Genealogia rodu Knihinicki herbu Sas*

[linia z miast Nadwórna i Tyśmienica oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z herbarzy oraz ksiąg metrykalnych

 

♣ Aleksander KNIHINICKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Grzegorz (*? †?) ∞? Anna Broszniowska (*? †?):

     B1 Aleksander (*? †?) ∞? Katarzyna Drohomirecka Karylczyk (*? †?):

        C1 Bazyli (*? †?) {leg. HSG 1782} ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Jan (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Aleksander (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                 F1 Jan (*? †?) {leg. GP 1846}

                 F2 Józef (*? †?) {leg. GP 1846}

              E2 Feliks (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                 F1 Aleksy (*? †?) {leg. GP 1846}

                 F2 Aleksander (*? †?) {leg. GP 1846} ∞? N.N. (*? †?):

                    G1 Piotr (*? †?) {leg. GP 1846}

                    G2 Justyn (*? †?) {leg. GP 1846}

        C2 Jan (*? †ok.1792) {leg. HSG 1782} de Cucyłów ∞? Marianna Krajewska (*? †?) de Markowce:

           D1 Piotr (*1761? †?) {leg. WS 1811} de Markowce [d.40] ∞1791 [Halicz] Anna Lityńska (*1773? †?) de Wiktorów:

              E1 Eliasz (*1792 †?) {r.g.}

              E2 Andrzej "Jędrzej" (*1795 †?) {r.g.}

              E3 Jan (*1797 †?) {r.g.}

              E4 Jan (*1798 †?) {r.g.}

              E5 Józef (*1800 †?) {r.g.}

              E6 Mikołaj "Nicola" (*1802 †?) {r.g.}

              E7 Barbara (*1803? †?) ∞1823 Bazyli Hołyński (*1786? †?) {r.g.} de Lackie

              E8 Marianna (*1810 †1822?) {ur. i zm. in Lackie}

           D2 Marianna (*? †?) ∞ok. 1785 Stanisław Słonecki (*? †?) de Cucyłów

           D3? Anna (*1767? †1832) ∞1787 [Tyśmienica] Mikołaj Zubr (*1763? †?) {r.g.} de Lackie

           D4 Jerzy (*1767? †?) {leg. WS 1811} de Cucyłów [d.55] 1794 [Zabłotów] Eleonora Czerny (*1780? †1818) de Borszczów:

              E1 Marianna Agnieszka (*1795 †ok. 1837?) de Cucyłów [1]∞1810 [Nadwórna] Alojzy Morze (*1782? †1816) de Grabowiec {zm. in Berezów Niżny (ad Jabłonów)} [2]∞1817 [Nadwórna] Józef Krajewski(*1794 †1844) de Lackie

              E2 Wiktoria (*1796 †1800) {metr. z 1797 r.}

              E3 Julianna (*1798 †?) {metr. z 1799 r.}

              E4 Katarzyna (*1799 †1803) {metr. z 1800 r.}

              E5 Anna (*1801 †?) {metr. z 1802 r.} ∞1821 [Nadwórna] Tomasz Słonecki (*1791? †1849) de Cucyłów {ex Kornicz (cyrkuł Kołomyja)}

              E6 Teodor (*1804? †?) {r.g.} ∞1840 [Uście Zielone] Karolina Michalska (*1816? †?) de Petryłów

              E7 Małgorzata (*1818 †1818)

           D5 Mikołaj (*1767? †przed 1832) {leg. WS 1811} de Lackie [d.108] [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1813 [Bohorodczany] Helena Grabowiecka (*1792 †1847) de Grabowiec {secundo voto Sokołowska}:

              E1 [2m] Aniela (*1820? †?) [1]∞1839 Mikołaj Korzeniowski (*1817 †?) de Lackie [2]∞1870 Jakub Markowski (*1817? †?) {r.g.} de Kozówka (cyrkuł Brzeżany)}

