Genealogia rodu Krzemiński herbu Prus III

[linia z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych oraz materiałów legitymacyjnych szlachty galicyjskiej

 

Franciszek KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Wiktoria Telatycka (*? †?):

  A1 Michał (*? †?) ∞? Anna Solecka (*? †?):

     B1 Tomasz (*1703 †?) {ur. in Jezierzany}

     B2 dziecko (*1707 †?) {ur. in Jezierzany}

     B3 Antoni (*? †?) ∞? Marianna Drohomirecka (*? †?):

        C1 Józef (*1738? †1818)

        C2 Stefan (*? †?)

     B4 Andrzej (*? †?) ∞? Marianna Ilnicka (*? †?):

        C1 Józef (*? †?)

        C2 Michał (*? †?)

  A2? Kazimierz (*? †?) ∞? Anna Popiel (*? †?):

     B1 Jakub (*? †?) ∞? Anna Żurakowska Malinka (*? †?):

        C1 Józef (*? †?) ∞? Maria Wasylkiewicz (*? †?):

           D1 Ignacy (*1772 †1846) {ur. in Bohorodczany} de Jezierzany [d.118] [1]∞? Katarzyna Rzepecka (*1780 †ok. 1813?) [2]∞? Anna Skulska (*1784? †1855):

              E1 [1m] Antoni z Padwy (*1798 †1845) de Jezierzany [d.35] ∞1829? Rozalia Tuzinkiewicz (*? †?):

                 F1 Aniela (*1830 †1834)

                 F2 Teofil (*1832 †?)

                 F3 Mateusz (*1835 †?)

                 F4 Erazm (*1840 †?)

              E2 [1m] Marianna (*1800 †?)

              E3 [1m] Andrzej (*1802? †1823) in Jezierzany [d.118]

              E4 [1m] Maciej (*1805? †?) de Jezierzany [d.118] ∞1830 Rozalia Skulska (*1812? †?) de Jezierzany:

                 F1 Jan (*1831 †?)

                 F2 Michał (*1833 †?)

                 F3 Stanisław (*1835 †?)

                 F4 Julia (*1840 †?) ∞1859 Michał Śniechowski (*1835 †?) de Jezierzany

                 F5 Kazimierz (*1842 †?) de Jezierzany [d.118] ∞1868 Maria Burczyńska (*1845 †?) de Tłumacz

                 F6 Helena (*1845 †?)

                 F7 Maria (*1849 †1851)

              E5 [1m] Mikołaj (*1813? †1828) in Jezierzany [d.118]

              E6 [2m] Michał (*1813? †1852) de Jezierzany [d.118] ∞1839 Salomea Baraniecka (*1818 †?) de Pużniki:

                 F1 Antoni (*1840? †1844)

                 F2 Rozalia (*1842 †?) ∞ok. 1874 Alojzy Krzemiński (*? †?) de Jezierzany {poniżej}

                 F3 Maria (*1844 †?)

                 F4 Mikołaj (*1846 †?)

                 F5 Apolonia (*1849 †?)

                 F6 Jakub (*1856 †?) {syn Salomei}

              E7 [2m] Marianna (*1816 †?) ∞1838 Joachim Samborski (*1810? †?) de Jezierzany

              E8 [2m] Stefan (*1818 †1819)

              E9 [2m] Katarzyna (*1820 †?) [1]∞1845 Jakub Pliszka (*1822? †przed 1851) ex Tyśmienica [2]∞ok. 1851 Jakub Płaszewski (*? †?) ex Tyśmienica:

                 F1 [1m] Jan Pliszka (*1846 †?) in Olesza

                 F2 [1m] Michał Pliszka (*1848 †?) in Olesza

                 F3 [2m] Maria Płaszewska (*1851 †?) in Olesza

                 F4 [2m] Ignacy Płaszewski (*1854 †1855) in Olesza

                 F5 [2m] Franciszek Ignacy Płaszewski (*1859 †?) in Olesza

              E10 [2m] Stanisław (*1822 †1824)

              E11 [2m] Honorata (*1824 †?)

              E12 [2m] Jan (*1827 †1827)

              E13 [2m] Jan (*1828 †?)

              E14 [2m] Anna (*1833 †?)

              E15 [2m] Tadeusz (*1836 †?)

        C2 Wojciech (*? †?)

        C3 Marcin (*? †?)

