Genealogia rodu Mrozowicki herbu Prus III

[linia z miast Chocimierz, Ottynia, Gwoździec i Kołomyja oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych oraz materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej

 

♣ Jan MROZOWICKI (*? †?) ∞? Zofia Raszewska (*? †?):

  A1 Paweł (*? †?) ∞? Anna Korycińska (*? †?) [2]∞? N. Podlodowska (*? †?):

     B1 [1m] Stanisław (*? †?)

  A2 Jerzy (*? †?) ∞? Jadwiga Oleśnicka (*? †?):

     B1 Marcin (*? †?) ∞? Helena Baworowska (*? †?):

        C1 Konstancja (*? †?) ∞? Aleksander Krosnowski (*? †?)

        C2 Aleksander (*? †?) podstoli bracławski {wzm. jako ojciec chrzestny in Sokołówka}

     B2 Jan Franciszek (*? †?) podsędek ziemski lwowski i powiatu żydaczowskiego ∞? Klara Telefus (*? †?):

        C1 Adam (*? †?) de Sokołówka starosta stęgwilski, rotmistrz chorągwi pancernej i regimentarz wojsk koronnych na Ukrainie ∞? Ewa ks. Puzyna (*? †?):

           D1 Sabba Mikołaj (*1739 †?) {metr. z 1741 r.} podkomorzy, rotmistrz chorągwi pancernej, heres bonorum Targowica ∞przed 1791 Helena Krokowska {primo voto Łoś} (*? †?)

           D2 Anastazja Julianna Katarzyna (*1744 †?)

           D3 Michał Wincenty Kazimierz Józef (*1747 †?) de Targowica heres bonorum Sokołówka [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1790 [Kołomyja] Ewa Tyszkowska {primo voto Oczosalska} (*1748? †?) de Piadyki

           D4 Klara Marianna (*1748 †?)

           D5 Maria Franciszka (*1750 †?)

           D6 Zofia Helena Klara (*1752 †?)

           D7 Ignacy (*1753 †?) heres bonorum Tarzymiechy

           D8 Elżbieta Katarzyna Urszula (*1754 †?)

           D9 Stanisław (*1756? †1831) heres bonorum Wierzbowiec, Sokołówka, Chodorkowice i Siekierczyce ∞? Marianna Karczewska (*1763? †1827) de Ciepielów:

              E1 Teodor Józef Tadeusz Ignacy (*1784 †1862) {ur. in Lwów} heres bonorum Pużniki & Bednarówka ∞? Sylwia Oziembłowska (*1791? †1861):

                 F1 Waleriana (*1821? †1822)

                 F2 Józef (*1822? †1823)

                 F3 Feliksa (*1822? †1829)

                 F4 Maria (*1825? †?) ∞1853 Leon Bagiński (*1819? †?) posesor bonorum Pużniki

                 F5 Jan Celestyn Wiktor (*1826 †?) {ur. in Lwów}

              E2 Gabin (*1786? †1831) {zm. jako kawaler}

              E3 Franciszek (*1788 †1843) {ur. in Sokołówka} heres bonorum Sokołówka ∞? Nikodema Małachowska (*? †?) de Hnilice & Bucniów:

                 F1 Stanisław Piotr (*1825 †?) {ur. in Lwów, metr. in Św. Mikołaj}

                 F2 Michał Władysław (*1826 †?) {ur. in Sokołówka}

                 F3 Zofia Kazimiera (*1828 †?) {ur. in Sokołówka} ∞1848 [Sokołówka] Teodor Rudnicki (*1819? †?) heres bonorum Strzałki

                 F4 Jan Hipolit (*1829 †1888) {ur. in Sokołówka}

                 F5 Teodozja (*1830? †1831) {zm. in Sokołówka}

                 F6 Jadwiga (*1831 †?) {ur. in Sokołówka}

                 F7 Jadwiga Felicjana (*1833 †?) {ur. in Sokołówka}

              E4 Julianna (*1802? †?) ∞1828 [Sokołówka] Patrycy Karczewski (*1800? †?) de Ciepielów

           D10 Wizyta Teresa (*1758 †?)

        C2 Ewa (*? †?) {wzm. jako matka chrzestna in Sokołówka}

* Wyżej wymienieni Mikołaj, Józef, Ignacy i Stanisław Mrozowiccy udowodnili swoje szlachectwo oraz związane z nim prawo do herbu Prus III przed Lwowskim Sądem Ziemskim w 1782 r.

 

[linia z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Franciszek MROZOWICKI (*? †?) de Nadorożna ∞1778 Anna Chmielowska (*? †?) de Pałahicze:

  A1 Michał (*1779 †przed 1819?) de Nadorożna ∞? Elżbieta Pilatowska (*1784 †?) de Nadorożna:

     B1 Agnieszka (*1807? †po 1847) de Nadorożna [1]∞1827 Józef Rudnicki (*? †przed 1832) de Nadorożna [2]∞1832 Andrzej Zdanowicz (*1789 †1847) de Jezierzany

     B2 Kajetan (*1818? †1853) de Nadorożna [d.146] ∞1844 Franciszka Woroszczuk vel Zajączkowska {primo voto Góralska} (*1818? †?) de Pałahicze:

        C1 Jan (*1849 †?) de Pałahicze [d.287] auriga in aula ∞1873 Karolina Stebelska (*1854? †?) de Pałahicze:

           D1 Marcin (*1874 †1877?)

           D2 Józef (*1876 †1877?)

           D3 Marcin (*1879 †1892?)

           D4 Maria (*1881 †1886?)

           D5 Józef (*1883 †?)

           D6 Stanisław (*1887 †?) de Pałahicze ∞1909 Antonina Kamińska (*? †?) de Jezierzany

           D7 Maria (*1890 †1892?)

           D8 Tekla (*1894 †1895?)

        C2 Paulina (*1854 †?) {pogrobowiec} ∞1874 Wojciech Chrzanowski (*1840? †?) de Podpieczary {ex Nowosiółka}

  A2 Marianna (*1782 †?)

  A3 Katarzyna ze Sieny (*1785 †?)

  A4 Kazimierz (*1789 †?)

  A5 Jakub (*1792 †?)

 

+ Marianna MROZOWICKA (*? †?) ∞ok. 1775 Bazyli Azarkiewicz (*? †?) de Pałaicze (Pałahicze)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017