              E2 [2m] Karolina (*1822? †1857) {metr. w Tyśmienicy z 1850 r.}

              E3 [2m] Grzegorz (*1824? †ok. 1856) {r.g.} de Lackie ∞1845 [Chocimierz] Marianna Drohomirecka (*1825 †?) de Żywaczów {secundo voto Hołyńska}:

                 F1 Jan (*1848? †?) {r.g.} de Lackie [d.110] ∞1872 Julianna Jaroszewska (*1843 †?) de Lackie:

                    G1 Marcin ŁUK KNIHINICKI (*? †?) {r.g.} de Lackie ∞1904? Ludwika Łuk-Knihinicka (*1881 †?) de Lackie:

                       H1 Antonina Julia (*1913 †?)

              E4 [2m] Antonina (*1828? †?) ∞1846 Stanisław Hołyński (*1823? †?) de Lackie

           D6 Adam (*1769? †?) {leg. WS 1811} [1]∞? N.N. (*? †?) [2]∞1809 [Tyśmienica] Urszula Woźniatowska {primo voto Młotkowska} (*1778? †1846) {zm. in Lackie [d.15]}

           D7 Jan (*1773? †?) {leg. WS 1811} de Cucyłów ∞1813 [Bohorodczany] Julianna Grabowiecka (*1790 †1837) de Grabowiec:

              E1 Katarzyna (*1816 †1855) ∞1840 [Nadwórna] Karol Jaroszewski (*1817? †1856) de Lackie

              E2 Jakub ŁUK KNIHINICKI (*1820? †ok. 1882) {r.g.} de Cucyłów [d.90] ∞1858 [Tyśmienica] Anna Srokowska (*1834? †?) {ex Martynów} de Lackie {secundo voto Iwanicka}

              E3 Marianna (*1828 †?) ∞1848 [Nadwórna] Antoni de Rasco Stefanowicz (*1816? †?) {r.a.}

           D8 Bazyli (*1775? †?) {leg. WS 1811} de Cucyłów ∞1801 [Nadwórna] Katarzyna Zajączkowska (*1781? †1827) de Cucyłów ->in Cucyłów [d.100]:

              E1 Eleonora Petronela Katarzyna (*1802 †1855) {zm. in Krasiejów} ∞1819 [Nadwórna] Józef Strutyński (*1794? †?) econom in Żywaczów

              E2 Marianna (*1807 †?) [1]∞1830 [Nadwórna] Jerzy Grabowiecki (*1782? †przed 1841) de Grabowiec [2]∞1841 [Bohorodczany] Onufry Matkowski (*1816? †?) de Grabowiec

              E3 Aniela (*1814 †1860) [1]∞1832 [Nadwórna] Teodor Hołyński (*1787? †?) de Cucyłów [2]∞1841 [Nadwórna] Jan Hołyński (*1814? †?) de Przerośl

              E4 Antonina Marianna (*1816 †?) ∞1835 [Nadwórna] Jan Hołyński (*1810? †?) de Lackie

           D9? Katarzyna (*1776? †1838) 1795 [Nadwórna] Jan Hołyński (*1768? †przed 1838) {r.g.} de Lackie

 

         + Jan KNIHINICKI (*? †?) Paroch {r.g.} in Przybyłów ∞? N.N. (*? †?) {r.g.}:

           A1 Marianna (*? †?) {r.g.} ∞ok. 1790 Jan Majewski (*? †?) {r.g.} de Markowce

 

            + Tomasz KNIHINICKI (*? †?) {wzm. w 1791 r. jako świadek ślubu Piotra i Lityńskiej in Halicz}

 

            + Jan KNIHINICKI (*1768? †ok. 1805) {r.g.} heres sortis in Markowce ∞1794 [Sołotwina] Anna Dobrzańska (*1777? †?) de Żuraki {secundo voto Hołyńska}:

