Genealogia rodu Dołżański herbu Sas

[linia z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Stefan DOŁŻAŃSKI (*? †?) de Nadorożna ∞? Marianna N. (*? †?):

  A1 Marianna (*1778? †?) [1]∞? Franciszek Wincenty Biliński (*1768 †1822) de Tłumacz [2]∞1823 Jakub Kłodziński (*1798 †1834) de Nadorożna

  A2? Teodor (*? †?) ∞? Prakseda N. (*? †?):

     B1 Grzegorz vel Piotr (*1807? †?) {r.g.} de Nadorożna [d.39] ∞1830 [Ottynia] Anna Jakubowska (*1808? †?) de Krzywotuły:

        C1 Jan (*1834 †?) nobilis de Nadorożna [d.39] ∞1850 [Tyśmienica] Salomea Rutkowska vel Rudkowska (*1827 †?) de Markowce:

           D1 Jacek (*1851 †?)

           D2 Franciszek (*1854 †?) de Nadorożna [d.39] ∞1875 [Tyśmienica] Ludwika Jedlińska (*1858 †?) de Kłubowce:

              E1 Maria (*1876 †?)

              E2 Paulina (*1877 †?)

              E3 Paulina (*1879 †?)

              E4 Jan (*1881 †?)

              E5 Franciszek (*1884 †?)

              E6 Władysław (*1888 †1944?) de Nadorożna ∞? Rozalia N. (*? †?)

              E7 Józefa (*1891 †?)

              E8 Józefa (*1893 †?)

              E9 Stanisław (*1896 †1896?)

              E10 Stanisław (*1898 †?)

              E11 Adam (*1901 †1944?) de Nadorożna ∞? Michalina Kawecka (*? †?) de Nadorożna:

                 F1 Ludwika Bronisława (*1932 †?)

                 F2 Jan Stanisław (*1934 †?)

        C2 Tomasz (*1837? †1839)

        C3 Anna (*1840 †?)

        C4 Wincenty (*1844 †?)

        C5 Paulina (*1853 †?)

     B2? Agata (*? †?) ∞ok. 1842 Teodor Kawecki (*? †?) de Nadorożna

     B3? Maria (*? †ok. 1852) ∞? Jan Zagórski (*1814? †?) de Nadorożna

 

[linia z miasta Tyśmienica i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Mikołaj DOŁŻAŃSKI (*? †?) ∞? Salomea N. (*? †?):

  A1 Dawid Ignacy (*1775 †?) {ur. in Tyśmienica}

* Ciężko powiedzieć czy i - jeśli tak - jak blisko była spokrewniona ta rodzina z Józefem i Michałem Dołżańskimi, synami Michała i Anastazji Sieleckiej, wnukami zaś Jana i Katarzyny Ilnickiej, albo z Teodorem Dołżańskim, synem Jakuba, a wnukiem wspomnianego Jana i Katarzyny Ilnickiej, którzy udowodnili swoje szlachectwo w Wydziale Stanów we Lwowie w 1790 r. Wprawdzie przy legitymacji szlachectwa wymienieni wyżej nie podali herbu, ale Seweryn Uruski w "Rodzinie. Herbarzu szlachty polskiej" przypisał im herb Sas.

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2018

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2018