Genealogia rodu Cybulski herbu Prawdzic

[linia z miasta Gwoździec i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie ksiąg metrykalnych oraz "Materiałów do genealogii szlachty galicyjskiej"

 

Stanisław CYBULSKI (*? †?) ∞? Katarzyna Gawrońska (*? †?):

  A1 Marcin (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

     B1 Stanisław (*? †przed 1851) de Dżurków [d.195] ∞? Agnieszka Żarska (*1769? †1851) de Dżurków:

        C1 Jan PRAWDZIC CYBULSKI (*1792? †1848) de Dżurków [d.195] ∞1824 [Czernelica] Wiktoria Pawłowska (*1805? †po 1855) de Czernelica {secundo voto Faściszewska}:

           D1 Marianna (*1828 †?)

           D2 Stefan (*1832 †?)

           D3 Andrzej (*1836 †1837)

           D4 Marianna (*1845 †?)

        C2 Marianna (*1797? †1835) ∞1816 Antoni Rześniowiecki (*1796? †po 1864) de Obertyn

        C3 Maciej (*1811? †?) de Dżurków [d.195] ∞1836 Anna Franciszka Jarocka (*1815? †?) de Dżurków:

           D1 Franciszka (*1837 †?) ∞ok. 1860 Piotr Faściszewski (*? †?) de Dżurków

        C4? Józef (*? †?) de Dżurków [d.195] ∞? Helena Jarocka (*1817 †?) de Dżurków:

           D1 Jan (*1843 †?)

           D2 Wojciech (*1846 †?)

           D3 Antoni (*1848 †?)

           D4 Marian (*1850 †?)

        C5 Anna (*1816? †?) ∞1836 Jan Faściszewski (*1812? †?) de Dżurków

* Wyżej wymieniony Jan Cybulski, syn Stanisława i Agnieszki Żarskiej, wylegitymował się ze szlachectwa z herbem Prawdzic przed Wydziałem Stanów we Lwowie w 1810 r.

 

[linia z miasta Obertyn i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Jakub CYBULSKI (*? †?) ∞? Anna N. (*? †?):

  A1 Ignacy (*1793? †?) nobilis de Czortowiec [d.29] ∞1821 [Tłumacz] Elżbieta Kłonowska (*1802? †?) de Tłumacz:

     B1? Stefan (*? †?) ∞? Paraskiewa Mosiak (*? †?):

        C1 Michał (*1869 †?) {ur. in Tłumacz}

     B2 Apolonia Anna (*1823 †?) {zapisana jako córka Marianny}

 

   + Józef CYBULSKI (*? †?) ∞? Maria Kłonowska (*? †?):

     A1 Anna (*1821? †?) {ex Czortowiec} ∞1845 [Tłumacz] Mateusz vel Maciej Korneluk (*1816? †?) de Tłumacz

 

[linia z miasta Tyśmienica i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Jerzy CYBULSKI (*? †?) ∞? Katarzyna Zielińska (*? †?):

  A1 Piotr (*1823? †?) {r.g.} nobilis de Lackie ∞1848 Marianna Matkowska {primo voto Jaworska} (*1808? †1857) de Lackie

 

   + Tekla CYBULSKA (*? †?) {r.g.} ∞? Franciszek Zubr (*? †?) {r.g.} de Lackie

 

+ Ludwika CYBULSKA (*1784? †?) de Lackie ∞1807 Jan Grabowiecki (*1762? †?) de Grabowiec

 

[linia z miasta Konkolniki i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]

 

Michał Franciszek CYBULSKI (*1810? †?) posesor bonorum Rusiłów ∞1834 Cecylia Szumlańska (*1815? †?) de Świstelniki

 

+ Aleksander CYBULSKI (*? †?) posesor bonorum Szumlany [d.1] ∞? Erazmina Berezowska (*? †?):

  A1 Wacław Seweryn Aleksander (*1835 †?) {metr. z 1838 r.}

  A2 Michał Franciszek Henryk (*1837 †?)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2018

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018