              A1 Katarzyna (*1795 †?) {r.g.} [1]∞1812 Piotr Żurakowski (*1782? †?) {r.g.} de Żuraki [2]∞1824 [Sołotwina] Karol Szkuratowski (*1787? †1826) de Żuraki [3]∞1829 [Sołotwina] Michał Krechowiecki (*1801? †?) de Markowce

              A2 Antoni (*1799 †?) {r.g.} ?∞? Teresa Grabowiecka (*? †?) de Grabowiec{?}:

                 B1 Józef (*1825? †po 1888) {r.g.} de Grabowiec ∞1851 [Sołotwina] Katarzyna Zielińska {primo voto Jaworska} (*1821 †1888) de Żuraki:

                    C1 Ignacy (*1854? †?) {r.g.} de Grabowiec [d.135] [1]1880 [Sołotwina] Maria Pomianyk (*1864? †?) de Manasterczany [2]∞1889 [Sołotwina] Maria Łukacz (*1873? †?) de Starunia {secundo voto Hoszowska}:

                       D1 [1m] Sabina (*1883? †?) {ex Starunia} ∞1900 Jan Hołyński (*1871? †?) {ur. in Lackie} de Grabowiec

                       D2 [1m] Bronisław (*1885? †?) ∞1910 Maria Dominikiewicz {primo voto Haberstock} (*1873? †?) {ur. in Czerniejów}

                       D3 [2m] Emilia (*1892 †?) ∞1907 [Bohorodczany] Michał Drohomirecki (*1882? †?) de Lackie

                       D4 [2m] Michał (*1900? †?) ∞1922 Maria Stefanowicz (*1903? †?):

                          E1 Waleria (*1923)

                          E2 Stefania (*1930)

                       D5 [2m] Katarzyna (*1904 †?) ∞1923 Andrzej Pyzik (*1872? †?) de Bitków:

                          E1 Maria (*1922 †?) {córka Katarzyny}

                       D6 [2m] Rozalia (*1910 †?) ∞1928 Jan Barylak (*? †?)

                 B2 Jan (*1827? †?) {r.g.} de Lackie ∞1861 [Bohorodczany] Wiktoria Emilia Hołyńska {primo voto Grabowiecka} (*1834? †?) de Grabowiec

              A3 Maria (*1801 †?) {r.g.}

              A4 Michał (*1803 †1823) {r.g.} [zm. in Żuraki [d.143], pochowany w rycie {r.l.}]

 

            + Dymitr KNIHINICKI (*1776? †?) {r.g.} de Markowce [d.30] ∞1808 [Nadwórna] Barbara Kulesza ["Koleszowna"] (*1788? †?):

              A1 Anna (*1811? †1854) [1]∞1837 Józef Krajewski (*1794 †1844) de Lackie [2]∞1845 Jerzy Markiewicz (*1800? †?) de Kobyłowce {cyrkuł Zaleszczyki}

              A2 Bartłomiej (*1813 †?) {r.g.}

 

               + Paweł KNIHINICKI (*? †?) ∞? Melania Torwus (*? †?):

                 A1 Grzegorz (*1830? †?) {r.g.} de Sadzawka ∞1855 [Ottynia] Anna Lewicka (*1829? †?) de Majdan

 

               + Jan ŁUK KNIHINICKI (*? †?) {r.g.} de Lackie ∞? Maria Hoszowska (*? †?) {r.g.}:

                 A1 Julianna (*? †przed 1904) {r.g.} ∞ok. 1856 Adam Grabowiecki (*1837 †1904) de Grabowiec

 

               + Michał KNIHINICKI (*? †?) ∞? Julianna Orzechowska (*? †?) de Grabowiec{?}:

                 A1 Marianna (*? †?) ∞ok. 1857 Wincenty Korzeniowski (*1834 †?) de Lackie

 

               + Józef KNIHINICKI (*? †?) {r.g.} de Lackie [d.139] ∞? Konstancja Hołyńska (*? †?) {r.g.}:

                 A1 Antonina (*? †?) {r.g.} ∞ok. 1861 Józef Korzeniowski (*1831 †?) de Lackie

 

