Genealogia rodu Drohomirecki herbu Sas

[linia z miast Chocimierz, Tyśmienica i Bohorodczany oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie ksiąg metrykalnych oraz "Materiałów do genealogii szlachty galicyjskiej"

 

Samuel DROHOMIRECKI HOWORA (*? †?) ∞? Marianna Kurczyńska (*? †?):

  A1 Michał (*? †?) ∞? Joanna Jasińska (*? †?)

     B1 Jan (*? †?) [1]∞? Julia Ilnicka (*? †?) [2]∞? Helena Żarska (*? †?):

        C1 [1m] Józef (*? †?) de Żywaczów ∞? Marianna Andruchowicz (*? †?):

           D1 Andrzej DE HOWORA DROHOMIRECKI (*1791? †1861) de Żywaczów [d.74] {zm. in Grabowiec [d.183]} ∞1816 [Jezupol] Marianna Krajewska (*1800? †1867) {ex Kołodziejówka} de Udzień {zm. in Przerośl [d.90]}:

              E1 Helena (*1818 †1823) {ur. in Paryszcze (par. Ottynia), zm. in Olejowa-Korolówka (par. Czernelica)}

              E2 Michał (*1821? †?) {ur. in Olejowa} economus in Żywaczów [1]∞1850 [Niżniów] Leopoldyna Żurakowska (*1835? †?) de Kutyska [2]∞1856 [Obertyn] Aniela Ignacja Obertyńska (*1829? †?) de Obertyn:

                 F1 [1m] Bronisława (*1850 †1854) {ur. in Pałahicze}

                 F2 [1m] Izabella Leopoldyna (*1851 †1853) {ur. in Pałahicze}

              E3 Honorata (*1823 †?) {ur. in Olejowa-Korolówka, metr. in Czernelica} [1]∞? Klemens Studnicki (*? †?) [2]∞1861 Jan Stradański (*1826? †?)

              E4 Spirydion (*1827 †?) {ur. in Zadubrowce}

              E5 Teodor (*1827 †?) {ur. in Zadubrowce} ∞1871 [Bohorodczany] Emilia Chrzanowska (*1841? †?) {ex Brzeżany}:

                 F1 Franciszek Bronisław (*1872 †1873) {ur. i zm. in Grabowiec [d.105]}

              E6 Józef (*1831? †?) {ex Żywaczów} de Grabowiec [d.177] ∞1861 Emilia Krogulska {primo voto Hołyńska} (*1816 †?) {ex Potoczyska} de Przerośl

              E7 Franciszka (*? †?) ∞ok. 1869 Erazm Sulatycki (*? †?) de Tłumacz

              E8 Stefan (*1830? †?) de Grabowiec ∞1853 [Nadwórna] Anna Sokołowska (*1833 †?) de Cucyłów ->in Cucyłów [d.88]:

                 F1 Władysław (*1855 †1858) {ur. i zm. in Cucyłów}

                 F2 Kornelia (*1858 †?) ∞1875 Michał Sękowski (*1846 †?) de Starunia

                 F3 Wojciech (*1862 †?)

                 F4 Michał Paweł (*1865 †?) ∞? Emilia Pawłowska (*? †?) -> in Grabowiec [d.250]:

                    G1 Maria Antonina (*1903 †?) ∞1924 Józef Mikulski (*1901? †?) {ur. in Dolina}

                    G2 Jadwiga Maria (*1904 †?) ∞1926 Ignacy Maksymiuk (*1897? †?) {r.g. ur. in Dżurów district Śniatyn}

                    G3 Stanisława Stefania Maria (*1913 †?)

                    G4 Adam Stefan (*1916 †?)

                 F5 Feliks (*1868? †1868)

                 F6 Franciszka (*1869? †?) ∞1889 [Nadwórna] Ignacy Balicki (*1861? †?) de Hwozd

              E9 Marianna (*1838 †1839) {ur. in Żywaczów}

              E10 Kajetan (*1840 †1842) {ur. in Żywaczów}

           D2 Wojciech DE HOWORA DROHOMIRECKI (*1797? †1854) {r.g.} de Żywaczów [d.74] ∞1822 [Tyśmienica] Teresa Zubr (*1801 †?) de Lackie:

              E1 Anna (*1824 †?)

              E2 Marianna (*1825 †?) [1]∞1845 Grzegorz Knihinicki (*1824? †?) {r.g.} de Lackie [2]∞1856 [Tyśmienica] Piotr Hołyński (*1835? †?) {ex Przerośl} de Lackie

              E3 Julianna (*1828? †?) [1]∞1850 Michał Leszczyński (*? †?) {r.g.} de Lackie [2]∞1862 Jan Jaworek (*1821? †?) de Lackie {ex Rożniatów}

              E4 Paulina (*1833 †?) ∞1854 Stefan Drohomirecki (*1827? †?) {r.g.} de Żywaczów {powyżej}

              E5 Michalina (*1837? †?) ∞1857 Ignacy Wiszniowski (*1837? †?) {r.l.} de Hanusowce

