Genealogia rodu Albinowski herbu Jastrzębiec

[linia z miast Wojniłów i Zabłotów w byłym województwie stanisławowskim oraz Tłusteńkie w byłym województwie tarnopolskim]

na podstawie ksiąg metrykalnych oraz "Materiałów do genealogii szlachty galicyjskiej"

 

♣ Mikołaj ALBINOWSKI (*? †?) ∞? Ewa Łobeska (*? †?):

  A1 Jan (*? †?) de Nieczyszczów (ad Brzeżany) dzierżawca dóbr Skała [1]∞? Marianna Żmijowska (*? †?) [2]∞? Franciszka Drzewiecka (*? †?):

     B1 [1m] Franciszek (*? †?) posesor villa Łuka (ad Wojniłów) ∞? Katarzyna Smolnicka (*? †?):

        C1 Ignacy Wojciech (*1756 †?)

        C2 Ignacy (*1757 †?) {leg. LSZ 1782} posesor bonorum Toporowczyki

        C3 Maciej Dominik (*1759 †?)

        C4 Jan Dominik (*1760 †?) {leg. LSZ 1782} posesor bonorum Oleszków ∞? Tekla Strzałkowska{?} (*? †?):

           D1 Antoni (*1799 †?) {metr. z 1800 r. in Zabłotów}

        C5 Grzegorz Antoni (*1762 †?)

        C6 Anna (*1763 †?)

        C7 Józef (*? †?) {leg. LSZ 1782, leg. HSZ 1782} heres bonorum Kolędziany & posesor bonorum Zadubrowce ∞? Barbara Janczyńska (*? †?):

           D1 Rudolf (*1799 †?) {metr. z 1800 r. in Zabłotów}

           D2 Eleonora Katarzyna (*1800 †?) {metr. in Zabłotów} ∞1818 [Jagielnica] Dionizy Horodyski (*1790? †?) heres bonorum Zielony Kąt, Kociubińce & Trufanówka

           D3 Władysława Krystyna Marianna Karolina (*1802 †?) {metr. in Zabłotów}

           D4 Franciszek (*1805 †?) {metr. in Zabłotów} heres bonorum Kolędziany & Tłusteńkie ∞1843 [Gwoździec] Wanda Przybysławska (*1825 †?) de Dżurków

     B2 [2m] Maciej (*? †?) {leg. HSZ 1783} ∞? Marianna Szystowska (*? †?):

        C1 Jan (*? †?) ∞? Petronela Marianna Szastowska (*? †?):

           D1 Marceli Grzegorz (*? †?) ∞? Julia Boniakowska (*? †?):

              E1 Juliusz Fryderyk (*? †?) ∞1883 [Wiedeń] Bronisława Maria Liskowacka (*? †?):

                 F1 Bronisław Aleksander (*1888 †?)

     B3 [2m] Wojciech Jerzy (*? †?) {leg. GSZ 1783}

     B4 [2m] Józef (*1764 †?) {metr. in Brzeżany}

 

      + Adam ALBINOWSKI (*? †?) skarbnik wendeński {wzm. w 1762 r. in Wojniłów jako ojciec chrzestny u Kaweckich} ∞? Marianna Worcell {primo voto Ostrowska} (*? †?)

 

         + Helena ALBINOWSKA (*? †?) ∞ok. 1777 Adam Józef Smulski (*? †?) de Przewoziec

* Wyżej wymieniony Józef Albinowski, syn Franciszka i Katarzyny Smolnickiej, wylegitymował się ze szlachectwa z herbem Jastrzębiec przed Halickim Sądem Ziemskim w 1782 r.

 

[linia z miasta Potok i jego okolic w byłym województwie tarnopolskim]

na podstawie ksiąg metrykalnych

 

♣ Antoni ALBINOWSKI (*? †?) de Kośmierzyn ∞? Domicella Rogoska (*1730? †1780):

  A1 Katarzyna (*1756 †?)

 

  {może tożsami(?)}

 

+ Józef ALBINOWSKI (*? †?) de Kośmierzyn ∞? Domicella N. (*1730? †1780):

  A1 Paweł (*1760 †?)

 

   + Tadeusz ALBINOWSKI (*? †?) de Kośmierzyn ∞? Melania Bosadzka (*? †?):

     A1 Jan (*1788 †1792)

 

Użyte symbole:

* - urodzenie

† - zgon

∞ - ślub

N. - nieznane imię lub nazwisko

N.N. - nieznane imię i nazwisko

- płeć męska

- płeć żeńska

[1]/[2]/[3] - pierwsze/drugie/trzecie małżeństwo

[1m]/[2m]/[3m] - dziecko z pierwszego/drugiego/trzeciego małżeństwa

 

STRONA GŁÓWNA

 

Proszę o zgłaszanie uzupełnień i sprostowań!

 

© Copyright by Adam Biliński 2006-2015

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2015