               + Gabriel ŁUK KNIHINICKI (*? †?) ∞? Anna Skulska (*? †?):

                 A1 Mikołaj (*1836? †?) {r.g.} de Lackie [d.201] ∞1858 Tekla Dziedzicka (*1840 †?) de Lackie

                 A2 Antonina (*? †?) ∞ok. 1879 Jan Sękowski (*1837 †?) de Starunia

 

               + Michał KNIHINICKI (*? †?) ∞? Julia Hoszowska (*? †?):

                 A1 Leon (*1844? †?) {r.g.} de Lackie [d.123] ∞1868 Antonina Zagórska (*1849 †?) de Markowce:

                    B1 Michał ŁUK KNIHINICKI (*? †?) {r.g.} de Lackie [d.493, d.492] ∞? Karolina Hołyńska (*1876 †?) de Przerośl:

                       C1 Andrzej (*1898? †?) {r.g.} de Lackie ∞1921 [Bohorodczany] Paulina Stefanowicz {primo voto Dziedzicka} (*1898? †?) de Grabowiec ->in Grabowiec:

                          D1 Emilia (*1922)

                          D2 Rozalia (*1927)

                       C2 Józefa (*1901? †?) ∞1921 Ambroży Julian Hrycak (*1889? †?) de Łysiec

                       C3 Jan (*1908 †?) {ochrzczony w cerkwii}

                       C4 Kornelia (*1910 †?) ∞1929 Ignacy Jaworski (*1905? †?) de Lackie Szlacheckie

                       C5 Roman (*1913 †?) {ochrzczony w kościele}

                    B2 Józef ŁUK KNIHINICKI (*1871? †?) {r.g.} de Lackie Szlacheckie [d.123] ∞1901 [Tłumacz] Maria Zagórska (*1864 †?) de Nadorożna {secundo voto Knihinicka}:

                       C1 Leon (*1902? †?) {r.g.} de Lackie ∞1926 Maria Łucka (*1906? †?) de Lackie:

                          D1 córka (*? †?) {in Lackie Szlacheckie}

                       C2 Piotr (*? †?) {r.g.} ∞? N.N. (*? †?):

                          D1 córka (*? †?) {in Stanisławów}

                       C3 Michał "Sianio" {r.g., zamordowany wraz z rodziną w czasie II wojny światowej} ∞? N.N. (*? †?):

                          D1 syn (*? †?)

                          D2 syn (*? †?)

                          D3 syn (*? †?)

                       C4 Anna (*1907 †?) ∞1926 Rudolf Piotrowicz (*1901? †?) de Tłumacz

                    B3 Jan (*? †?) {r.g.} de Markowce [d.103] ∞? Karolina Grobelko (*? †?):

                       C1 Michał (*1903 †?)

                    B4 Rozalia (*1874 †1876?)

                    B5 Cyryl ŁUK KNIHINICKI (*? †?) {r.g.?} de Lackie Szlacheckie [d.123] ∞1909? Maria Zagórska {primo voto Knihinicka} (*1864 †?) de Lackie {ex Nadorożna}:

                       C1 Józef (*1909 †?)

                       C2 Antonina (*1913 †?)

                    B6 Emilia (*1879 †?) ∞1896 Karol Drohomirecki (*1871? †?) de Lackie

                    B7 Ludwika (*1881 †?) ∞1904? Marcin Łuk-Knihinicki (*? †?) {r.g.} de Lackie

                    B8 Zuzanna (*1890 †?)

                    B9 Maria (*1895 †1902?)

 

               + Teodor KNIHINICKI (*? †?) ∞? Maria Jaworska (*? †?):

                 A1 Grzegorz (*1826? †?) [1]∞? Agata Śmietaniuk (*? †?) {ex Rochynia} [2]∞1864 Emilia Schrehof (*1836? †?) de Słobudka {ex Jurkówka}

 

                  + Ludwik KNIHINICKI (*? †?) ∞1881? Maria Dziedzicka (*? †?)