              E6 Małgorzata (*1840 †?) 1863 Zenobiusz Karbowski (*1839? †?) {r.l.} de Hostów

           D3 Anna (*1798? †?) ∞1817 Marcin Topczewski (*1787? †?) de Żywaczów {ex Kuflowszczyzna ad Bołszowce (?)}

           D4 Jan (*1800? †?) {r.g.} de Żywaczów ∞1819 Helena vel Anna Śmiałkowska (*1802? †?) de Żywaczów:

              E1 Jan (*1821? †?) {r.g.} de Żywaczów ∞1845 Tekla Kosińska (*1804? †1863) de Żywaczów

              E2 Marianna (*1825 †?) {ur. in Żabokruki} ?∞ok. 1854 Michał Pruszyński (*? †?) de Jezierzany

              E3 Gabriel (*1830? †?) {r.g.} de Żywaczów ∞1855 Anna Hoszowska (*1836? †?) de Żywaczów

           D5 Tomasz (*1814? †ok. 1844) de Żywaczów [d.47] ∞1836 [Tyśmienica] Marianna Krajewska (*1819 †?) de Markowce {secundo voto Topczewska, tertio voto Kossowska}:

              E1 Anna Marianna (*1837 †1838) {ur. in Markowce, zm. in Żywaczów}

           D6 Marianna (*? †?) ∞ok. 1837 Paweł Ostropolski (*? †?)

        C2 [1m] Antoni (*? †?) {leg. WS 1833} ∞? N.N. (*? †?):

           D1 Tomasz (*? †?) {leg. WS 1833}

        C3 [1m] Piotr (*1775? †?) de Żywaczów [d.58] [1]∞? Rozalia Pawłowska (*1772 †1828) [2]∞1828 [Tłumacz] Rozalia Biernacka {primo voto Zdanowicz} (*1782? †?) de Jezierzany

           D1 [1m] Maciej (*1803? †?) {r.g.} de Żywaczów {przy pierwszym ślubie zapisany jako Stefan} [1]∞1825 [Chocimierz] Magdalena Rużycka (*1808? †?) de Żywaczów [2]∞1833 [Tyśmienica] Katarzyna Krajewska (*1813 †?) de Markowce [3]∞1841 Karolina Jedlińska (*1825 †?) de Kłubowce {secundo voto Wiśniowska} ->in Markowce [d.63, d.45, d.40, d.41]:

              E1 [1m] Mikołaj (*1825? †przed 1860?) {r.g.} de Żywaczów [d.40, d.173] ∞1844 [Tłumacz] Katarzyna Zdanowicz (*1826 †?) de Jezierzany {secundo voto Ortyńska}:

                 F1 Honorata (*1849 †?) ∞ok. 1874 Jan Śmiałkowski (*1846 †?) de Jezierzany

              E2 [1m] Stefan (*1827? †?) {r.g.} de Żywaczów [d.84, d.173, d.73] ∞1854 [Chocimierz] Paulina Drohomirecka (*1833 †?) de Żywaczów {poniżej}:

                 F1 Joanna (*1855 †?)

                 F2 Leontyna (*1857 †?) ∞1882 Stanisław Zaleski (*1859? †?) posesor bonorum Niezwiska

                 F3 Marcelina (*1860 †?)

                 F4 Antoni DE HOWORA DROHOMIRECKI (*1868? †?) {r.g.} de Żywaczów [d.180] ∞1896 Karolina Turenicz {primo voto Buczyńska} (*1871? †?) de Żywaczów

                 F5 Piotr DE HOWORA DROHOMIRECKI (*1870? †?) {r.g.} ∞1910 Katarzyna Rossal (*1890? †?) de Chocimierz

                 F6 Helena (*1874 †?)

              E3 [2m] Julianna (*1834 †1859) ∞1848 Franciszek Jedliński (*1832? †?) de Kłubowce

              E4 [2m] Jan (*1835 †?) {r.g.}

              E5 [2m] Marianna (*1837 †?) ∞1851 Dominik Zagórski (*1821 †?) ex Nadorożna (par. Tłumacz)

              E6 [2m] Tekla (*1838 †1840)

              E7 [2m] Karolina (*1841 †?) ∞1864 [Tyśmienica] Mikołaj Raczkowski (*1838 †?) de Kłubowce

              E8 [3m] Antoni Teodor (*1843 †?) {r.g.} ?∞? Teofila Skowrońska (*? †?):

                 F1 Karol (*1871? †?) de Lackie [d.389] ∞1896 [Tyśmienica] Emilia Knihinicka (*1879? †?) de Lackie:

                    G1 Marianna (*1897 †?)

                    G2 Kornelia (*1900 †1917?)

                    G3 Anna (*1902 †?)

                    G4 Stefania (*1906 †1907?)

                    G5 Maria (*1912 †1912?)

                    G6 Eleonora (*1913 †?)

                    G7 Helena (*1913 †?) ∞1934? N.N. (*? †?)

