Genealogia rodu Sankowski herbu Krzywda

[linia z miasta Wędziagoła i jego okolic w byłym powiecie kowieńskim]

na podstawie materiałów legitymacyjnych oraz informacji od członków rodu

 

♣ Stefan SANKOWSKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Stanisław (*? †?) heres bonorum Pousłowie ∞? N.N. (*? †?):

     B1 Maciej (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

        C1 Szymon (*1764 †?) ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Szymon August (*1810 †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Franciszek Hieronim (*1836 †?) ∞? N.N. (*? †?):

                 F1 Szymon (*1869 †?)

              E2 Szymon (*1861 †?)

           D2 Konstantyn Wawrzyniec (*1824 †?)

        C2 Jakub (*1769 †?) ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Józef Jan (*1822 †?)

     B2 Mateusz (*1755 †?) ∞? Ewa Szymańska (*? †?):

        C1 Antoni Jan (*1784 †?) ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Sylwester Mateusz (*1816 †?)

        C2 Kazimierz (*1787 †?) ∞? Anna Żylińska (*? †?)

        C3 Jan (*1790 †?) ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Ignacy (*1824 †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Franciszek (*1854 †?) ∞1892 Petronela Wysokińska (*? †?):

                 F1 Piotr (*1893 †?)

                 F2 Franciszka (*1895 †?)

                 F3 Jadwiga (*1897 †?)

                 F4 Bonifacy (*1899 †1950) ∞? Katarzyna Bujwoł (*1905? †1933?):

                    G1 Jadwiga (*1929) {członek ZSzP} ∞? N. Mikos (*? †?):

                       H1 Mieczysława Mikos (*?) ∞? N. Skarżyński (*?)

                 F5 Walerian (*1900 †?)

                 F6 Mateusz (*1904 †?)

           D2 Franciszek (*1830 †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Onufry (*1875 †?)

              E2 Stefan (*1881 †?)

        C4 Kacper Stanisław (*1793 †?)

        C5 Jerzy Łukasz (*1798 †?)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2017