 

 

 

+ Franciszek KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Wiktoria Telatycka (*? †?):

  A1 Michał (*? †?) ∞? Anna Solecka (*? †?):

     B3 Andrzej (*? †?) [1]∞? Marianna Ilnicka (*? †?) [2]∞? Anna N. (*? †?):

        C1 [1m] Józef (*? †?) de Jezierzany ∞? Katarzyna Wasylkiewicz (*? †?):

           D1 Rozalia (*1767 †?) ∞1785 Stanisław Krajewski (*1762 †1842) de Jezierzany

           D2 Wincenty Ignacy (*1770 †?)

           D3 Anna Marianna (*1773 †?)

           D4 Stanisław (*1776 †?)

           D5 Teresa (*1778 †?)

           D6 Kazimierz (*1780 †1823) de Jezierzany [d.138] ∞? Wiktoria Zdanowicz (*1786? †1838):

              E1 Józef (*1807? †?) de Jezierzany [d.138] ∞1834 Marianna Pruszyńska (*1817 †?) de Jezierzany:

                 F1 Mikołaj (*1835 †?)

                 F2 Wiktoria (*1839 †1840)

                 F3 Wacław (*1841? †1845)

                 F4 Wiktoria (*1846 †?)

                 F5 Jan (*1848 †1848)

                 F6 Maria (*1849 †?)

                 F7 Michał (*1852 †?)

                 F8 Michalina (*1855 †?)

                 F9 Jan (*1858 †?)

              E2 Anna (*1808? †?) ∞1829? Michał Kłonowski (*1831 †?) de Jezierzany

              E3 Antoni (*1811? †1853) de Jezierzany [d.138] ∞1841? Katarzyna Zembrzycka (*1824 †?) de Jezierzany:

                 F1 Paulina (*1842 †?) ∞1859 Antoni Czajkowski (*1831 †?) de Jezierzany

                 F2 Marek (*1848 †1848)

                 F3 Teresa (*1850 †?) [1]∞? N. Mikulski (*? †?) [2]∞ok. 1876 Marcin Władysław Kitajgrodzki (*? †?) de Jezierzany

                 F4 Andrzej (*1852 †1854)

                 F5 Józef (*1854 †1856) {dziecko Katarzyny i Mikołaja Krzemińskiego (?!!!)}

              E4 Marianna (*1814 †1826) {metr. chrztu z 1816 r.}

              E5 Ignacy Wojciech (*1815 †?) {metr. chrztu z 1816 r.} ∞1851 [Chocimierz] Maria Jabłecka {primo voto Ilnicka} (*1821? †?) de Borodyczyn

              E6 Mikołaj (*1818/19 †?) {metr. chrztu z 1819 r.}

              E7 Tekla (*1822 †1845) ∞1844 Jan Śniechowski(*1818 †?) de Jezierzany

           D7 Bazyli Bartłomiej (*1783 †1840) de Jezierzany [d.93] ∞? Zofia Azarkiewicz (*1787 †1840) de Pałahicze:

              E1 Józef (*1807? †?) de Jezierzany ∞1830 Anna Śmiałkowska (*1808? †?) de Jezierzany [d.53]:

                 F1 Aleksy (*1831 †?)

                 F2 Antoni (*1833 †?)

                 F3 Jan (*1836 †?)

                 F4 Filomena (*1839 †?)

                 F5 Franciszka (*1842 †1846)

                 F6 Franciszek (*1845 †1846)

                 F7 Wincenty (*1850 †1851)

              E2 Jan (*1812? †1831)

              E3 Mikołaj (*1814? †?) de Jezierzany [d.93] [1]∞1836 Antonina Śniechowska (*1817 †?) de Jezierzany [2]∞? Maria Kułynycz (*? †?):

                 F1 [1m] Anna (*1837? †?) ∞1858 Antoni Pruszyński (*1828 †?) de Jezierzany

                 F2 [1m] Gabriel (*1840 †1840) {s. Apolonii}

                 F3 [1m] Maria (*1844 †?) ∞ok. 1876 Michał Zdanowicz (*1831 †?) de Jezierzany

                 F4 [1m] Antoni (*1847 †1852)

                 F5 [1m] Jan (*1850 †1852)

                 F6 [1m] Leontyna (*1853 †?) ∞ok. 1874 Władysław Kamiński (*1842 †?) de Jezierzany

                 F7 [1m] Filomena (*1856 †?) ∞ok. 1874 Wojciech Śniechowski (*1845 †?) de Jezierzany

                 F8 [2m] Michał (*1875 †?) ∞? Józefa Dołhańczuk (*? †?):

                    G1 Franciszek (*1900 †?) {ur. in Tłumacz}

              E4 Elżbieta (*1817 †1823) {metryka chrztu z 25 I 1818 r.}

              E5 Katarzyna (*1819 †?)

