Genealogia rodu Krajewski herbu Jasieńczyk

[linia z miast Tyśmienica i Nadwórna oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z herbarzy oraz ksiąg metrykalnych

 

Szymon KRAJEWSKI (*? †?) ∞? Anna Staniecka (*? †?):

  A1 Stefan (*? †przed 1820) de Markowce [1]∞? Anastazja Uhernicka (*? †?) [2]∞? Rozalia Niewierska (*1720? †1820) {zm. in Nadwórna [d.125]}:

     B1 [1m] Józef (*? †przed 1817) {ex parafia Tyśmienica} posesor bonorum Iwanowce {leg. HSG 1782} ∞1764 [Nadwórna] Katarzyna Baworowska (*1741? †1817) de Delatyn {zm. in Cucyłów [d.55]}

        C1 Maciej Kazimierz (*? †?)

     B2 [1m] Marianna (*1736 †?)

     B3 [2m] Antoni (*1743 †?) {ur. in Markowce} {leg. HSG 1782}

     B4 [2m] Jan (*1747 †?) {ur. in Markowce} de Ceniawa & de Piadyki comisarius bonorum {leg. HSG 1782} ∞1780 [Horodenka] Rozalia Grochowska (*? †?) de Serafińce:

        C1 Marianna Tekla (*1780 †?)

        C2 Józefa Agnieszka Tekla (*1782 †?)

        C3 Stefan Józef Marcin Karol (*1784 †1829) {metr. in Kołomyja} de Cucyłów [d.72] ∞? Anna Zdanowicz (*1799? †1845) de Jezierzany {secundo voto Sokołowska}:

           D1 Marianna (*1817 †1840) {metr. z 1819 r.} ∞1839 Michał Hołyński (*1812? †?) de Przerośl

           D2 Wiktoria (*1818 †1863) {metr. z 1819 r.} ∞przed 1851 Jan Hołyński (*? †przed 1863) de Przerośl

           D3 Jan (*1820 †?)

           D4 Kajetan (*18261826)

     B5 [2m] Tomasz (*1750 †?) {ur. in Markowce}

  A2 Antoni (*? †?) de Markowce [d.42] [1]∞? Katarzyna N. (*? †?) de Lackie{?} [2]∞? Katarzyna Baraniecka (*? †?):

     B1 [1m] Franciszka Marianna (*1737 †?) {ur. in Kłubowce} ?∞ok. 1760 Jan Knihinicki (*? †?)

     B2 [1m] Kazimierz (*1744 †?)

     B3 [1m] Andrzej (*1745 †?)

     B4 [1m] Michał (*1746? †?) de Lackie [d.10] [1]∞? Marianna Konarska (*? †?) [2]∞? Marianna Włodek (*? †?) [3]∞1812 [Sołotwina] Elżbieta Niewiarowska (*1768? †?) de Żuraki:

        C1 [1m] Stanisław (*1766 †przed 1802) de Lackie ∞1798 [Nadwórna] Katarzyna Wiśniowska (*1777? †?) de Cucyłów {secundo voto Zubr}:

           D1 Salomea Elżbieta (*1798 †?)

           D2 Józef (*1800 †?)

        C2 [2m] Jan (*1779 †1833) de Lackie [d.11] [1]∞1806 Marianna Nanowska (*1782? †1823) [2]∞1823 Tekla Wiśniowska vel Wiszniewska (*? †?):

           D1 [1m] Leon Wojciech (*1807 †?)

           D2 [1m] Kazimierz Wincenty (*1809 †?)

           D3 [1m] Konstancja Joanna (*1814 †ok. 1878) ∞1836 [Nadwórna] Grzegorz Żukiewicz (*1811? †?) oeconomus in Wołosów {ex Wołosów}:

              E1 Józef Żukiewicz (*1839 †1839?) {ur. i zm. in Lackie [d.11]}

           D4 [1m] Emilia Domicella (*1817 †?)

           D5 [1m] Elżbieta (*1821 †?) ∞1844 Klemens Studnicki (*1811? †?) de Pacyków (par. Łysiec)

           D6 [2m] Domicella Katarzyna ze Sieny (*1824 †1832)

           D7 [2m] Aleksander Józef Wincenty (*1826 †[1897]) {zm. in Jagielnica} ∞[1849 in Wygnanka] Marianna Katarzyna Stanecka (*? †?):

              E1 Henryk Władysław (*? †?) {leg. WK we Lwowie}

              E2 Paulina (*[1850] †?)

