Genealogia rodu Buszyński herbu Sas

[linia z miast Żuków, Obertyn i Gwoździec oraz ich okolic w byłym województwie stanisławowskim]

na podstawie ksiąg metrykalnych oraz "Materiałów do genealogii szlachty galicyjskiej"

 

♣ Jan BUSZYŃSKI (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

  A1 Samuel (*? †?) ∞? Maria Szyszkowska (*? †?):

     B1 Jan (*? †?) dziedzic dóbr w województwie bracławskim ∞? Maria N. (*? †?):

        C1 Antoni (*1728 †?) {metr. in Kamieniec Podolski} heres bonorum Witowa ∞? Anastazja Raduńska (*? †?):

           D1 Jan (*? †?)

           D2 Maciej (*? †?)

           D3 Józef (*? †?)

           D4 Kazimierz (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

              E1 Michał (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                 F1 Piotr (*? †?) {leg. 1853 GP}

                 F2 Hieronim (*? †?) {leg. 1853 GP}

                 F3 Antoni (*? †?) {leg. 1853 GP}

              E2 Kajetan (*? †?) ∞? N.N. (*? †?):

                 F1 Jacek (*? †?) {leg. 1853 GP}

                 F2 Józef (*? †?) {leg. 1853 GP}

           D5 Bazyli (*1766 †?) {metr. in Kamieniec Podolski} posesor bonorum Żuków ∞? Róża Chudzicka vel Rozalia Węglińska (*1756? †1838):

              E1 Piotr (*1796 †1855) posesor bonorum Soroki & Rohynia ∞1822 [Obertyn] Barbara Obertyńska (*1804? †1860) de Obertyn:

                 F1 Ludwik (*1823 †?) {metr. z 1834 r. in Obertyn} starosta in Kossów ∞? Zofia Young (*? †?):

                    G1 Władysław Stefan Józef (*1861 †?) {metr. in Husiatyn, leg. WK 1872}

                    G2 Piotr Seweryn (*1865 †?) {metr. in Stanisławów, leg. WK 1872}

                    G3 Antoni Ferdynand Stanisław (*1867 †?) {metr. in Rzeszów, leg. WK 1872}

                 F2 Maria(nna) (*1825 †?) {metr. z 1834 r. in Obertyn} ∞1853 [Gwoździec] Jan Robert Franciszek Szczepański (*1818? †?) posesor bonorum Rohynia

                 F3 Jakub (*1829? †1852) {zm. in Soroki}

                 F4 Józefa (*? †?) ∞ok. 1851 Marceli Garliński (*1825 †?) posesor bonorum Soroki

                 F5 Franciszka (*1837? †?) ∞1855 [Gwoździec] Franciszek Dzierżek (*1815? †?)

                 F6 Aniela Filomena (*1838? †?) ∞1862 [Gwoździec] Ignacy Grabowski (*1812? †?) {ex Niedźwiedzie (cyrkuł Sambor)} magister chirurgiae

              E2 Helena (*? †?) ∞ok. 1828 Ignacy Obertyński (*1807 †?) heres bonorum Obertyn (partis)

              E3 Antoni (*? †?) posesor bonorum Podwerbce & Baniłów (in Bukowina)

           D6 Jakub (*? †?) ?∞? Franciszka Pilatowska (*? †?) de Nadorożna{?}:

              E1 Jan (*1819 †?) {ur. in Jezierzany [d.23], metr. in Tłumacz}

     B2 Stefan (*? †?)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nie znane imię lub nazwisko

N.N. - nie znane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2017

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2017