              E6 Anna (*1820? †?) ∞1840 Gabriel Drohomirecki (*1812? †?) de Jezierzany

              E7 Franciszek (*1822 †?) de Jezierzany [d.93] ∞? Tekla Zdanowicz (*? †?) de Jezierzany:

                 F1 Bazyli (*1849 †?)

                 F2 Maria (*1851 †1851)

                 F3 Antoni (*1852 †1852)

                 F4 Mikołaj (*1853 †1854)

                 F5 Maria (*1855 †?)

                 F6 Anna (*1858 †?)

              E8 Elżbieta (*1824 †1825)

              E9 Wojciech (*1826 †1826)

              E10 Antonina (*1829? †?) ∞1855 Aleksander Ilnicki (*1822? †?) de Żywaczów

              E11 Stanisław (*1832 †1835)

           D8 Józef (*1789 †?)

           D9 Michał (*1791 †?)

        C2 [1m] Michał (*? †?) de Jezierzany [d.73]∞? Katarzyna Tuzinkiewicz vel Duzinkiewicz (*? †?) de Gruszka:

           D1 Anna Katarzyna (*1774 †?)

           D2 Marianna (*1775 †?)  

           D3 Józef Mateusz (*1777 †?)

           D4 Magdalena (*1779 †?)

           D5 Jan Ewangelista (*1781 †?)

           D6 Antoni (*1784 †1851) de Jezierzany [d.86] [1]∞? Rozalia Śmiałkowska (*1773 †?) de Jezierzany [2]∞? Katarzyna Sokołowska (*1792 †1850) de Tłumacz:

              E1 [1m] Józef (*1808? †1835) de Jezierzany [d.86] ∞1832 Marianna Śniechowska (*1812? †?) de Jezierzany:

                 F1 Rozalia (*1834 †1835)

              E2 [2m] Rozalia (*1814? †1844?) ∞1832 Szymon Kłonowski (*1810? †?) de Słobudka

              E3 [2m] Andrzej (*1817 †1819)

              E4 [2m] Katarzyna (*1817 †1820)

              E5 [2m] Michał (*1820 †1823)

              E6 [2m] Tekla (*1823 †?) ∞1844 Kazimierz Czajkowski (*1820 †?) de Jezierzany

              E7 [2m] Michał (*1826 †?) de Jezierzany [d.86] ∞1846 Józefa Czajkowska (*1825 †?) de Jezierzany:

                 F1 Franciszek (*1848 †?)

                 F2 Józef (*1852 †?)

                 F3 Antoni (*1856 †?)

              E8 [2m] Maria (*1829? †1836)

              E9 [2m] Tadeusz (*1830 †1831)

              E10 [2m] Jan (*1830 †1830)

              E11 [2m] Anna Rozalia (*1835 †?) ∞1853 Andrzej Zembrzycki (*1829? †?) de Jezierzany

           D7 Pelagia (*1787 †?)

           D8 Klara Teresa (*1789 †?)

           D9 Wojciech (*1792 †1848) de Jezierzany [d.86] [1]∞? Jadwiga Kamińska (*1796? †1839) de Jezierzany [2]∞? Zofia N. (*? †po 1848):

              E1 Michał (*1816 †1816)

              E2 Jan (*1818 †?) de Jezierzany [d.86] ∞1847 Marianna Racjan (*1821 †?) de Jezierzany:

                 F1 Michał (*1849 †1849)

                 F2 Honorata (*1850 †?) ∞ok. 1874 Kazimierz Śmiałkowski (*1842 †?) de Jezierzany

                 F3 Józefa (*1854 †?)

              E3 Marianna (*1821 †1851) ∞1844 Antoni Zamulski (*1823? †?) ex Czortowiec

              E4 Józef (*1824 †1836)

              E5 Michał (*1826 †1827)

              E6 Antoni (*1828 †?) de Jezierzany [d.86] ∞1852 Aniela Szydłowska (*1832 †?) de Jezierzany:

                 F1 Michał (*1853 †1855)

                 F2 Michalina (*1856 †?)

                 F3 Honorata (*1858 †?)

                 F4 Wojciech (*1859 †?)

              E7 Tekla (*1831 †1848)

              E8 Pelagia (*1834 †?) ∞1860 Franciszek Szydłowski (*1818? †?) de Jezierzany {ex Czernelica (?!)}

              E9 Michalina (*1837? †1839)

           D10 Katarzyna ze Sieny (*1796 †?)

           D11 Marianna (*1802? †1820)

        C3 [2m] Kazimierz (*1754 †?)

     B4 Antoni (*? †?) ∞? Marianna Drohomirecka (*? †?):

        C1 Katarzyna (*1753 †?)