                 F2 Michał (*1882? †?) de Lackie [d.216] ∞1907 [Bohorodczany] Emilia Knihinicka (*1892 †?) de Grabowiec:

                    G1 Maria (*1908 †?)

                 F3 Leon (*? †?) de Lackie [d.216] ∞? Aniela Malwina Jaroszewska (*? †?):

                    G1 Emilia Maria (*1910 †?)

                    G2 Helena (*1912 †1913?)

                 F3 Anna (*? †?) ∞ok. 1923 Jan Jasiński (*? †?) de Tyśmienica

           D2 [1m] Marianna (*1805? †?) ∞1822 Mikołaj Malczewski (*1798? †?) de Żywaczów

           D3 [1m] Jan (*1809? †?) {r.g.} de Żywaczów [d.131 lub d.181] [1]∞1829 [Chocimierz] Marianna Rużycka (*1813? †?) de Żywaczów [2]∞? Marianna Berezowska (*? †?):

              E1 [1m] Anna (*1831 †1838)

              E2 [1m] Mikołaj (*? †?) {r.g.} de Żywaczów [d.105] "Bilij Profesor" ∞? Karolina Topczewska (*1844 †?) de Żywaczów:

                 F1 Kornel (*? †?) de Żywaczów naczelnik urzędu skarbowego w Horodence (1910-1914) ∞? N.N. (*? †?)

                 F2 Eugenia (*1877 †?) ∞1904 Jan Antoni Tabiński (*1866? †?) de Zwiniacz (ad Budzanów) {ex Jasienica (ad Brzozów)} {urzędnik m.in. w Obertynie}

                 F3 Józef (*? †?)

              E2 [2m] Antonina (*1836 †po 1892) ∞1854 Wincenty Raczkowski (*1819 †1892) de Czeremchów

        C4 [2m] Bazyli (*? †?) de Isaków [d.71, d.65] ∞? Tekla Berezowska (*1792? †1832):

           D1 Petronela (*1820? †?) [1]∞1840 Mikołaj Grabowiecki (*1817? †?) de Isaków [2]∞1846 Tomasz Zaleski (*1808? †?) {ex Niezwiska(?)} Oeconomus

           D2 Katarzyna (*1828? †?) [1]∞1852 Andrzej Zaleski (*1826? †?) {ex Niezwiska(?)} [2]∞1857 Mikołaj Grabowiecki (*1825? †?) {r.g.} de Isaków

     B2 N. (*? †?) ∞? Anna Sobieszczańska (*? †?):

        C1 Jan Antoni (*? †?) {leg. HSG 1782}

 

               + Mikołaj DROHOMIRECKI (*? †?) de Żywaczów ∞? Franciszka Sawicka vel Witwicka (*? †?):

                 A1 Marceli (*1872? †?) {r.g.} de Żywaczów ∞1902 Anna Mazurak (*1881? †?) de Isaków

                 A2 Eugenia (*1883 †1952) ∞1900 Władysław Piotrowicz (*1874 †?) de Tłumacz

 

               + Mikołaj DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                 A1 Marceli (*? †?) de Żywaczów [d.139] ∞? Anna Mozurak (*1881? †?) de Isaków:

                    B1 Leontyna (*1927 †?)

 

                  + Kazimierz DROHOMIRECKI (*? †?) {wzm. w 1926 r. jako świadek ślubu Jadwigi Marii i Maksymiuka}

* Wyżej wymieniony Jan Drohomirecki z Żywaczowa jest tożsamy z Janem Drohomireckim, używającym przydomku Howora, który udowodnił swoje szlachectwo w Halickim Sądzie Grodzkim w 1782 r., a którego synowie (Piotr, Józef, Antoni i Bazyli) legitymowali się przed Wydziałem Stanów we Lwowie w 1833 r.

 

[linia z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

♣ Andrzej DROHOMIRECKI (*? †?) de Jezierzany [1]∞1760 Konstancja Śniechowska (*? †?) de Jezierzany [2]∞? Magdalena Sawicka (*? †?):

  A1 [1m] Marianna (*1763 †?) [DROMIRECKA] ?∞ok. 1789 Wojciech Śniechowski (*1755 †?) de Jezierzany

  A2 [1m] Jadwiga (*1765 †?)

  A3 [1m] Agnieszka (*1767 †?) ∞ok. 1798 Stanisław Zdanowicz (*? †?) de Jezierzany

  A4 [1m] Jan (*1772 †?)

  A5 [2m] Marianna (*1773 †?) [DROMIRECKA] ?∞ok. 1790 Michał Duzinkiewicz (*1749? †?) de Gruszka

  A6 [2m] Michał (*1774 †?) {s. Konstancji?}

  A7 [2m] Jan (*1776 †?)

  A8 [2m] Tadeusz Józef (*1777 †?)