              E3 Albin (*[1857] †?) {leg. WK we Lwowie}

              E4 Marceli Józef (*[1859] †[1866])

              E5 Antoni Józef (*[1861] †?) {leg. WK we Lwowie}

              E6 Ewelina (*[1863] †?)

           D8 [2m] Karolina (*1829 †?) ∞ok. 1856 Feliks Sowiński (*? †?) de Markowce

        C3 [2m] Julianna (*1782 †?) ∞1797 Józef Zajączkowski (*1759/61? †?)

     B5 [1m] Dominik Franciszek (*1752 †ok. 1800) de Lackie [d.10] ∞? Łucja Babska (*1762? †?) {secundo voto Lasota}:

        C1 Katarzyna (*1782 †?)

        C2 Szymon Ludwik Franciszek (*1783 †?)

        C3 Maciej (*1785 †1848) ∞1814 Agnieszka Zubr (*1797 †1861) de Lackie:

           D1 Michał (*1819? †ok. 1868) de Lackie ∞1865 Marianna Dziedzicka (*1843 †?) de Lackie {secundo voto Jacewska}

        C4 Stanisław Kostka (*1787 †?)

        C5 Wincenty (*1789 †1851) de Lackie [d.10] ∞? Helena Zdanowicz (*? †?) de Jezierzany{?}:

           D1 Marianna (*? †?) ∞ok. 1834 Teodor Rudkowski vel Rutkowski (*? †?) de Łanczyn

           D2 Jan Chrzciciel (*1823 †?) ∞1845 Marianna Zagórska (*1823 †?) de Markowce:

              E1 Anna (*1846 †?) ∞1864 Teodor Kobylański (*1836? †?) de Uchrynowce

        C6 Józef (*1794 †1844) de Lackie [d.19, d.10, d.33] [1]∞1817 [Nadwórna] Marianna Knihinicka {primo voto Morze} (*1795 †?) de Cucyłów [2]∞1837 Anna Knihinicka (*1811? †1854) de Markowce:

           D1 [1m] Feliks (*18181818) {ur. i zm. in Cucyłów}

           D2 [2m] Hilary (*1836? †?) de Lackie [d.217] ∞1869 Elżbieta Hołyńska (*1849 †?) de Lackie

           D3 [2m] Piotr (*1841 †1841)

           D4 [2m] Jan (*1842 †1842)

           D5 [2m] Marianna (*1843 †1845)

        C7 Marcin (*1797 †1855) de Lackie [d.11, 16] ∞1823 [Ottynia] Karolina Marszałkowska (*1807? †1848) de Kamienne:

           D1 Jan (*1823 †?) {ur. in Cucyłów} de Lackie [d.158, d.25] ∞? Teresa Uhornicka (*? †?):

              E1 Antoni (*1850 †?)

              E2 Dominik (*1863 †1864)

              E3 Nikodem (*1863 †1865)

           D2 Dominik (*1826 †?) {metr. z 1829 r.} de Lackie [d.17] ∞1846 [Nadwórna] Franciszka Krogulska (*1826 †?) de Przerośl:

              E1 Katarzyna (*1850 †?) ∞1868 Teofil Przygodzki (*1834? †?) de Bohorodczany

              E2 Józef (*1856 †1856)

              E3 Władysław (*1858 †?)

           D3 Franciszka (*1829 †?) ∞1845 Stanisław Lewiński (*1823 †?) de Cucyłów

           D4 Paulina (*1832 †?) [1]∞1849 Eliasz Grabowiecki (*1807? †?) de Grabowiec (par. Bohorodczany) [2]∞1878 Grzegorz Żukiewicz (*1811? †?) heres sortis {ex Tarnopol}

     B6 [2m] Marianna (*1767 †?)

     B7 [2m] Marianna (*1771 †?) ?∞po 1802 Stefan Sowiński (*1781†?)

     B8 [2m] Wiktoria (*1771 †?) ∞1787 Antoni Kopczyński (*1765? †?)

     B9 [2m] Łukasz (*1774 †1833) de Markowce [d.41, 46] ∞1805 Agnieszka Sobieszczańska (*1786? †1827) de Lackie:

        C1 Wiktoria (*1810? †1825) {w metr. zgonu zapisana jako córka Marianny}

        C2 Gabriel (*1811? †1828)

        C3 Katarzyna (*1813 †?) {metryka z 1833 r.} ∞1833 Maciej Drohomirecki (*1803? †?)