        C2 Wiktoria (*1756 †?)

        C3 Marianna (*1759 †?)

        C4 Jan (*1761 †?)

        C5 Józef (*1762 †przed 1830) de Jezierzany ∞? Marianna Żurakowska (*1744? †1830) {zm. in Jezierzany [d.77]}:

           D1 Paweł (*1794 †1845) de Jezierzany [d.77] ∞1824 Rozalia Zdanowicz (*1804? †1852) de Jezierzany:

              E1 Antoni (*1826 †?)

              E2 Maria (*1829? †?) ∞1859 Wojciech Śniechowski (*1804? †?) de Jezierzany

              E2 Michał (*1831 †?)

              E3 Anna (*1834 †?)

              E4 Jan (*1837? †1844)

           D2 Wojciech (*1796 †1849) de Jezierzany [d.77] ∞1831 Anna Samborska (*1813? †?) de Jezierzany:

              E1 Marianna (*1833 †?) {w metr. chrztu zapisana jako córka Rubinowskiej} ∞1848 Wojciech Czajkowski (*1828 †?) de Jezierzany

              E2 Łucja (*1835 †?) {w metr. chrztu zapisana jako córka Rubinowskiej}:

                 F1? Franciszka (*? †?) ∞ok. 1883 Michał Czajkowski (*1853 †?) de Jezierzany

                 F2 Petronela (*1859 †?) {dziecko Łucji}

              E3 Katarzyna (*1838 †?) ∞1866 Antoni Śmiałkowski (*1840 †?) de Jezierzany:

                 F1 Michalina (*1860 †?) {dziecko Katarzyny}

              E4 Teresa (*1840 †?) ∞1866 Teofil Raczkowski (*1843? †?) de Jezierzany

              E5 Marcella (*1846 †?) ∞ok. 1876 Ignacy Schulz (*? †?) de Jezierzany

              E6 Jan (*1848 †1850)

              E7 Helena (*1856 †?) {dziecko Anny}

           D3 Barbara Marianna (*1797 †?)

           D4 Katarzyna (*1798 †?) ∞1826 Maciej vel Mateusz Zdanowicz (*1793 †?) de Jezierzany

           D5 Apolonia (*1804? †?) ∞1825 Grzegorz Zembrzycki (*1799? †?) de Jezierzany

           D6? Maciej vel Mateusz (*1804? †1821) in Jezierzany [d.135]

        C6 Stefan (*? †?) de Jezierzany ∞? Marianna Grabowska (*1763? †?):

           D1 Marianna Agnieszka (*1784 †?)

           D2 Marianna (*1786 †?)

 

   + Wawrzyniec KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Marianna N. (*? †?):

     A1 Jadwiga (*1710 †?) {metr. in Tyśmienica}

     A2 Helena (*1721 †?) {metr. in Tłumacz}

 

   + Józef KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

     A1 Kazimierz (*1739? †1819) de Jezierzany [d.96] ∞? Petronela Laskowska (*1743? †1819):

        B1 Rozalia (*1779 †?)

        B2 Stanisław Michał (*1781 †?)

        B3 Anna (*1783 †?)

        B4 Marianna (*1786 †?)

        B5 Jan Kanty (*1788 †?)

        B6 Mikołaj Antoni (*1790 †?)

 

      + Wojciech KRZEMIŃSKI (*? †?) [1]∞1758 Magdalena Drohomirecka (*? †?) de Jezierzany [2]∞? Katarzyna Hryniowiecka (*? †?):

        A1 [1m] Józef (*1760 †?)

        A2 [1m] Stanisław (*1763 †?)

        A3 [2m] Jerzy (*1767 †?)

        A4 [2m] Michał Grachimum(?) (*1778 †?) ?∞1802 [Chocimierz] Magdalena Zubrzycka (*1884? †?) de Hostów

        A5 [2m] Jan (*1780 †?)

 

      + Jan KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jezierzany ∞? Marianna N. (*? †?):

        A1 Teresa (*1765 †?)

        A2 Róża z Limy (*1768 †?)

        A3 Józef (*1772 †?)

 

         + Bazyli KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jezierzany ∞1777 [Kałusz] Teresa Drohomirecka (*? †?) de Chocim:

           A1 Rozalia (*1778 †?)

           A2 Michał (*1783 †?)

           A3 Anna (*1787 †?)

           A4 Rozalia (*1789 †?)

 

            + Jan KRZEMIŃSKI (*1775? †1845) de Jezierzany [d.142] ∞? Anna N. (*? †po 1845?)

