Genealogia rodu Jarocki herbu Rawicz

[linia z miasta Gwoździec i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z herbarzy oraz ksiąg metrykalnych

 

♣ Andrzej JAROCKI (*? †?) ∞? Ewa Zakliczanka (*? †?):

  A1 Michał (*? †?) de Dżurków ∞? Helena Skowrońska (*? †?):

     B1 Florian (*1742? †1822) de Dżurków ∞1776 [Żuków] Marianna Świderska (*1747? †1817) de Dżurków:

        C1 Józef (*1777 †1842) de Dżurków [d.221, 223] [1]∞? Rozalia Krzemińska (*? †?) [2]∞? Marianna Żarska (*1782? †1822) [3]∞? Aniela Chmielowska (*1789? †1849):

           D1 [1m] Maria (*1808? †?) ∞1829 Antoni Faściszewski (*1805? †?) de Dżurków

           D2 [2m] Anna Franciszka (*1815? †?) ∞1836 Maciej Cybulski (*1811? †?) de Dżurków

           D3 [2m] Helena (*1817 †?) ∞ok. 1843 Józef Cybulski (*? †?) de Dżurków

           D4 [3m] Antoni (*1823 †1831)

           D5 [3m] Marianna (*1825 †1848) ∞1842 Konstantyn Czarnecki (*1818? †?) de Dżurków

           D6 [3m] Dominik Marian (*1829 †1832)

        C2 Jan (*1780 †1781)

        C3 Marianna (*1782 †?)

        C4? Helena (*? †po 1848) ∞ok. 1805 Wojciech Żarski (*1774? †1848) de Obertyn

        C5? Magdalena (*1782? †1859) ∞ok. 1807 Antoni Żarski (*1785? †1860) de Obertyn

        C6? Katarzyna (*? †?) ∞ok. 1811 Stefan Skowroński (*1775? †1819) de Dżurków

        C7 Michał (*1795? †?) de Dżurków [d.191] ∞1823 Antonina Raczkowska (*1807? †?) de Dżurków:

           D1 Gwidona (*1825 †?) ∞ok. 1847 Franciszek Świderski (*1824 †?) de Dżurków

           D2 Marianna (*1835? †?) ∞1861 Florian Piątkowski (*1824? †?) oeconomus in Dżurków

           D3 Leon (*1844 †?) {metr. z 1852 r., ur. in Beleluja}

           D4 Eleonora (*1846 †?) {metr. z 1852 r., ur. in Beleluja} ∞1863 Ignacy Trzciński (*1839 †?) de Hostów

           D5 Elżbieta (*1849? †1852)

        C8? Petronela (*1796? †1848) ∞1816 Maciej Żarski (*1795? †1861) de Obertyn

        C9 Franciszek (*1804? †1844)

     B2? Jan (*? †?) de Dżurków ∞? Anna N. (*? †?):

        C1 Jan (*1781 †?)

     B3? Marianna (*? †?) ∞1767 Michał Kruszewski (*? †?) de Dżurków

     B4? Magdalena (*? †?) ∞1776 [Żuków] Antoni vel Tomasz Raczkowski (*? †?) de Obertyn

     B5 Tadeusz (*1759 †?)

* Niewątpliwie wyżej wymieniony Florian Jarocki jest tożsamy z Florianem Jarockim, który udowodnił swoje szlachectwo oraz związane z tym prawo do herbu Rawicz w Wydziale Stanów we Lwowie w 1808 r.

 

[linia z miasta Brzeżany i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

 

♣ Jan Kacper JAROCKI (*? †?) de Adamówka ∞? Aniela Łubkowska (*? †?):

  A1 Urban Jan (*1759 †?)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2013

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2013