 

                  + Antoni ŁUK KNIHINICKI (*? †?) ∞? Maria Terlecka (*? †?):

                    A1 Władysław (*1849? †?) {r.g.} de Lackie [d.169] ∞1878 [Chocimierz] Izabella Szyjkowska (*1858? †?) de Żywaczów:

                       B1 Izabella (*1881? †?) ∞1928 Witold Korczak Czeczukowicz (*1889? †?) ex Piatychory{?}

 

 

                     + Łukasz KNIHINICKI (*? †?) {r.g.} de Lackie ∞? Michalina Knihinicka (*? †?):

                       A1 Karolina (*? †1944) ∞1897 Antoni Ruczkowski (*? †1929) de Tłumacz

                       A2 Michał (*1874? †?) {r.g.} de Lackie [d.122] ∞1898 Maria Wiszniewska (*1882? †?) de Lackie:

                          B1 Helena (*1903 †?)

 

                        + Jakub KNIHINICKI (*? †?) de Lackie Szlacheckie ∞? Maria Uhornicka (*? †?):

                          A1 Anna (*1898? †?) {r.g.} [1]∞? N. Zakrzewski (*? †?) [2]∞1919 Piotr Tarańczak (*1896? †?) de Lackie Szlacheckie

 

                        + Platon KNIHINICKI (*? †?) {wzm. w 1921 r. jako świadek ślubu Andrzeja i Stefanowiczównej}

 

                        + Karol KNIHINICKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                          A1 Leon (*1909 †1975) de Lackie ∞1939 Janina Zuber (*1912 †1975) de Lackie:

                             B1 Zofia (*1940)

                             B2 Stanisława (*1946)

                             B3 Wanda (*1946) ∞? N.N. (*? †?):

                                C1 Małgorzata N. (*1986)

                          A2 Maria (*? †?) ∞? Marcin Jaworski (*? †?) Przewodniczący Związku Szlachty Zagrodowej w Lackiem

 

                          {może tożsami}

 

                        + Karol KNIHINICKI (*? †?) ∞1911? Maria Zagórska (*? †?)

 

                        + Teofila KNIHINICKA (*? †?) ∞ok. 1900 Józef Kuźmiński (*? †?) de Wołosów

 

                  + Marianna KNIHINICKA (*? †?) ∞ok. 1851 Jakub Hołyński (*? †?) de Przerośl

 

               + Marianna KNIHINICKA (*? †?) ∞ok. 1836 Mikołaj Dziedzicki (*? †?) de Lackie

 

            + Tekla KNIHINICKA (*1789? †?) de Cucyłów ∞1809 [Nadwórna] Stefan Hoszowski (*1780? †?) {r.g.} de Lackie

 

         + Anna KNIHINICKA (*1779? †?) ∞1805 Szymon Hołyński (*1773? †?) {in Markowce}

 

      + Anastazja KNIHINICKA (*1758? †1828) ∞ok. 1791 Ignacy Jaroszewski (*? †?) de Lackie

 

      + Marianna KNIHINICKA (*? †?) ∞ok. 1788 Stanisław Słonecki (*? †?) de Cucyłów

 

       {może tożsame (?)}

 

      + Marianna KNIHINICKA (*1769? †1849) {zm. in Lackie [d.36]}

* Niewątpliwie wyżej wymienieni Adam, Piotr, Jerzy, Mikołaj, Bazyli i Jan Knihiniccy, synowie Jana i Marianny Krajewskiej, wnukowie Aleksandra i Katarzyny Drohomireckiej, są tożsami z Adamem, Piotrem, Jerzym, Mikołajem, Bazylim i Janem Knihinickimi, którzy wylegitymowali się ze szlachectwa w Wydziale Stanów we Lwowie w 1811 r. Wprawdzie wszyscy oni podali za swój herb Łuk i jako Łuk Knihiniccy byli czasem zapisywani w XIX-wiecznych księgach metrykalnych parafii Tyśmienica, ale najprawdopodobniej byli herbu Sas, albowiem tym herbem pieczętowali się przedstawiciele tego rodu w XV i XVI w., a ponadto, będąc autochtonicznie związani z Ziemią Halicką, wraz z Krechowieckimi herbu Sas pochodzili od wspólnego przodka, o czym świadczą wpisy w aktach grodzkich i ziemskich halickich, powołane w herbarzach Bonieckiego i Uruskiego.

