Genealogia rodu Cieński herbu Pomian

[linia z miast Czernelica i Horodenka oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie informacji z herbarzy oraz ksiąg metrykalnych

 

Marcin CIEŃSKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Wojciech (*? †?) ∞? Jadwiga Trzebicka (*? †?) {siostra biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego}:

     B1 Kacper (*? †[1703]) kanonik i dziekan krakowski

     B2 Marcin (*? †?) rotmistrz i pułkownik królewski [1]∞? Jadwiga Koniecpolska (*? †?) [2]∞? Jadwiga Pstrokońska (*? †?):

        C1 Kacper (*? †?) łowczy nadworny koronny ∞? Eufrozyna hr. Tarnowska (*? †?):

           D1 Róża (*? †?) ∞? Michał Waxman (*? †?)

           D2 Antoni (*? †?) ∞? Rozalia Szpinkówna (*? †?):

              E1 Kazimierz (*? †?) de Wybranówka starosta dźwinogrodzki ∞? Anna Ankwicz (*1758? †1782) {c. Stanisława i Salomei Schwarzenberg, zm. in Horodenka [d.50]}:

                 F1 Stanisław (*? †?) heres bonorum Polanki & Byszów (ad Horożanka) ∞? Monika hr. Łoś (*? †?):

                    G1 Seweryna (*? †?) ∞? Meliton Pieńczykowski (*1796 †?) heres bonorum Medwedowce

                    G2 Zenona (*? †?) ∞1834 [Sokołów] Julian Hohendorff (*1792 †?) heres bonorum Szutromińce

                    G3 Apolinary (*? †?) heres bonorum Polanki {wzm. w 1823 r. jako ojciec chrzestny in Sokołówka} ∞? Józefa hr. Szembek (*? †?)

                 F2 Róża (*? †?) ∞? Maurycy hr. Łoś (*? †?) heres bonorum Zagurze

                 F3 Apolonia (*? †?) ∞? Stanisław Gostkowski (*? †?)

                 F4 Marianna (*1792? †?) ∞1821 [Sokołówka] Józef Pakoszewski (*1787? †?) de Dziewiętniki (ad Sokołówka)

     B3 Stanisław (*? †?) kanonik gnieźnieński i krakowski

     B4 Aleksy (*? †?) jezuita, kapelan wojskowy

     B5 Makary (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

        C1? Marianna (*? †?) ∞ok. 1727 Stanisław Wybranowski (*? †?) starosta bracławski

        C2 Hieronim (*? †?)

        C3 Wojciech (*? †?) rotmistrz królewski, stolnik bracławski ∞? Konstancja Ruszczyc (*? †?):

           D1 Stanisław (*? †?) stolnik bracławski ∞? Anna Czerny (*? †?)

           D2 Adam (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Stanisław (*? †?) ∞? Teofila Potocka (*? †?):

                 F1 Jan Nepomucen (*? †?) dzierżawca dóbr w pow. sieradzkim

           D3 Wojciech (*1698? †1782) {zm. in Olchowiec} rotmistrz wojsk koronnych, miecznik żydaczowski ∞? Franciszka Głuchowska (*1726? †1804) {zm. in Czernelica}:

              E1 Maurycy Józef (*1756? †1817) heres bonorum Okno & Czernelica pułkownik ∞1787 [Czernelica] Teofila Bachmińska (*1760? †1835) de Kopaczyńce:

                 F1 Kilian Wojciech Jan Józef (*1788 †?) {ur. in Kopaczyńce}

                 F2 Modesta Wita (*1789? †1817) ∞1812 [Czernelica] Antoni Wybranowski (*1781? †[1870]) posesor bonorum Kropiwnik

                 F3 Udalryk Mikołaj (*[1790] †[1872]) heres bonorum Okno ∞1816 [Kołomyja] Julia Dzierzkowska (*1798? †1832) de Podhajczyki:

                    G1 Ludomir Ludwik Juliusz (*1822 †?) {ur. in Okno, metr. chrztu z 1838 r. Waszsłonty(?)} heres bonorum Okno ∞? Magdalena Jordan (*? †?):

                       H1 Spytek Stanisław Jan Kanty (*1849 †?) ∞[1878] Maria Cywińska (*? †?):

                          I1 Zdzisław Ignacy Maria Ludwik (*1879 †?) {metr. in Buczacz}

                          I2 Roman (*? †?)

                          I3 Wanda (*? †?)

                          I4 Aniela (*? †?)

                          I5 Olga (*? †?)

                       H2 Kazimierz Adolf Mikołaj (*1850 †?) ∞? Maria Horodyska (*? †?) de Żabińczyki:

                          I1 Włodzimierz (*? †?)

                          I2 Róża (*? †?)

                          I3 Zofia (*? †?)

                       H3 Józef Leszek Maurycy (*1851 †?) {metr. z 1854 r.}

                       H4 Maria Modesta Wincenta (*1852 †?) {metr. z 1854 r.}

                       H5 Zygmunt Adolf Janusz (*1853 †?) {metr. z 1854 r.}

                       H6 Maria Helena Stefania (*1854 †?) ∞? Zdzisław Wolski (*? †?)

                       H7 Celestyn Tadeusz Teofil (*1856 †?) ∞? Maria hr. Dzieduszycka (*? †?):

                          I1 Franciszek (*? †?) ∞? Maria ks. Jabłonowska (*[1907] †?) de Bursztyn

                       H8 Klemens Józef (*1861 †?)

                       H9 Maria Barbara Paulina (*1864 †?)

                    G2 Zygmunt (*? †?) de Okno ∞? Aurelia Komar (*? †?):

                       H1 Edward Zbigniew Wojciech (*1850 †?) {metr. z 1854 r.} ∞? Celestyna Biberstein Zawadzka (*? †?):

                          I1 Marcin (*? †?)

                          I2 Stefan (*? †?)

                          I3 Michał (*? †?)

                          I4 Helena Maria Kazimiera (*? †?) ∞[1892] Franciszek Mysłowski (*1864 †?) de Zwiniacz

                          I5 Maria (*? †?)

                          I6 Zofia (*? †?)

                       H2 Zygmunt Tadeusz Kornel{?} (*1853 †?) {metr. z 1854 r.}

                       H3 Ludwik (*? †?)

                       H4 Bogusław (*? †?) ∞? Stefania Janicka (*? †?)

                    G3 Modesta (*? †?) ∞? Jakub Czosnowski (*? †?)

                    G4 Laurencja (*? †?) ∞ok. 1839 Emil Dzierżanowski (*? †?)

                    G5 Bonifacja Ludgarda Zofia Joanna Tekla (*1825 †?) ∞1851 Korneliusz Milewski (*1822? †?) de Kuniszowce {ur. in Uniż}

                    G6 Petronela Olga (*1827? †1861) ∞1849 [Horodenka] Ludwik hr. Koziebrodzki (*1824? †1850) de Łuka posesor bonorum Olejowa & Korniów

                    G7 Tytus Witold Józef Mikołaj Jan Nepomucen (*1830 †?)

                    G8 Filip Bolesław Jan Nep. (*1831 †?) {ur. in Podhajczyki} ∞? Matylda Malczewska (*? †?):

                       H1 Szczęsny vel Feliks Julian Mikołaj (*1868 †?) {ur. in Tomaszowce (ad Wojniłów)}

                       H2 Mikołaj Juliusz (*1872 †?) {ur. in Tomaszowce (ad Wojniłów)}

                       H3 Stefan Juliusz (*1875 †?) {ur. in Tomaszowce (ad Wojniłów)}

                       H4 Helena (*? †?)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2019

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2019