 

         + N. KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Katarzyna Drohomirecka (*1759? †1819) {zm. in Jezierzany [d.63]}

 

         + Kazimierz KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Zofia N. (*? †?):

           A1 Józef (*1757/82? †1820) {ur. in Tyśmienica}

 

         + Tomasz KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jezierzany ∞? Zofia Zdanowicz (*1773? †?):

           A1 Walenty Mateusz (*1791 †?)

 

               + Antoni KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jezierzany ∞1796 Katarzyna Rzepecka (*? †?) de Jezierzany

 

         + Jan KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jezierzany ∞1793 Apolonia Sokołowska (*1772 †?) de Tłumacz:

           A1 Teresa Katarzyna ze Sieny (*1798 †?)

           A2 Magdalena de Pazzi (*1800 †?)

 

           {może tożsami (?)}

 

         + Jan KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jackówka [d.187] ∞? Apolonia Kłonowska (*1785 †?) de Tłumacz:

           A1 Marianna (*? †1820) ∞1818 Jan Gołyński (*? †?) de Jackówka

           A2 Magdalena (*1802? †1826)

           A3 Anna (*1805? †?) ∞1827 Mikołaj Terlecki (*1799? †?) de Antonówka

           A4 Rozalia (*1808? †1827)

           A5 Paweł (*przed 1816 †?) de Jackówka [d.187] ∞? Maria Jaśkiewicz (*? †?) de Jackówka:

              B1 Maria (*1833 †1835)

              B2 Felicja (*1835 †?)

              B3 Mikołaj (*1838 †?) de Jackówka [d.30] [1]∞? Karolina Terlecka (*? †?) [2]∞? Bazylina Śliwińska (*? †?):

                 C1 [1m] Walentyn (*1868 †?)

                 C2 [1m] Adolf (*1871 †1877?)

                 C3 [1m] Andrzej (*1873 †1877?)

                 C4 [1m] Edward (*1876 †1877?)

                 C5 [2m] Edward (*1885 †?) {zmarł młodo} de Jackówka ?∞? N.N. (*? †?):

                    D1 Władysław (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                       E1 N. {syn} (*?) ∞? N.N. (*?):

                          F1 Krzysztof (*?)

                    D2 Rozalia (*? †?) {zmarła młodo}

                    D3 Józefa (*? †ok. 1984)

                 C6 [2m] Joanna (*1887 †1887?)

                 C7 [2m] Maria (*1888 †?)

                 C8 [2m] Władysław (*1891 †?)

                 C9 [2m] Ferdynand (*1893 †?)

                 C10 [2m] Adolf (*1895 †1896?)

                 C11 [2m] Józef (*1897 †?)

              B4 Walentyn (*1842 †?) de Jackówka [d.36] ∞1866 Antonina Natluch vel Malluch (*1847? †?) {ex Turka (ad Sambor)}

              B5 Julia (*1846 †?)

              B6 Antoni (*1849 †?)

              B7 Rozalia (*1852 †?) ∞ok. 1873 Józef Rzeszotnik (*? †?) de Tłumacz:

           A6 Jakub (*1817 †1851) kawaler

           A7 Marianna (*1819 †?)

           A8 Maciej (*1821 †?) de Jackówka [d.187, d.30, d.31] ∞1849 Agnieszka Pawłowska (*1831? †?) de Tłumacz:

              B1 Michał (*1850 †1852)

              B2 Jan (*1853 †?) de Jackówka [d.31] ∞1883 Michalina Jaśkiewicz (*1866 †?) de Jackówka:

                 C1 Adolf (*1885 †1886?)

                 C2 Karolina (*1887 †1971) ∞1912 Leon Jaśkiewicz (*1885 †1946) de Jackówka

                 C3 Aniela (*1890 †1896?)

                 C4 Stanisław (*1891 †?) ?∞1927? N.N. (*? †?)

                 C5 Józef (*1893 †1898?)

                 C6 Marian (*1894 †1917?) {zamordowany in Tłumacz(?)}

                 C7 Tomasz (*1896 †1907?)

                 C8 Józefa (*1899 †?)

              B3 Franciszek (*1857 †?) de Jackówka [d.31] ∞? Antonina Atanowska (*? †?):

                 C1 Bronisława (*1887 †?) ∞1910? Andrzej Jaśkiewicz (*? †?)

                 C2 Albina (*1890 †?) ∞1917? Antoni Burczyński (*1892 †?) de Tłumacz

                 C3 Joanna (*1893 †1894?)

                 C4 Feliks (*1895 †?) ∞? Maria Biała (*? †?) {r.g.}

                 C5 Wiktoria (*1899 †?) ∞1926? Piotr Sokołowski (*? †?)