 

+ Stanisław DROHOMIRECKI (*? †?) {wzm. w 1763 r. jako ojciec chrzestny Marianny}

 

   + Eliasz DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Katarzyna N. (*? †?):

     A1 Michał (*1804? †przed 1836) de Jezierzany [d.31] ∞1826 Wiktoria Zdanowicz (*1804/05? †?) de Jezierzany:

        B1 Marianna (*1832 †1846) {ur. in Jezierzany}

 

   + Jakub DROHOMIRECKI (*? †?) de Jezierzany [d.9] ∞? Katarzyna Tyniowska (*? †?):

     A1 Gabriel (*1812? †?) [1]∞1836 Katarzyna Śmiałkowska (*1812? †1839) de Jezierzany [2]∞1840 Anna Krzemińska (*1820? †?) de Jezierzany:

        B1 [2m] Honorata (*1855 †?)

 

        {może tożsami (?)}

 

      + Gabriel DROHOMIRECKI (*? †?) de Jezierzany [d.35] ∞? Magdalena Śmiałkowska (*1825 †?) de Jezierzany:

        A1 Honorata (*1849 †?)

 

      + Andrzej DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Magdalena Ostatkiewicz (*? †?):

        A1 Anna (*? †?) ∞ok. 1859 Jan Sokołowski (*1832 †?) de Olesza

 

 

               + Jadwiga DROHOMIRECKA (*1894 †?) ∞? Jan Hładyłowicz (*? †?):

                 A1 Irena Hładyłowicz (*1924 †?) {in Tłumacz}

 

                  + Jerzy DROHOMIRECKI (*1924 †?) {wzm. ok. 1930 r. in Tłumacz}

 

 

      + Jakub DROHOMIRECKI (*? †?) de Odaje Horyhladzkie ∞? Zofia Sołymówna(?) (*? †?):

        A1 Agnieszka (*1821 †?)

 

 

      + Julianna DROHOMIRECKA (*? †?) ∞ok. 1830 Jakub Zdanowicz (*1803? †1852) de Jezierzany

 

+ Teresa DROHOMIRECKA (*? †?) ∞ok. 1781 Teodor Azarkiewicz (*? †po 1804) de Pałaicze (Pałahicze)

 

+ Anna DROHOMIRECKA (*? †?) ∞ok. 1780 Jan Zawistowski (*? †?)

 

+ Teresa DROHOMIRECKA (*? †?) ∞ok. 1778 Bazyli Krzemiński (*? †po 1789) de Jezierzany

 

+ Katarzyna DROHOMIRECKA (*1759? †1819) {zm. in Jezierzany [d.63]} [1]∞? N. Krzemiński (*? †?) [2]∞? N. Świderski (*? †?)

 

 

+ Józef DROHOMIRECKI (*? †?) de Hryniowce ∞? Anna N. (*? †?):

  A1? Marcin (*1770? †1832) de Hryniowce ∞? Helena Sowiak (*1772? †1832):

     B1 Marianna (*1797? †?) ∞1819 Marcin Strzelecki (*1797? †?)

     B2 Rozalia (*1798 †?) ∞1824 Stefan Szykawczuk{?} (*1794? †?)

     B3 Józef (*1801 †?) de Hryniowce [d.104] [1]∞? Julianna Skura (*? †?) [2]∞? Helena Sobczyszyn (*? †?):

        C1 [1m] Jan (*1823 †1853)

        C2 [1m] Szymon (*1827 †1835) {s. Marianny (?)}

        C3 [2m] Maciej vel Mateusz (*1831 †?) de Hryniowce [d.104] ∞? Maria Demków (*? †?):

           D1 Józef (*1856 †1856)

           D2 Marcin (*1859 †?)

        C4 [2m] Józef (*1833 †?)

     B4 Anna (*1801? †?) ∞1830 Dymitr Hawryłow (*1801? †?)

     B5 Katarzyna (*? †?) ∞1827 Jan Mendziuk (*1807? †?) de Hryniowce

  A2 Józef (*1779 †?)

  A3 Wojciech (*1781 †?)

 

 

 

   + Jan DROHOMIRECKI (*1797? †1853) {ex Bednarów} ∞? Maria Strutyńska (*? †po 1853)

* Być może wyżej wymieniony Andrzej Drohomirecki jest tożsamy z Andrzejem Drohomireckim, używającym przydomku Soroka, który udowodnił swoje szlachectwo w Halickim Sądzie Grodzkim w 1783 r.

 

[linia z miasta Jabłonów i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Bazyli DROHOMIRECKI (*? †przed 1839) de Berezów Niżny [d.48] ∞? Rozalia N. (*1779? †1839):

  A1 Anna (*1787? †1830) ∞? Jan Genik Berezowski (*? †?) de Berezów Niżny

  A2 Anastazja (*1794? †1829) ∞? Bazyli Genik Berezowski (*? †po 1829) de Berezów Niżny

  A3 Maria Magdalena (*? †?) ∞ok. 1828 Bazyli Bodurowicz Berezowski (*? †?) de Berezów Niżny

 

+ Michał SZYSZKA DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Jan (*1799? †?) {r.g.} de Berezów Niżny [d.56] ∞1822 Anastazja Tomicz Berezowska (*1800? †?) de Berezów Niżny:

     B1 Jan (*1827? †?) {r.g.} de Berezów Niżny [d.216] [1]∞? Maria Genik Berezowska (*? †?) [2]∞1854 Katarzyna Genik Berezowska (*1836? †?) de Berezów Niżny:

        C1 [2m] Rozalia (*1858 †?)