        C4 Aniela Tekla (*1816 †1819) {metryka z 1819 r.}

        C5 Marianna (*1819 †?) {metryka z 1822} [1]∞1836 Tomasz Drohomirecki (*1814? †?) de Żywaczów [2]∞1844 [Chocimierz] Mikołaj Topczewski (*1819 †1845) de Żywaczów [3]∞1847 [Chocimierz] Marcin Kossowski (*1819 †?) de Żywaczów

        C6 Eleonora (*1827 †?)

     B10 [2m] Katarzyna (*1778 †?)

     B11 [2m] Anastazja (*1784 †?)

     B12 [2m] Michał (*1785 †?)

     B13 [2m] Stefan (*1787 †?)

     B14 [2m] Józef (*1789 †?)

     B15 [2m] Marianna (*1790 †1842?) ?∞1812 Jan Zagórski (*1787 †1851) de Markowce

     B16 [2m] Jan (*1792 †?)

     B17 [2m] Gabriel Aleksander (*1794 †?)

  A3 Stanisław (*1718 †?) {ur. in Miłowanie}

 

   + Teresa KRAJEWSKA (*? †?) ∞ok. 1725 Andrzej Łastowiecki vel Ostowiecki (*? †?) de Kłubowce

 

   + Andrzej KRAJEWSKI (*1719? †1779) {zm. in Nadorożna} [1]∞? Rozalia N. (*? †?) [2]∞? Katarzyna N. (*? †?):

     A1 [1m] Michał (*1746 †?) {metr. w Tyśmienicy}

     A2 [1m] Jan (*1748 †?) {metr. w Tyśmienicy}

     A3 [2m] Elżbieta (*1754 †?) {ur. in Kłubowce} ∞? Piotr Swaryczewski (*? †?) de Tyśmienica

     A4 [2m] Mikołaj (*1756 †?) {ur. in Nadorożna}

     A5 [2m] Anna Barbara (*1759 †?) {ur. in Nadorożna} ∞1782 [Tłumacz] Franciszek Pilatowski (*? †?) de Nadorożna

     A6 [2m] Bartłomiej (*1764 †?) {ur. in Nadorożna}

 

      + Marianna KRAJEWSKA (*? †?) ∞ok. 1806 Józef Zarski vel Zaszowski {?} (*? †?) {in Lackie}:

        A1 Łucja Zarska{?} (*1806 †?) - r.ch.: Julianna Zajączkowska, Roch Łoziński

        A2 Jan Zaszowski{?} (*1808 †?) - r.ch.: Józef Zajączkowski, Katarzyna Rczanska{?}

 

         + Teofil vel Feliks KRAJEWSKI (*? †?) ∞? Rozalia Zdanowicz (*? †?):

           A1 Honorata (*? †?) ∞ok. 1879 Kazimierz Krajewski (*? †?) de Jezierzany

           A2 Marianna (*? †?) ∞ok. 1897 Mikołaj Zdanowicz (*? †?) de Jezierzany

 

      + Konstancja KRAJEWSKA (*1779? †?) de Markowce ∞1797 [Tyśmienica] Ksawery Dutkiewicz (*1762? †?)

 

         + Brygida KRAJEWSKA (*? †?) ∞? Jan Zaryczkowski (*1809? †?)

 

            + Jan KRAJEWSKI (*1820? †1862) [d.9] ∞1844? Maria Jaruszewska vel Jaroszewska (*? †?)

 

            + Jan KRAJEWSKI (*? †?) ∞1844? Teresa Uhornicka (*? †?)

 

               + Antoni KRAJEWSKI (*? †?) ∞1875? Maria Łucka (*? †?)

 

               + Michalina KRAJEWSKA (*? †?) ∞1887? Karol Jedliński (*? †?) de Kłubowce

 

               + Karol KRAJEWSKI (*? †?) ∞1890? Teofila Jaworska (*? †?)

* Niewątpliwie z wyżej wymienionych Krajewskich pochodzili Antoni i Jan oraz Józef Krajewscy, którzy udowodnili swoje szlachectwo w Halickim Sądzie Grodzkim, w 1782 r. oraz związane z tym prawo do herbu Jasieńczyk. Potwierdza to "Herbarz polski" (tom 12) Adama Bonieckiego, wskazując potomków wyżej wymienionych, którzy uzyskali potwierdzenia wylegitymowanego wcześniej szlachectwa w Wydziale Krajowym we Lwowie, przy czym podany rodowód w pełni koresponduje z informacjami z ksiąg metrykalnych.  