              B4 Feliks (*1860 †?)

              B5 Anna (*1864 †1864?)

              B6 Michał (*1865 †1876?)

           A9 Katarzyna (*1824 †?) [1]∞1846 Jan Attetujka(?) (*1812? †?) de Gruszka [2]∞1849 Fedor Slasyszyn(?) (*1815? †?)

           A10 Michał (*1829? †1830)

 

            + Wojciech KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jezierzany [d.33] ∞? Agnieszka Śniechowska (*? †?) de Jezierzany:

              A1 Katarzyna (*1809? †?) ∞1826 Marcin Berezowski (*1798 †?) nobilis de Jezierzany {ex Obertyn}

              A2 Antoni (*przed 1816? †?) de Jezierzany ∞1837? Justyna Rzepecka (*przed 1816? †?) de Jezierzany [d.84]:

                 B1 Aleksander (*1838 †?)

                 B2 Honorata (*1846 †?)

                 B3 Kazimierz (*1851 †?) [1]∞? Józefa Krzemińska (*? †?) de Jezierzany [2]∞1911 Olimpia Śniechowska {primo voto Racjan} (*1866? †?) de Jezierzany

                 B4 Rozalia (*1855 †?) {c. Magdaleny}

                 B5 Antonina (*1859 †?)

              A3 Michał (*1814? †?) de Jezierzany [d.33] ∞1839 Zofia Tuzinkiewicz (*1819 †?) de Jezierzany:

                 B1 Alojzy (*? †?) de Jezierzany [d.243, d.252] ∞? Rozalia Krzemińska (*1842 †?) de Jezierzany {powyżej}:

                    C1 Klementyna (*1874 †?)

                    C2 Honorata (*1877 †?) [1]∞? Franciszek Krajewski (*? †?) [2]∞1910 Emilian Jasiński (*1881 †?) de Bohorodyczyn

                    C3 Józef (*1879 †?)

                    C4 Mikołaj (*1882 †?)

                    C5 Karol (*1883 †?)

                 B2 Honorata (*1845 †?) ∞ok. 1875 Karol Zdanowicz (*1836 †?) de Jezierzany

                 B3 Albin (*1848 †1849)

                 B4 Wojciech (*1851 †?)

                 B5 Maria (*1853 †?) [1]∞? N. Śmiałkowski (*? †?) [2]∞ok. 1874 Ignacy Ornatowski (*1845 †?) de Jezierzany

                 B6 Rozalia (*1856 †?)

                 B7 Petronela (*1858 †?) ∞ok. 1877 Andrzej Pruszyński (*1859? †?) de Jezierzany

              A4 Jakub (*1817 †1826)

              A5 Marianna (*1820 †?) ∞1843? Mikołaj Zdanowicz (*? †?) de Jezierzany

              A6 Rozalia (*1822 †1825)

              A7 Anna (*1824 †1827)

              A8 Mikołaj (*1831 †?) de Jezierzany [d.107?] ∞1856 [Obertyn] Maria Berezowska (*1838 †?) de Obertyn:

                 B1 Kazimierz (*1858 †?)

 

            + Józef KRZEMIŃSKI (*? †przed 1828) de Jezierzany [d.136] ∞? Marianna Tuzinkiewicz (*1798? †?) de Jezierzany:

              A1 Jan Chysis(?) (*1816 †?)

              A2 Michał Grzegorz (*1819 †?) [1]∞? Jadwiga Rzepecka (*? †?) de Jezierzany [2]∞? Maria Perucka (*? †?) ->de Jezierzany [d.84]:

                 B1 [1m] Antoni (*1850 †1850)

                 B2 [1m] Jan (*1854 †1854)

                 B3 [1m] Józef (*1855 †?)

                 B4 [1m] Kazimierz (*1858 †?)

                 B5 [1m]? Katarzyna (*? †?) ∞ok. 1874 Michał Kitajgrodzki (*1848 †?) de Jezierzany

                 B6 [2m] Michalina (*1874 †?)

                 B7 [2m] Karol (*1876 †?) de Jezierzany [1]∞? Paulina Tuzinkiewicz (*? †?) [2]∞1922 [Markowce] Izabella Kamińska {primo voto Wasyluk} (*1888? †?) de Markowce

                 B8 [2m] Teresa (*1878 †?)

                 B9 [2m] Antonina (*1881 †?)