     B2 Marianna (*1829 †?)

     B3 Katarzyna (*1834 †?)

 

      + Jerzy DROHOMIRECKI (*? †?) {wzm. w 1854 r. jako świadek ślubu Jana i Berezowskiej}

 

[linia z miasta Sołotwina i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Jan SULIMA DROHOMIRECKI (*? †?) de Żuraki [d.116] ∞? Helena Jaworska (*1746? †1788):

  A1? Marianna (*? †?) ∞ok. 1788 Szymon Jaroszkowski (*? †?) {r.g.} de Żuraki

  A2 Zachariasz (*1779 †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.116] ∞? Anastazja Dziuryk (*? †?) {r.g.}:

     B1 Jakub (*1807? †?) {r.g.} de Żuraki [d.116] [1]∞1833 Anna Wyszyńska (*1813 †1840) de Starunia [2]∞1840 Anna Bereźnicka (*1808? †?) de Drohomirczany:

        C1 [1m] Maria (*1836 †1840)

        C2 [2m] Teodor (*1842? †?) {r.g.} de Żuraki [d.166, d.302] ∞1869 Anna Witwicka (*1849? †?) de Żuraki:

           D1 Maria (*1871 †?)

           D2 Ludwika (*1877? †?) ∞1896 Michał Mielnik (*1869? †?) {r.g.} de Żuraki

           D2 Katarzyna (*1881 †?)

           D3 Mikołaj (*1885? †?) {r.g.} de Żuraki [1]∞1911 Maria Kornij (*1886? †?) de Żuraki {zm. in Jackówka ad Tłumacz} [2]∞1933 Rozalia Jaroszkowska {primo voto Mikulak} (*1899? †?) de Żuraki

           D4 Konstancja (*1888 †?) ∞1909 Mikołaj Mikulak (*1883? †?) {r.g.} de Żuraki

     B2 Bazyli (*1815? †?) {r.g.} de Żuraki ∞1840 Zofia Kaczkowska (*1821 †?) de Żuraki [d.3]:

        C1 Rozalia (*1845 †?) ∞1869 Bazyli Jaroszkowski (*1841? †?) {r.g.} de Żuraki

     B3 Anna (*? †?) {r.g.}:

        C1 Bazyli (*1846 †?) {syn Anny, ur. in Żuraki [d.116]}

  A3 Helena (*1777? †1792)

 

   + Teodor SULIMA DROHOMIRECKI (*? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.35] ∞? Anna Jaworska (*? †?) {r.g.(?)}:

     A1? Marianna (*? †?) {r.g.} ∞ok. 1821 Michał Dobrowolski (*1798 †?) de Żuraki

     A2 Grzegorz (*1801? †?) {r.g.} de Żuraki [1]∞1826 Marianna Kaczkowska (*1806 †?) de Żuraki [2]∞1851 Rozalia Grzymalska {primo voto Witwicka} (*1811? †?) {ex Drohomirczany} de Żuraki

     A3? Filip (*? †?) ∞? Maria Szymanowska (*? †?):

        B1 Jan (*1861? †?) {r.g.} de Żuraki [d.35] ∞1887 Aniela Jaroszkowska {primo voto Jaworska} (*1857? †?) de Żuraki:

           C1 Maria (*1887 †?) ∞1906 Jan Drohomirecki (*1880? †?) {r.g.} de Żuraki {poniżej}

 

   + Stefan SULIMA DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Marianna Witwicka (*? †?):

     A1 Bazyli Filip (*1805? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.3] ∞1826 Tekla Kaczkowska (*1808 †1829) de Żuraki:

        B1 Anna (*1828 †1831)

 

   + Jan SULIMA DROHOMIRECKI (*? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki ∞? Teresa Żurakowska (*? †?) {r.g.(?)}:

     A1? Zofia (*? †?) {r.g.} ∞ok. 1824 Demetriusz Stanisław Dobrowolski (*1796 †?) de Żuraki

     A2 Jan (*1814? †?) {r.g.} de Żuraki [d.190] ∞1839 Julianna Brzezicka (*1820 †?) de Starunia:

        B1 Aniela (*1839 †?)

        B2 Mikołaj (*1842? †?) {r.g.} de Żuraki [d.190] ∞1879 Helena Jaroszkowska {primo voto Szymanowska} (*1833 †?) de Żuraki

        B3 Elżbieta (*1844 †?) ∞1868 Mikołaj Witwicki (*1837? †?) {r.g.} de Starunia

        B4 Adam (*1850? †?) de Żuraki [d.190] ∞1874 Anna Szymanowska (*1853 †?) de Żuraki:

           C1 Jan (*1880? †?) {r.g.} de Żuraki ∞1906 Maria Drohomirecka (*1887? †?) de Żuraki {powyżej}

           C2 Rozalia (*1882 †?)