 

[linia z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

      + Jan KRAJEWSKI (*? †?) de Rakowiec [1]∞1754 Marianna Ilnicka (*? †?) [2]∞1761 Marianna vel Katarzyna Cedrowicz (*? †?) [3]∞? Marianna N. (*? †?) ->in Jezierzany:

        C1 [1m] Mikołaj (*1759 †?)

        C2 [2m] Stanisław Kostka (*1762 †1842) de Jezierzany [d.115?] ∞1785 Rozalia Krzemińska (*1767 †?) de Jezierzany:

           D1 Helena (*1788 †?)

           D2 Wojciech (*1789 †?)

           D3 Marianna (*1792 †?)

           D4 Józef (*1794 †?) {s. Anny ?}

           D5 Katarzyna (*1797 †?) ∞1824 Jakub Pruszyński (*1794? †1853) de Jezierzany

           D6 Małgorzata (*1800 †?)

           D7? Helena (*1805? †?) de Jezierzany [d.42?] ∞1831 Michał Zdanowicz (*1807? †1855) de Jezierzany [d.67]

           D8 Agnieszka (*1806? †?) [1]∞1833 Mikołaj Kopczyński (*1806? †przed 1844) de Hostów [2]∞1844 Jakub Sokołowski (*1798 †1856) de Tłumacz

           D9 Franciszka (*1812? †?) ∞1852 Antoni Czajkowski (*1797 †?) de Jezierzany

           D10? Michał (*? †?) de Jezierzany [d.115] ∞? Katarzyna Seremczuk vel Saranczuk (*? †?) {r.g.}:

              E1 Wojciech (*1833 †?)

              E2 Antoni (*1839 †?)

              E3 Włodzimierz (*1844 †?)

              E4 Błażej (*1847 †?)

              E5 Kazimierz (*1850 †?)

        C3 [2m] Paweł (*1765 †?)

        C4 [2m] Rozalia (*1767 †?)

        C5 [2m] Stefan (*1769 †?) de Jezierzany ∞1793 Anna Krzemińska (*? †?) de Jezierzany:

           D1 Józef (*1794? †?) de Jezierzany ∞1821 Marianna Samborska (*1799? †?) de Jezierzany:

              E1 Michał (*1822 †?) {leg. WK we Lwowie 1884}

              E2 Jan (*1827 †?) {leg. WK we Lwowie 1884}

              E3 Józef (*1830 †?) {leg. WK we Lwowie 1884} ∞1859 [Obertyn] Magdalena Ostrowska (*1832? †?) de Obertyn {ex Grabownica}

              E4 Mateusz (*1834 †?) {leg. WK we Lwowie 1884}

           D2 Katarzyna ze Sieny (*1797 †?)

           D3? Marianna (*1820? †?) ∞1839 [Nadwórna] Michał Hołyński (*1812? †?) de Przerośl

        C6 [2m] Jan Nepomucen (*1772 †przed 1832) ∞1798 Teresa Zubczewska (*1774 †1832) de Tłumacz:

           D1 Eleonora Franciszka (*1800 †?) ∞ok. 1818 Jan Strutyński (*? †?) de Tłumacz

        C7 [2m] Joanna (*1775 †?)

        C8 [2m] Józef (*1778 †przed 1834) de Jezierzany [d.16] ∞? Anna N. (*1775? †1834)

        C9 [3m] Kazimierz (*1781 †?)

 

         + Kazimierz KRAJEWSKI (*? †?) de Jezierzany ∞? Teresa Zwierzyńska (*1771? †1821) {secundo voto Ciszewska}:

           D1 Marianna (*1782? †1832) ∞ok. 1809 Ignacy Szydłowski (*1784 †1834) de Jezierzany

           D2 Józef (*1793 †?)