 

               + Jan KRZEMIŃSKI (*? †?) de Jezierzany ∞? Rozalia Malitowska (*? †?) de Jezierzany [d.7]:

                 A1 Antonina (*1835 †1838)

                 A2 Gertruda (*1840 †1856)

                 A3 Wojciech (*1844 †1845)

                 A4 Teresa (*1850 †?) ∞ok. 1874 Franciszek Czajkowski (*1835 †?) de Jezierzany

 

                + Wojciech KRZEMIŃSKI (*ok. 1850 †?) de Jezierzany ∞? N.N. (*? †?):

                  A1 Antoni (*ok. 1875 †1932) ∞? Leontyna Zdanowicz (*? †?):

                     B1 Maria (*1916)

                     B2 Tadeusz (*1921)

                     B3 Walerian (*1923 †1969) ∞? Genowefa Janiczek (*1924 †1999) {siostra Julii}:

                        C1 Edward (*1951) ∞? Henryka Kulpa (*1953)

                        C2 Zdzisław (*1952)

                  A2 N. (*? †?) ∞? Julia Janiczek (*? †?) {siostra Genowefy}:

                     B1 Edward (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                        C1 Joanna (*?):

                           D1 Anna (*?)

 

                      + Zygmunt KRZEMIŃSKI (*1913 †1990) ∞1935 Helena Zaklińska (*1905 †1990):

                        A1 Jadwiga (*1936) ∞1967 Mieczysław Gierak (*1936):

                           B1 Ewa Gierak (*1969) ∞1993 Piotr Górski (*1967):

                              C1 Karolina Górska (*1994)

                              C2 Patrycja Górska (*1997)

                              C3 Marcin Górski (*1997)

 

                      + N. KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Anna N. (*? †2005):

                        A1 Kazimierz (*1949) ∞? N.N. (*?):

                           B1 Karolina (*1982)

                           B2 Patrycja (*1984)

 

                  + Józefina KRZEMIŃSKA (*? †?) ∞ok. 1910 Bronisław Jasiński (*1884 †?) de Bohorodyczyn

 

               + Helena KRZEMIŃSKA (*? †?) ∞ok. 1833 Michał Terlecki (*? †?)

 

            + Zofia KRZEMIŃSKA (*? †?) de Jezierzany ∞1801 Karol Kozłowski (*? †?) de Horodenka

 

            + Marianna KRZEMIŃSKA (*1780? †1846) ∞ok. 1800 Tomasz Rzepecki (*1768? †1847) de Jezierzany

 

            + Rozalia KRZEMIŃSKA (*1775? †1845) de Jezierzany ∞1799 Jan Żurakowski (*? †?) {r.g.} de Jezierzany

 

            + Rozalia KRZEMIŃSKA (*? †?) de Jezierzany ∞1798 Jakub Sulima Drohomirecki (*? †?) {r.g.} de Drohomirczany

 

            + Marianna KRZEMIŃSKA (*? †?) ∞ok. 1798 Stanisław Śniechowski (*1770 †?) de Jezierzany

 

            + Anna KRZEMIŃSKA (*? †?) ∞ok. 1797 Stefan Krajewski (*1769 †?) de Jezierzany

 

            + Rozalia KRZEMIŃSKA (*1773? †1849) ∞1795 Stanisław Kostka Andrzej Śniechowski (*1777 †?) de Jezierzany

 

            + Marianna KRZEMIŃSKA (*1775? †1842) ∞1792 Jan Śmiałkowski (*? †przed 1816?) de Jezierzany

 

            + Marianna KRZEMIŃSKA (*? †?) de Jezierzany ∞1792 Jan Grabowiecki (*? †?) {r.g.} de Obertyn

 

         + Anna KRZEMIŃSKA (*? †?) ∞1754 Wojciech Zdanowicz (*1730 †?) de Jezierzany

 

[linia z miasta Sołotwina i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Józef KRZEMIŃSKI (*? †ok. 1784) heres sortis in Żuraki ∞? Marianna N. (*1744? †?) {secundo voto Dobrzańska}:

  A1 Anna (*1772? †?) ∞1789 Eliasz Karpowicz Drohomirecki (*1765? †?) {r.g.} de Żuraki

 

+ Maciej KRZEMISKI (*? †?) {wzm. w 1784 r. jako świadek ślubu Dobrzańskiego i Krzemińskiej}

 

[linia z miasta Obertyn i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Jan KRZEMIŃSKI (*1752? †1838) de Obertyn [d.107, d.108] [1]∞? Marianna Kozierska{?} (*? †?) [2]∞? Anna Ostropolska (*1784?? †1847) de Obertyn:

  A1 [1m] Apolonia (*1772 †?)

  A2 [1m] Justyna (*1773? †1848) ∞ok. 1810 Ignacy Rześniowiecki (*? †?) de Obertyn

  A3 [1m] Marianna (*1775 †?)