           C3 Antonina (*1884 †?) [1]∞1902 Mikołaj Ryndycz (*1878? †?) {r.g.} de Żuraki [2]∞1909 Antoni Kaczkowski (*1885 †?) de Żuraki

           C4 Petronela (*1886 †?)

           C5 Rozalia (*1888 †?) ∞1932 Józef Sendżuk (*1906? †?) {r.g.} de Żuraki

        B5 Aniela (*1852 †?)

        B6 Józef (*1854? †?) {r.g.} de Żuraki [d.190] ∞1878 Franciszka Jaroszkowska (*1859? †?) de Żuraki:

           C1 Anna (*1883 †?) ∞1903 Michał Mielniczuk (*1878? †?) {r.g.} de Żuraki

           C2 Maria (*1886 †?) ∞1910 Piotr Mróz (*1885? †?) {r.g.} de Żuraki

        B7 Rozalia (*1857 †?)

        B8 Anna (*1860 †?) ∞1883 Jan Serediuk (*1860? †?) {r.g.} de Żuraki

        B9 Maria (*1863 †?)

     A3 Tomasz (*1818? †?) {r.g.} de Żuraki ∞1842 Apolonia Andruchowicz (*1824 †?) de Żuraki:

        B1 Katarzyna (*1848 †?) {metr. z 1869 r.}

        B2 Marianna (*1850 †?)

        B3 Rozalia (*1858 †?) ∞1880 Bazyli Kaczkowski (*1846? †?) de Żuraki

     A4 Michał (*1826? †?) {r.g.} de Żuraki ∞1848 Julianna Żurakowska (*1830 †?) de Żuraki:

        B1 Katarzyna (*1854 †?) {ur. in Żuraki [d.119]} ∞1870 Antoni Kornij (*1842? †?) {r.g.} de Żuraki

     A5 Józef (*1831? †?) {r.g.} de Żuraki [d.111] ∞1854 Katarzyna Jaroszkowska (*1832 †?) de Żuraki:

        B1 Aniela (*1855 †?)

        B2 Michał (*1857? †?) {r.g.} de Żuraki [d.111] ∞1882 Rozalia Różańska (*1863? †?) de Żuraki:

           C1 Julianna vel Helena (*1884? †?) ∞1905 Michał Sendżuk (*1882? †?) {r.g.} de Żuraki

           C2 Maria (*1890 †ok. 1913) [1]∞1908 Bazyli Jaworski (*1880? †?) {r.g.} de Żuraki [2]∞1911 Józef Jaworski (*1887 †?) {r.l.} de Żuraki

           C3 Anna (*1896 †?)

           C4 Anna (*1900 †?) ∞1919 Antoni Serediuk (*1895? †?) {r.g.} de Żuraki

        B3 Maria (*1860 †?)

        B4 Helena Aniela (*1864 †?)

        B5 Anna (*1869 †?) ∞ok. 1887 Józef Szymanowski (*1862 †?) de Żuraki

 

   + Zofia DROHOMIRECKA (*? †?) ∞ok. 1800 Tomasz Jaworski (*? †?) de Żuraki{?}

 

   + Magdalena DROHOMIRECKA (*? †?) ∞ok. 1789 Tadeusz Tomaszewski (*? †?) de Żuraki

 

   + Eliasz KARPOWICZ DROHOMIRECKI (*1765? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.106] ∞1789 Anna Krzemińska (*1772? †?) de Żuraki:

     A1? Mikołaj (*? †?) {r.g.} heres sortis in Żuraki [d.106] ∞? Konstancja Sobolewska (*? †?) de Lachowce:

        B1 Konstancja (*1822 †?) ∞1843 Jan Witwicki (*1816? †?) {r.g.} de Żuraki

        B2 Anna (*1830 †1904) ∞1854 Michał Matkowski (*1830? †przed 1904) {r.g.} de Grabowiec

     A2 Marianna (*1797 †?) ∞ok. 1821 Jan Żurakowski (*? †?) {r.g.} de Żuraki

     A3 Helena (*1800 †?) ∞1824 Jan Budaykiewicz (*1803? †?) {r.g.} de Żuraki

     A4 Piotr (*1804? †?) {r.g.} de Żuraki [d.106, d.187] [1]∞1832 Józefa Hominkiewicz (*1817? †?) de Żuraki [2]∞1869 Rozalia Jaroszkowska {primo voto Jaworska} (*1823? †?) de Żuraki:

        B1 [1m] Albina (*1834 †?) ∞1848 Jan Andruchowicz (*1824? †?) {r.g.} de Żuraki

        B2 [1m] Rozalia (*1836 †?) ∞1854 Jan Budajkiewicz (*1827? †?) {r.g.} de Żuraki

        B3 [1m] Ludwika (*1841 †?) ∞1858 Stefan Drebot (*? †?) {r.g.} de Żuraki

        B4 [1m] Julianna (*1843 †?)