           D3 Antoni (*1795/96? †1846) de Jezierzany [d.131] ∞1822 Marianna Zdanowicz (*1802? †?):

              E1 Marcin (*1823 †1823)

              E2 Andrzej (*1823 †1828)

              E3 Tekla (*1826 †1827)

              E4 Michał (*1829? †?) de Jezierzany [d.131] ∞1853 Marianna Kłonowska (*1836 †?) de Tłumacz:

                 F1 Honorata (*1854 †?) ∞ok. 1875 Władysław Sokołowski (*1848 †?) de Olesza

              E5 Andrzej (*1831 †ok. 1877) de Jezierzany [d.131] [1]∞1851 Marianna Kłonowska (*1833 †?) de Słobudka [2]∞? Aniela Tuzinkiewicz {recte Duzinkiewicz} (*1844 †?) de Jezierzany {secundo voto Śniechowska}:

                 F1 [1m] Leonia (*1853 †?) ∞ok. 1871 Mikołaj Biliński (*ok. 1841/43? †?) de Tłumacz

                 F2 [1m] Maria (*1855 †?)

                 F3 [1m] Józefa (*1859 †?) ∞ok. 1886 Michał Wasylów (*? †?)

                 F4 [1m] Antoni (*1860 †?)

                 F5 [1m] Rozalia (*1861 †?)

                 F6 [1m] Józef (*1864 †?)

                 F7 [1m] Michalina (*1865 †?)

                 F8 [1m] Eleonora (*? †?) ∞ok. 1889 Mikołaj Biliński (*ok. 1841/43? †?) de Tłumacz

                 F9 [2m] Karolina (*? †?) ∞ok. 1895 Leon Karol Szydłowski (*1868 †?) de Tłumacz

                 F10 [2m] Antoni (*1876 †?)

              E6 Marcin (*1833 †1848)

              E7 Rozalia (*1837 †?) ∞1854 Mateusz vel Maciej Kłonowski (*1830 †?) de Tłumacz

              E8 Zofia (*1842 †?)

           D4 Helena (*1799 †1854) ∞1823 Jan Zembrzycki (*1797? †?) de Jezierzany

           D5 Jan (*1801 †1855) de Jezierzany [d.70] ∞1823 Marianna Śniechowska (*1800? †?):

              E1 Jadwiga (*1824 †1825)

              E2 Teresa (*1824 †1825)

              E3 Józef (*1827 †?)

              E4 Antonina (*1830 †1839)

              E5 Wojciech (*1833 †1834)

              E6 Feliks (*1835 †?)

              E7 Joanna (*1838 †?) ∞1856 Jan Śniechowski (*1832 †?) de Jezierzany

 

            + Michał KRAJEWSKI (*? †?) de Jezierzany [d.14] ∞? Maria Zielińska (*? †?):

              A1 Honorata (*1856 †ok. 1930) ∞ok. 1878 Ignacy Ornatowski (*? †?) de Jezierzany

 

               + Antonina KRAJEWSKA (*? †?) ∞ok. 1894 Franciszek Kozakiewicz (*? †?) {in Jezierzany}

 

      + Mikołaj KRAJEWSKI (*? †?) ∞? Józefa N. (*1822? †1848) {in Tłumacz}

 

      + Justyna KRAJEWSKA (*1769? †1840) ∞ok. 1804 Wojciech Pruszyński (*1782 †1823) de Jezierzany

 

      + Katarzyna KRAJEWSKA (*1788? †1833?) ∞ok. 1809 Paweł Śniechowski (*1784 †1831) de Słobudka

 

      + Marianna KRAJEWSKA (*? †?) ∞ok. 1814 Jan Czajkowski (*1782 †?) de Jezierzany

 

      + Marianna KRAJEWSKA (*1796? †1855) ∞ok. 1815 Michał Czajkowski (*1787 †1844) de Jezierzany

 

   + Mikołaj KRAJEWSKI (*? †?) ∞? Teresa N. (*? †?):

     A1 Katarzyna (*1800? †?) ∞1820 Mikołaj Sabatowicz (*1797 †?) de Tłumacz [d.163]

 

      + Antoni KRAJEWSKI (*? †?) de Dolina ∞? Tekla Sarnecka (*1797? †1846) [zm. in Tłumacz}:

        A1 Franciszka (*1833 †1834) {ur. in Rakowiec ad Czernelica, metr. in Ottynia}

        A2 Antonia (*1835 †?) {ur. in Hołosków}

 

+ Agnieszka KRAJEWSKA (*? †?) ∞1762 [in Tłumacz] Jan Doliński (*? †?)

 

[linia z miasta Czernelica i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Andrzej KRAJEWSKI (*? †?) de Rakowiec ∞1757 Anna Kowalczuk vel Kowalska (*? †?):

  A1 Józef (*1758 †?)