  A4 [1m] Jan (*1777 †?)

  A5 [2m] Antoni (*1798 †?)

  A6 [2m] Paweł (*1804? †?) de Obertyn [d.108] ∞1829 Maria Stefanowska (*1805? †?) de Obertyn ->in Obertyn [d.352]:

     B1 Ewa (*1827? †?) ∞1850 Jan Jaworski (*1824? †1863) de Obertyn

     B2 Jan Boży (*1832 †?) {ur. in Obertyn [d.357]}

     B3 Antoni (*1836? †?) de Obertyn [d.352] ∞1864 Justyna Ornatowska (*1837 †?) de Obertyn

     B4 Mikołaj (*1838 †1839)

     B5 Marianna (*1840 †1865) ∞1859 Mikołaj Barabasz (*1822? †?) {ex Żabokruki (cyrkuł Stryj)}

     B6 Mikołaj (*1844 †?)

     B7 Antonina (*1848 †1848)

  A7 [2m] Agata (*1805 †1839) ∞1822 Maciej Ostropolski (*1798? †1865) de Obertyn

  A8 [2m] Szymon (*1806 †?) de Obertyn [d.455, d.453] ∞? Zofia Jaworska (*? †?) de Obertyn:

     B1 Antoni (*1836? †1852)

     B2 Wincenty (*1839 †?)

  A9 [2m] Mikołaj (*1808 †?) de Obertyn [d.108] [1]∞? Wiktoria Jaworska (*1815? †1840) de Obertyn [2]∞? Zofia Grabowska (*? †?) de Obertyn:

     B1 [1m] Jan (*1836 †?)

     B2 [1m] Antoni (*1839 †1840)

     B3 [2m] Sylwester (*1852 †1852)

  A10 [2m] Marianna (*1811 †?) [2]∞1829 Jan Jaworski (*1802? †?) de Obertyn [2]∞1843 Aleksy Kaliniuk (*1783? †przed 1852) {r.g.} de Obertyn:

     B1 Dioniza (*1852 †?) {córka Marianny}

  A11 [2m] Wiktoria (*1813 †?) ∞1836 Józef Ostropolski (*1807 †?) de Obertyn

  A12 [2m] Rozalia (*1818 †?) ∞1846 Józef Jaworski (*1820? †?) de Obertyn

 

   + Józef KRZEMIŃSKI (*? †?) de Obertyn ∞1800 [Tłumacz] Marianna Kamińska (*? †?) de Jezierzany

 

[linia z miasta Kałusz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Bartłomiej KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Anna N. (*? †?):

  A1 Antoni (*? †?) de Przewoziec [d.76] (ad Wojniłów) kowal ∞? Tekla Górecka (*? †?):

     B1 Jan (*1864 †?) {metr. in Kałusz}

 

[linia z miasta Trembowla i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

Franciszek KRZEMIŃSKI (*? †?) ∞? Katarzyna N. (*? †?):

  A1 Antoni (*1917 †?) de Trembowla ∞? N.N. (*? †?):

     B1 Konrad (*? †1945)

     B2 Antoni (*? †1939)

     B3 Jan (*? †?)

     B4 Maria (*? †?)

     B5 Anna (*? †?)

     B6 Henryk(?) (*? †?)

     B7 Andrzej (*1941 †?) ∞? N.N. (*? †?):

        C1 Andrzej (*?) ∞? Elżbieta N. (*?):

           D1 Katarzyna (*?) ∞? N. Ritschel (*?)

           D2 N. (*?)

        C2 Maciej (*?) ∞? Elżbieta N. (*?):

           D1 N. (*?)

           D2 N. (*?)

        C3 Elżbieta (*?) ∞? N.N. (*?):

           D1 N.N. (*?)

           D2 N.N. (*?)

* Niewątpliwie wymienieni wyżej Józef i Michał Krzemińscy, synowie Andrzeja i Marianny Ilnickiej, oraz Józef i Stefan Krzemińscy, synowie Antoniego i Marianny Drohomireckiej, a wszyscy wnukowie Michała i Anny Soleckiej, prawnukowie Franciszka i Wiktorii Telatyckiej, są tożsami z Józefem i Michałem oraz Józefem i Szczepanem vel Stefanem, którzy udowodnili szlachectwo oraz związane z tym prawo do herbu Prus III w Halickim Sądzie Grodzkim w 1782 r. Ich wywód przodków, aż do Franciszka Krzemińskiego, zamieszczony jest w herbarzu Adama Bonieckiego (tom 13).

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2013

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2013