        B5 [1m] Antonina (*1844 †?) ∞1866 Aleksy Sendżuk (*1844? †?) {r.g.} de Starunia

        B6 [1m] Józef (*1850? †?) {r.g.} de Żuraki [d.105] ∞1873 Aniela Jaroszkowska (*1856? †?) de Żuraki:

           C1 Maria (*1886 †?)

        B7 [1m] Karolina (*1852 †?) ∞1868 Jerzy Mielnik (*? †?) {r.g.} de Żuraki

        B8 [1m] Petronela (*1856 †?)

        B9 [1m] Anna (*1862 †?)

     A5 Salomea Anna (*1804 †?)

     A6 Zofia (*1809 †?)

 

      + Jan DROHOMIRECKI (*? †?) de Żuraki ∞? Anna Witwicka (*? †?):

        A1 Julianna (*? †?) {r.g.?} ∞ok. 1841 Józef Smolnicki (*1819 †?) de Żuraki

 

      + Teodor DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Barbara Bereźnicka (*? †?):

        A1 Anastazja (*? †?) {r.g.} ∞ok. 1850 Jan Szymanowski (*1827 †?) de Starunia

 

      + Józef DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Helena Jaworska (*? †?):

        A1 Teresa (*? †?) {r.g.} ∞ok. 1859 Wojciech Polaczek (*? †?) de Żuraki

 

      + Jan DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Helena Witwicka (*? †?):

        A1 Ignacy (*1819? †?) {r.g.} ∞1862 Julia Lewicka (*1832? †?) de Starunia

 

      + Jan DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Justyna Rudnicka (*? †?):

        A1 Katarzyna (*? †?) ∞ok. 1872 Teodor Smolnicki (*1845 †?) de Żuraki

 

      + Tomasz DROHOMIRECKI (*? †?) de Żuraki ∞? Apolonia Rudnicka (*? †?):

        A1 Rozalia (*1857? †?) ∞1876 Aleksander Rycerz (*1833? †?) de Żuraki

 

         + Michał DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Anna Jaroszkowska (*? †?):

           A1 Antoni (*1871? †?) {r.g.} de Żuraki [1]∞? Eudoksja Mielnik (*? †?) [2]∞1917 Rozalia Żurakowska {primo voto Maksymiuk, secundo voto Pelczarska} (*1890 †?) de Żuraki:

              B1 [1m] Jan (*1900? †?) de Żuraki ∞1922 Maria Szymanowska {primo voto Dobrowolska} (*1894? †?) de Żuraki

 

         + Jan DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Maria Dobrowolska (*? †?):

           A1 Antonina (*? †?) ∞ok. 1903 Karol Wyszyński (*1865 †?) de Żuraki

 

         + Jan DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Katarzyna Grabowiecka (*? †?):

           A1 Mikołaj (*1889? †ok. 1924) {r.g.} de Żuraki ∞1913 Rozalia Dobrowolska (*1897? †?) de Żuraki {secundo voto Kricak}

 

            + Michał DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Anna Sendżuk (*? †?):

              A1 Bazyli (*1911? †?) {r.g.} de Żuraki ∞1931 Jadwiga Helena Polaczek (*1911? †?) de Żuraki

 

         + N. KARPOWICZ [DROHOMIRECKI] (*? †ok. 1879) ∞? Aniela Jaroszkowska (*1855? †?) de Żuraki {secundo voto Jaworska}

 

      + Anna vel Katarzyna DROHOMIRECKA {z domu Witwicka(?)} (*? †?):

        A1 Daniel Drohomirecki (*? †?) de Żuraki [d.188/d.175] ∞1887 Maria Żurakowska (*? †?) de Żuraki:

           B1 Anna Drohomirecka (*1888 †?)

           B2 Petronela Drohomirecka (*1891? †?) [1]∞1910 Jan Witwicki (*1884? †?) {r.g.} de Żuraki [2]∞1920 Jan Kornij (*1889? †?) {r.g.} de Żuraki

           B3 Stefan Drohomirecki (*1902? †?) {r.g.} de Żuraki ∞1928 Karolina Sendżuk {primo voto Kornij} (*1900? †?) de Żuraki

 

[linia z miasta Rożniatów i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Mikołaj DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Rozalia Izbińska (*? †?):

  A1 Marcin (*1791? †?) ∞1823 Magdalena Bereźnicka (*1807? †?) de Topolsko

 

   + Ignacy DROHOMIRECKI (*? †?) de Swaryczów [d.78] ∞? Magdalena Wasilewska (*? †?):

     A1 Agnieszka (*1802 †?) ∞1823 Józef Matkowski (*1795? †?)

     A2 Franciszka (*1804 †?)

     A3 Aleksander (*1805 †?)

