Genealogia rodu Przybysławski herbu Nałęcz

[linia z miast Kosów, Tłumacz, Kołomyja, Gwoździec, Chocimierz i Obertyn oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim a także Dźwiniaczka i Potok oraz ich okolic w byłym województwie tarnopolskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych, materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej oraz od członków rodu

 

Jan PRZYBYSŁAWSKI (*? †?) ∞? Anastazja Starzyńska (*? †?):

  A1 Mikołaj (*? †?) posesor bonorum Rożnów ∞? Agnieszka Galińska (*? †?):

     B1 Marcin (*1727 †ok. 1784) {metr. z 1742 r. in Kosów} heres bonorum Podhajczyki, Tłumaczyk & Czeremchów łowczy owrucki, wojski kołomyjski ∞? Konstancja Janczyńska (*? †?):

        C1 Kazimierz Paweł (*1763 †po 1775) {ur. in Rożnów}

        C2 Gabriel Józef (*1765 †1814) {ur. in Rożnów, zm. in Kolędziany} heres bonorum Dżurków, posesor bonorum Jezierzany wojski kołomyjski ∞1789 [Tyśmienica] Urszula hr. Koziebrodzka (*1771? †1839) de Chocimierz {ur. in Bursztyn, zm. in Kudryńce}:

           D1 Anna Krystyna Józefa (*1790 †?) {ur. in Jezierzany} ∞1812 [Dźwiniaczka] Leon Radziszewski (*1786? †?) posesor bonorum Hostów

           D2 Andrzej Ewelin (*1792 †1854) {ur. in Jezierzany, zm. in Uniż} heres bonorum Dżurków & Uniż ∞? Julianna hr. Golejewska (*1794 †1853) de Hryniowce {zm. in Uniż}:

              E1 Nikazy Adam Tytus (*1819 †1820) {ur. i zm. in Dżurków}

              E2 Wanda Helena (*1821? †1824) {zm. in Dżurków}

              E3 Joanna Róża Helena (*1823 †?) {ur. in Dżurków} ∞[1841] Antoni Leonard hr. Golejewski (*[1819] †?) heres bonorum Harasymów & Studzianka

              E4 Wanda Antonina Sydonia (*1825 †?) {ur. in Dżurków} ∞1843 Franciszek Albinowski (*1805 †?) {ur. in Zadubrowce} heres bonorum Tłusteńkie

              E5 Eligiusz Władysław Józef (*1830 †1908) {ur. in Dżurków, zm. in Lwów} heres bonorum Czortowiec & Uniż ∞[1866] Helena Wessel (*1840? †1917) de Osiny (ad Żyrzyn) {zm. in Lwów}:

                 F1 Kazimierz Maria Andrzej Kajetan (*1868 †1939) {ur. in Czortowiec, zm. in Uniż}

                 F2 Maria Helena Wanda (*1869 †1916) {ur. in Czortowiec, zm. in Lwów} ∞ok. 1898 Jan Pohorecki (*? †?) heres bonorum Terebiniec:

                    G1 Maria Pohorecka (*1898 †?) {ur. in Terebiniec, zm. in Warszawa}

                    G2 Roman Pohorecki (*1900 †1942)

                    G3 Janina Pohorecka (*1901 †1986)

                    G4 Stanisław Pohorecki (*1903 †1969)

                 F3 Wanda Helena Maria (*1870 †1957) {ur. in Czortowiec}

                 F4 Andrzej Eustachy Maria (*1872 †1916) {ur. in Obertyn, zm. in Moskwa} ∞1902 [Lwów, Św. Magdalena] Janina Maria Trzecieska (*1880? †1923) de Czarnowody {zm. in Moskwa}:

                    G1 Maria (*1903 †?) {ur. in Czarnowody, par. Gródek}

                    G2 Władysław (*1905 †1993) {ur. in Czarnowody, par. Gródek} ∞1945 Wanda Płucienniczak (*1924 †2008):

                       H1 Andrzej (*1947) ∞? Jadwiga Jochemczyk (*1950):

                          I1 Marta (*1975):

                             J1 Hubert Przybysławski (*2010)