 

[linia z miasta Obertyn i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Jan KNIHINICKI (*1769? †1819) de Obertyn [d.312] [1]∞? Rozalia Pasławska (*? †?) [2]∞? Anna Jaworska (*? †?):

  A1 [1m] Piotr (*1798 †?)

  A2 [1m] Józef (*1800 †1861) de Obertyn [d.312, d.505] [1]∞? Maria Jaworska (*? †?) de Obertyn [2]∞1837 Maria Jaworska (*? †?) de Obertyn [3]∞1858 Franciszka Wierzbicka (*1821? †?) de Obertyn:

     B1 [1m] Jan (*1833 †?)

     B2? [1m] Franciszka (*? †?):

        C1 Daniel (*1856? †1857) {syn Franciszki, zm. in Obertyn [d.505]}

     B3 [2m] Katarzyna (*1837 †?) ∞1859 Marcin Ornatowski (*1827? †?) de Obertyn

     B4 [2m] Barbara (*1839 †1840)

     B5 [2m] Augustyn (*1844 †1845)

     B6 [2m] Antonina (*1850 †1852)

     B7 [2m] Antoni (*1853 †1865)

     B8 [3m] Maria (*1859 †1864)

  A3 [1m] Paweł Piotr (*1802 †?)

  A4 [1m] Kazimierz (*1804 †1845) de Obertyn [d.312] ∞? Maria Rudnicka (*? †po 1845) de Obertyn:

     B1 Jan (*1839 †?)

     B2 Walentyn (*1842 †1845)

  A5 [1m] Wiktoria (*1809 †po 1842) [1]∞ok. 1828 Maciej Ciechanowski (*1784? †1842) de Obertyn [2]∞1842 Jan Fedorowicz (*1800? †?) {r.g.} de Obertyn

  A6 [1m] Michał (*1811 †?)

  A7 [1m] Salomea (*1811 †?)

  A8 [1m] Petronela (*1813 †?) [1]∞1839 Michał Hoszowski (*1815? †?) {r.g.} de Obertyn [2]∞1859 Jan Raczkowski (*przed 1815? †?) de Obertyn

  A9 [2m] Antoni Paweł (*1818 †?)

 

+ Michał KNIHINICKI (*? †?) {r.g.} de Obertyn [d.356] [1]∞? Franciszka N. (*? †?) [2]∞? Anna Jaworska (*1778? †1848):

  A1 [1m] Petronela (*1802 †?)

  A2 [1m] Justyna (*1804 †?)

  A3 [1m] Maria (*1807 †?)

  A4 [2m] Bazyli (*1816? †?) {r.g.} de Obertyn [d.356] ∞1842 Elżbieta Kutasiewicz (*? †?) de Obertyn [d.382]:

     B1 Antonina (*1843 †1843)

     B2 Karolina (*1846 †1849)

     B3 Mikołaj (*1857? †?) {r.g.} de Obertyn ∞1882 Antonina Baraniecka (*1861 †?) de Obertyn

  A5 [2m] Elżbieta (*1817 †?)

  A6 [2m] Katarzyna (*1817 †?)