     A4 Teresa (*1812 †?) ∞1833 Jan Bahrynowski (*1803? †?) {wdowiec} de Tużyłów

     A5 Joanna (*1816 †?) ∞1837 Michał Żurakowski (*1807? †?) de Swaryczów vel Tużyłow

 

[linia z miasta Nadwórna i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Grzegorz DROHOMIRECKI (*1790? †po 1848) [DROMIRECKI] {r.g.} de Cucyłów [1]∞1818 Rozalia Krogulska (*1786? †1828) de Przerośl [2]∞? Anna Hołyńska (*? †?):

  A1 [1m] Jan DE SOROKA DROHOMIRECKI (*1822? †ok. 1856) de Przerośl [d.60] ∞1845 [Bohorodczany] Antonina Grabowiecka (*1819 †1871) de Grabowiec {secundo voto Krakowińska}:

     B1 Marianna (*1846 †?) ?∞ok. 1868 Kazimierz Jaworski (*1843 †?) de Starunia

     B2 Petronela (*1847 †?) ∞ok. 1876 Jan Berdowicz (*? †?) de Grabowiec

  A2 [2m] Domicella (*? †?) ∞ok. 1856 Karol Trzciński (*1821 †?) de Lackie

  A3 [2m] Michał (*1831? †?) de Przerośl [d.60, d.168] ∞1855 [Bohorodczany] Katarzyna Grabowiecka (*1834? †?) de Grabowiec:

     B1 Marianna (*1857 †1857)

     B2 Jan (*? †?) de Przerośl [d.168] ∞? Katarzyna Kopiec (*? †?):

        C1 Anna (*1889 †?)

     B3 Józefa (*1861 †?)

     B4 Maria (*1863 †1889) ∞ok. 1888 Mikołaj Grabowiecki (*1857 †?) de Grabowiec

     B5 Rozalia (*1873 †1874) {ur. i zm. in Przerośl}

 

      + Mikołaj DROHOMIRECKI (*1867? †?) de Przerośl [d.245] [1]∞? Paulina Reszetucha{?} (*? †?) [2]∞1908 Maria Kamińska (*1889? †?) de Horcholina

 

      + Maria DROHOMIRECKA (*? †?) ∞ok. 1885 Kazimierz Jaworski (*? †?) de Przerośl [d.99]

 

[linia z miasta Gwoździec i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Michał DROHOMIRECKI (*? †?) {r.g.} de Dżurków [d.22] ∞? Marianna Rzepecka (*? †?) de Dżurków:

  A1 Jan (*1826? †?) {r.g.} {ur. in Woronów} de Dżurków [d.22, d.21] ∞1846 Rozalia Czarnecka (*1825 †?) de Dżurków:

     B1 Marianna (*1848 †?):

        C1 Julianna (*1865 †?) {córka Marianny, ur. in Czeremchów [d.70]}

     B2 Wiktoria (*1851 †?) {metr. z 1852 r.} ∞ok. 187? Jan Raczkowski (*1843 †?) {wzm. in Kołomyja/Mariahilf}

     B3 Anna (*1855 †?)

  A2 Marcin (*1830? †?) {r.g.} de Dżurków [d.32?] ∞1854 Anna Dolińska (*1836? †?) de Dżurków

  A3 Grzegorz (*1834? †?) {r.g.} de Dżurków [d.22] ∞1864 Aniela Raczkowska (*1839 †?) de Dżurków

  A4 Anna (*1840 †?) ∞1862 Józef Skowroński (*1837 †?) de Dżurków

  A5 Franciszka (*1843 †?)

  A6 Katarzyna (*1846 †?)

 

+ Mikołaj DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Zofia Łotecka (*? †?):

  A1 Jan (*1837? †?) {r.g.} de Dżurków [d.46] ∞1862 Petronela Żurawska (*1836? †?) de Dżurków

 

+ Marianna DROHOMIRECKA (*? †?):

  A1 Michał Drohomirecki (*1818? †?) {syn Marianny} de Dżurków [d.324] ∞1843 Petronela Lisowska (*1825? †?) de Dżurków:

     B1 Marianna Drohomirecka (*1845 †?)

     B2 Franciszka Drohomirecka (*1848 †1855)

     B3 Wawrzyniec Drohomirecki (*1852 †?)

     B4 Franciszka Drohomirecka (*1858 †?)

 

[linia z miasta Bohorodczany i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Tomasz DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Ludwika Zembran (*? †?):

  A1 Władysław (*? †?) de Bohorodczany [d.12, d.171] ∞? Maria Zieberbach (*? †?):

     B1 Stanisław Tomasz (*1899 †?)

     B2 Wilhelm (*1900 †?)

 

[linia z miasta ......... i jego okolic w byłym województwie ......... ]

 

Jan DROHOMIRECKI (*? †?) ∞? Konstancja Kunicka (*? †?):

  A1 Marcin (*? †?) miecznik trembowelski ∞? Barbara Szadurska (*? †?):

     B1 Marianna (*? †?) ∞? Marcin Bochdan (*? †?) de Zadwórze

 

   + Elżbieta DROHOMIRECKA (*? †?) ∞? Adam Darowski (*? †?) podstoli trembowelski, pisarz grodzki kamieniecki

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

{r.g.} - ryt greckokatolicki

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2018

Ostatnia aktualizacja: 06.07.2018