                       H2 Marcin (*1949) ∞? Alicja Zbrojewicz (*1948):

                          I1 Monika (*1976) ∞? Marek Kozakiewicz (*1969 †2016):

                             J1 Michał Kozakiewicz (*2009)

                          I2 Paweł (*1983) ∞? Barbara Magott (*1987)

           D3 Elżbieta (*1796? †[1867]) {zm. in Harasymów} ∞1819 [Dźwiniaczka] Justyn Modzelewski (*1791? †[1838]) de Koznaczówka {zm. in Tłumaczyk}

           D4 Ksawera (*1799? †?) ∞1823 [Dźwiniaczka] Benedykt Sarnecki (*1793? †[1848]) heres bonorum Babszyn

        C3 Barbara Katarzyna (*1766 †1839) {ur. in Rożnów, zm. in Okno} ∞1795 [Kołomyja] Stanisław Dzierzkowski (*1760 †przed 1839) cześnik latyczowski

        C4 Marianna Agnieszka (*1769 †?) {ur. in Rożnów}

        C5 Katarzyna Aniela (*1771 †po 1790) {ur. in Rożnów}

     B2? Magdalena (*? †?) ∞ok. 1742 Jan Zawadzki (*? †?)

     B3? Agnieszka (*? †?) ∞1743 [Kossów] Karol Kamiński (*? †?) de Chomczyn

  A2? Kazimierz (*? †po 1752) {wzm. w 1742 r. jako ojciec chrzestny u Zawadzkich i Turzańskich in Kossów}

* Wyżej wymienieni Józef i Andrzej Przybysławscy są tożsami z przyjętymi do grona Stanów Galicyjskich Józefem (1786 r.) oraz Andrzejem (1818 r.) Przybysławskimi.

 

 

   Świadkowie ślubu Józefa Przybysławskiego i Urszuli hr. Koziebrodzkiej:

    a) Dominik hr. Potocki (*? †?) - Capitanei Sokolnicensis

    b) Tadeusz Chrościński (*? †?)

 

   Rodzice chrzestni Anny Krystyny Józefy Przybysławskiej:

    a) Józef hr. Koziebrodzki (*? †?) - filio Capitanei Olchoviecencis

    b) Konstancja PRZYBYSŁAWSKA (*? †?) - uxor Tribuni Kolomyiensis

    c) Józef Albinowski (*? †?)

    d) Barbara PRZYBYSŁAWSKA (*? †?) - virgine, filia Tribuni Kolomyiensis

    e) Franciszek Gukler (*? †?) - Medico in Tysmienica

    f) Katarzyna PRZYBYSŁAWSKA (*? †?) - virgine, filia Tribuni Kolomyiensis

 

   Rodzice chrzestni Andrzeja Ewelina Przybysławskiego:

    a) "comes" Jan Puzyna (*? †?) - filius Capitanei Upistiensis

    b) Ewa Mrozowicka (*? †?) - Capitanea Stegvielensis

    c) Józef Mrozowicki (*? †?) - Capitanei Stegvielensis

    d) Konstancja PRZYBYSŁAWSKA - consorti Tribuni Kolomyiensis

 

 

 

Ciężko powiedzieć czy z rodem Przybysławskich herbu Nałęcz byli spokrewnieni następujący Przybysławscy, wzmianki o których znajdują się w księgach metrykalnych rzymskokatolickiej parafii Chocimierz:

 

   + Jan PRZYBYSŁAWSKI (*? †?) ∞? Anna N. (*? †?):

     A1 Józef (*1795? †1845) de Chocimierz [d.243] ∞1837 Teresa Ornatowska {primo voto Majewska} (*1796? †?) de Chocimierz:

        B1 Jan (*1838 †?)

        B2 Augustyn (*1840 †?) ∞? Teresa Berezowska (*? †?):

           C1 Jan (*1882 †?) {metr. in Chocimierz}

        B3 Paweł (*1842 †?) ?∞? Anna Czerniowska (*? †?):

           C1 Teofila (*? †?) ∞? Jan Heidenreich (*? †?):

              D1 Józefa Heidenreich (*1898 †?) {metr. in Tłumacz}

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2017