów

           D8 Petronela (*1897 †?) {r.g.}

           D9 Józefa (*1897 †?) {r.g.}

        C2 [1m] Honorata Łucja (*1852 †1935) ∞? Walenty Karnas (*1844 †?)

        C3 [1m] Dominik (*1855 †1915) de Mogielnica [d.53] ∞? Wincenta Kasztelli {później Kasztelan} (*? †?):

           D1 Jan (*1884 †?)

           D2 Kazimierz (*1889 †?)

           D3 Michał (*1891 †1891)

           D4 Rozalia (*1893 †?)

           D5 Maria (*1896 †?)

           D6 Anna (*1902 †?)

        C4 [2m] Maria (*1860 †?)

     B7 [2m] Antoni Bazyli (*1824 †1828)

 

[linia z miasta Uście Zielone i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

♣ Antoni SŁONECKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Anna (*1786? †1856) {zm. in Baranów}

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

np.: Wincenty z Ferrary - imię nadane przy chrzcie; człon podkreślony - imię używane później

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2018

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2018