Genealogia rodu Ostropolski herbu Nałęcz

[linia główna]

na podstawie informacji z herbarzy i innych materiałów

 

Jan OSTROPOLSKI (*? †?) {w 1653 r. wraz z Anną prowadził sprawę w Trybunale Lubelskim}

 

+ Anna OSTROPOLSKA (*? †?) {w 1653 r. wraz z Janem prowadziła sprawę w Trybunale Lubelskim}

 

   + Tomasz OSTROPOLSKI (*? †?) {w 1697 r. podpisał elekcję "z województwem podlaskiem"}

 

      + Józef OSTROPOLSKI (*? †?) ∞? Ludwika Żmudzińska (*? †?):

        A1 Tomasz (*1681? †1761) {zm. in Rosochaciec, metr. in Żuków} ∞? Katarzyna Topolnicka (*? †?):

           B1 Mikołaj (*? †?) {w 1782 r. wylegitymował się ze szlachectwa w Halickim Sądzie Grodzkim} ∞? Rozalia Jankowska (*? †?):

              C1 Tomasz (*1765 †1830?) {ur. in Rosochaciec, metr. in Żuków} ?∞? [Tłumacz] Marianna Pławuszewska (*1767 †?) de Nadorożna ->Ostropolscy in Nadorożna

           B2 Jakub (*? †?) {w 1794 r. wnosił o wydanie poświadczenia szlachectwa na podstawie legitymacji brata} ∞? Aleksandra Witowska (*? †?):

              C1 Marianna Urszula (*1760 †?) {ur. in Rosochaciec, metr. in Żuków}

              C2 Katarzyna ze Sieny (*1763 †?) {ur. in Rosochaciec, metr. in Żuków}

              C3 Maciej (*1768 †?) {ur. in Obertyn, zapisany jako syn Teresy}

              C4 Anna (*1773 †?) {ur. in Obertyn}

 

Genealogia Ostropolskich (linii z Obertyna)

Genealogia Ostropolskich (linii z Tłustego)

Genealogia Ostropolskich (linii z Tłumacza)

Genealogia Ostropolskich (linii z Chocimierza & Bohorodczan)

Genealogia Ostropolskich (linii z Żydaczowa & Doliny)

 

 

* Poszukują swoich korzeni. Członkowie rodu Ostropolskich, rozsiani po Polsce i świecie, integrują się na spotkaniach, w trakcie których dzielą się informacjami dotyczącymi swojej historii oraz próbują odtworzyć genealogię rodu, pragnąc przez to dotrzeć do swojego wspólnego protoplasty. Efektem tych spotkań jest m.in. strona internetowa, którą można znaleźć pod adresem: http://ostropolscy.pl/

Uprasza się wszystkich, którzy posiadają informacje na temat rodu Ostropolskich, mogące pomóc w odtworzeniu ich drzewa genealogicznego, o ich przesyłanie autorowi niniejszego opracowania na adres znajdujący się tutaj albo panu Antoniemu Ostropolskiemu na adres znajdujący się tutaj.

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

np.: Wincenty z Ferrary - imię nadane przy chrzcie; człon podkreślony - imię używane później

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2013

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2013