  A7 [2m] Rozalia (*1818 †1862) ∞1847 Sebastian Rześniowiecki (*1823 †po 1862) de Obertyn

  A8 [2m] Marianna (*1831 †1856) ∞1849 Józef Kobylański (*1824? †?) {r.g.} de Obertyn

 

+ Józef KNIHINICKI (*? †?) de Obertyn [d.114] ∞? Anna N. (*? †?):

  A1 Jan (*1824? †1824)

 

+ Szymon KNIHINICKI (*? †ok. 1831) {r.g.} de Obertyn [d.306] ∞? Katarzyna Muszyńska (*1796? †1847) {secundo voto Rudnicka}:

  A1 Mikołaj (*1819? †?) {r.g.} de Obertyn [d.306] ∞1845 Franciszka Kobylańska (*1829? †?) de Obertyn:

     B1 Domicela (*1848 †?)

     B2 Katarzyna (*1853 †?)

  A2 Jan (*1822? †?) {r.g.} de Obertyn [d.306] [1]∞? Teresa Jaworska (*? †?) [2]∞1849 Maria Żyrawska (*1828? †?) de Obertyn:

     B1 [2m] Agnieszka (*1849 †1850)

     B2 [2m] Aniela (*1851 †?)

 

+ Jakub KNIHINICKI (*? †?) ?∞? Katarzyna N. (*? †?) {wzm. jako rodzice chrzestni}

 

+ Grzegorz KNIHINICKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Jan (*? †?) oeconomus in Woronów ∞? Maria Winnicka (*? †?):

     B1 Maria Kornelia (*1858 †?)

 

+ Jan KNIHINICKI (*? †?) ∞? Prakseda Jaworska (*? †?):

  A1 Łukasz (*1835? †?) {ex Sowki} ∞1864 Maria Żurawska (*1837 †?) de Obertyn

 

+ Maria KNIHINICKA (*? †?) ∞ok. 1835 Sylwester Malinowski (*? †?)

 

[linia z miasta Żuków i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Teodor KNIHINICKI (*? †?) ∞? Anna Jaskurska (*? †?):

  A1 Michał (*1811? †?) {r.g.} ∞1833 Katarzyna Lisiecka (*1815? †?) de Żuków ->in Żuków [d.65]:

     B1 Elżbieta (*1837 †?) {ur. in Żuków} ∞1858 Jan Bogucki (*1829? †?) de Żuków

     B2 Karolina (*1851? †1851)

 

   + Michał KNIHINICKI (*? †?) de Korniów {wzm. w 1858 r. jako świadek ślubu Elżbiety i Boguckiego}

 

[linia z miasta Chocimierz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Michał KNIHINICKI (*? †?) de Chocimierz [d.11] ∞? Zofia Kłodnicka (*? †?):

  A1 Anna (*1832? †?) ∞1852 [Chocimierz] Michał Kosiński (*1824 †?) de Chocimierz

  A2 Mikołaj (*1834? †?) {ur. in Korniów} ∞1856 [Obertyn] Teresa Lenard (*1836? †?) {ur. in Humniska (cyrkuł Sanok)}

 

[linia z miasta Ottynia i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Bazyli KNIHINICKI (*? †?) ∞? Helena Wasylkowska (*? †?):

  A1 Grzegorz (*1821? †?) {r.g.} ∞1846 [Ottynia] Wiktoria Raczkowska (*1827 †?) de Czeremchów ->in Czeremchów [d.112]:

     B1 Maria (*1849 †?)

     B2 Paulina (*1852 †?)

     B3 Józefa (*1854 †?)

     B4 Aleksandra (*1857 †?)

     B5 Honorata (*1860 †?)

 

   + Teresa KNIHINICKA (*? †?) ok. 1831 Wiktor Woycieski(*1795? †1840) de Czeremchów

 

+ Justyna KNIHINICKA (*? †?) ok. 1818 Adam Christen (*? †?) de Czeremchów

 

[linia z miasta Gwoździec i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Jerzy KNIHINICKI (*? †?) ∞? Zofia Baczyńska (*? †?):

  A1 Bazyli (*1815? †?) {r.g.} ∞1852 Julianna Sochacka (*1827? †?) de Targowica

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

{r.g.} - ryt greckokatolicki

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2015

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015