  A2 Marianna (*1760 †?)

  A3 Kazimierz (*1762 †?)

  A4 Michał (*1766? †1833) de Rakowiec [d.82] [1]∞? Katarzyna Boratyńska (*? †?) [2]∞? Zofia Ornatowska (*? †?) de Potok:

     B1 [1m] Józef (*? †?) de Rakowiec [d.82] ∞? Maria Witwicka (*? †?):

        C1 Maria (*1819 †1819)

        C2 Augustyn (*1820 †?)

     B2 [1m] Marianna (*1796? †?) ∞1816 Jakub Grabowski (*1795? †?) de Potok

     B3 [1m] Karol (*1798? †1840)

     B4 [1m] Andrzej (*1800? †1816)

     B5 [1m/2m] Agnieszka (*? †?):

        C1 Michalina (*1832? †1833) {córka Agnieszki}

        C2 Karolina (*1834 †?) {córka Agnieszki}

     B5 [2m] Justyna Brygida (*1816 †1822)

     B6 [2m] Czesław Emilian (*1818 †1822?) {w metr. zgonu zapisany jako Hieronim}

     B7 [2m] Zachariasz Erazm (*1820 †?) ∞1847 [Gwoździec] Magdalena Pielichowska (*1827? †?) de Kułaczkowce:

        C1 Michalina (*1861 †?) {ur. in Przybyłów [d.108]}

     B8 Julia (*1822 †?)

     B9 Paweł (*1825 †?)

 

+ Bartłomiej KRAJEWSKI (*? †?) de Kopaczyńce ∞? Teresa N. (*? †?):

  A1 Baltazar Fabian (*1761 †?)

  A2 Domicella Marianna (*1763 †?)

  A3 Cecylia Katarzyna (*1765 †?)

  A4 Joachim (*1768 †?)

 

   + Jan KRAJEWSKI (*? †?) ∞? Marianna Gierczanowska (*? †?):

     A1 Józef (*1784? †?) de Kopaczyńce [d.52, d.45, d.65, d.79] [1]∞1805 Marianna Ilnicka (*1786? †?) de Czernelica [2]∞1815 Helena Jakubowska (*1800? †?) de Czernelica:

        B1 [2m] Franciszek (*1818 †?)

        B2 [2m] Karolina (*1820? †?) ∞1839 [Michalcze] Andrzej Worobec (*1812? †?) {r.g.} de Dąbki

        B3 [2m] Maurycy (*1820? †1824)

        B4 [2m] Genowefa (*1823 †?)

        B5 [2m] Agnieszka (*1825 †?)

        B6 [2m] Katarzyna (*1830 †?)

        B7 [2m] Michał (*1832 †?)

        B8 [2m] Rozalia (*1838 †?) {ur. in Repużyńce, metr. in Michalcze}

 

      + Tomasz KRAJEWSKI (*? †?) ∞? Katarzyna Bartkowska vel Baczyńska (*? †?):

        C1 Jan (*1785 †?) {ur. in Rakowiec, par. Tłumacz, metr. z 1786 r.}

        C2 Jakub (*1788 †?) {ur. in Rakowiec, par. Tłumacz}

 

      + Jacek KRAJEWSKI (*? †?) de Olejowa-Korolówka ∞? Magdalena Zaremba (*? †?):

        A1 Marianna (*1800? †1867) de Kołodziejówka {zm. in Przerośl [d.90]} ∞1816 [Jezupol] Andrzej Drohomirecki (*1791? †1861) de Żywaczów {zm. in Grabowiec [d.183]}

        A2 Marcjanna (*1816? †?) ∞1848 [Gwoździec] Ludwik Maurycy Pianowski (*1818? †?) de Winograd {ex Zaleszczyki}

 

[linia z miasta Tłuste i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

Jan KRAJEWSKI (*? †?) ∞? Maria Krowicka (*? †?):

  A1 Józef (*1814? †?) {ex Słobudka} ∞1845 Józefa Chmielnicka (*1825? †?) de Różanówka

 

+ Andrzej KRAJEWSKI (*? †?) de Siemakowce {ex Świdowa} ∞? Józefa Kulikowska (*? †?):

  A1 Marcella (*1824? †?) {ur. in Świdowa} ∞1849 [Michalcze] Tomasz Werner (*1821? †?) de Siemakowce

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2013

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2013